Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-34 2016-01-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO NR. T-94 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PLATFORMOS KŪRIMO IR VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-03-27 SPRENDIMO NR. T-94 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PLATFORMOS KŪRIMO IR VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2016 m. sausio 28 d. Nr. T-34

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-03-27 sprendimu Nr. T-94 patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės suaugusiųjų švietimo strateginės partnerystės platformos kūrimo ir veiklos koordinavimo tarybos sudėtį ir dėstyti taip:

„pirmininkė – Algimanta Ščiglinskienė, VšĮ Alytaus verslo konsultacinio centro direktorė, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Alytaus krašto skyriaus koordinatorė;

pirmininko pavaduotoja – Silvija Peštenienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

pirmininko pavaduotoja – Jurgita Šukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė;

sekretorė – Regina Špukienė, Alytaus Piliakalnio progimnazijos direktorė, Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninės platformos (EPALE) ekspertė, lektorė;

nariai:

Edita Matulevičienė, Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos direktorė;

Feliksas Džiautas, Alytaus „Volungės“ pagrindinės mokyklos direktorius;

Gintautas Draugelis, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorius;

Giedrė Kalinauskienė, Alytaus miesto teatro kultūros projektų vadybininkė;

Arvydas Švirmickas, Alytaus dailiųjų amatų mokyklos direktorius;

Ingrida Rutkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė;

Loreta Trainavičienė, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė;

Laima Urbonienė, Alytaus kolegijos Kompetencijų ir mokslo taikomosios veiklos centro vedėja;

Aurelija Malinauskaitė, Alytaus profesinio rengimo centro Vystymo skyriaus vedėja;

Gintarė Mincevičiūtė-Balynienė, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vyr. bibliotekininkė;

Renata Romanovienė, Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Birutė Salickienė, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniam darbui;

Eduardas Ingelevičius, Alytaus trečiojo amžiaus universiteto projektų vadovas;

Ona Sakevičienė, Alytaus kraštotyros muziejaus muziejininkė-edukatorė;

Audronė Venckūnienė, Alytaus muzikos mokyklos mokytoja;

Jurgita Kamandulienė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos vyresnioji vokiečių kalbos mokytoja;

Violeta Skudrienė, UAB Alytaus spaustuvė rinkodaros vadovė, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Alytaus skyriaus atstovė;

Irena Kupčinskienė, Alytaus kolegijos dėstytoja, rašytoja;

Juozas Adomaitis, VšĮ „Motyvatoriai LT“ direktorius;

Jurgita Petkevičienė, UAB „Jauskis geriau“ direktorė;

Gita Mickevičiūtė, VšĮ „Gerumo skraistė“ direktorė;

Ramunė Noruišienė, Gausių šeimų centro „Skruzdynėlis“ direktorė“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

Į pradžią