Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-448 2014-07-09
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRAŠYMŲ ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO   

 

2014 m. liepos 9 d. Nr. DV-448

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-31 įsakymu Nr. DV-942 patvirtintų Renginių organizavimo Alytaus mieste taisyklių 19 punktu:

1. S u d a r a u Prašymų organizuoti renginius nagrinėjimo komisiją:

pirmininkė – Vilma Liaukuvienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja;

pirmininko pavaduotojas – Algimantas Tarasevičius, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas;

nariai:

Kristina Samasionokaitė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus specialistė;

Nerijus Abromaitis, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas;

Vaida Anušauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;

Daina Čečkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė;

Romualdas Paulauskas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas;

Rima Savulionienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyresnioji specialistė.

2015 m. liepos 2 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-552 redakcija

2016 m. liepos 1 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-614 redakcija

2016 m. lapkričio 3 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1030 redakcija

2017 m. vasario 17 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-202 redakcija

2017 m. rugsėjo 6 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1073 redakcija

2018 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-1324 redakcija

2019 m. balandžio 1 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-262 redakcija

2019 m. rugpjūčio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-690 redakcija

2020 m. gegužės 11 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-399 redakcija

2020 m. gegužės 27 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-457 redakcija

 

2. K v i e č i u  komisijos darbe dalyvauti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos deleguotus atstovus.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-26 įsakymo Nr. DV-632 „Dėl Renginių organizavimo Alytaus mieste taisyklių ir Prašymų organizuoti renginius nagrinėjimo komisijos sudarymo“ 1 ir 2 punktus.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Kęstutis Ąžuolas

______________

 

 

 

 

Į pradžią