Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-290 2016-10-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU NR. T-146 "DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO" PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU NR. T-146 "DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO" PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. spalio 27 d. Nr. T-290

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 32 punktu ir Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2016-10-05 teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-434-(14.4), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto bendrojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-06-11 sprendimu Nr. T-146 „Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo tvirtinimo“, pakeistus sprendinius pagal Alytaus miesto bendrojo plano pagrindinius brėžinius ir aiškinamuosius raštus (pridedama).

2017 m. birželio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-229 redakcija

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-290 - DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU NR. T-146 "DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO" PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO - 2 PRIEDAS
T-290 - DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU NR. T-146 "DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO" PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO - 3 PRIEDAS
T-290 - DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009-06-11 SPRENDIMU NR. T-146 "DĖL ALYTAUS MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO TVIRTINIMO" PAKEISTŲ SPRENDINIŲ PATVIRTINIMO - 4 PRIEDAS
Į pradžią