Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-350 2015-11-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO Į SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGAS

 

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

 SPRENDIMAS 

DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO Į SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGAS

 

 2015 m. lapkričio 19 d. Nr.  T-350

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 31 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo
20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 patvirtintos Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir  būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir   bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo (Vyriausybės 2014m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1487 redakcija) 3, 6, ir 10 punktais, atsižvelgdama į asmenų (šeimų) pateiktus prašymus, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti socialinio būsto nuomos sąlygas į savivaldybės  būsto nuomos sąlygas ir šį būstą nuomoti kaip savivaldybės būstą:

1. R. B.  – (duomenys neskelbtini), Alytuje;

2. A. Š. – (duomenys neskelbtini), Alytuje;

3. V. A. – (duomenys neskelbtini), Alytuje;

4. Z. S. – (duomenys neskelbtini), Alytuje;

5. A. C. – (duomenys neskelbtini), Alytuje;

6. R. G. – (duomenys neskelbtini), Alytuje;

7. A. A. – (duomenys neskelbtini), Alytuje;

8. I. K. – (duomenys neskelbtini), Alytuje;

9. R. K. – (duomenys neskelbtini), Alytuje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Tautvydas Tamulevičius

______________

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

                                           

Į pradžią