Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-173 2017-04-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS "VILTIES" MOKYKLOS-DARŽELIO, "SAKALĖLIO" IR SENAMIESČIO PRADINIŲ MOKYKLŲ, PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS, DAINAVOS, ŠALTINIŲ, VIDZGIRIO, "VOLUNGĖS", PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ, ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO, PUTINŲ IR JOTVINGIŲ GIMNAZIJŲ, DAILĖS IR MUZIKOS MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO, „SAKALĖLIO“ IR SENAMIESČIO PRADINIŲ MOKYKLŲ, PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS, DAINAVOS, ŠALTINIŲ, VIDZGIRIO, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ, ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO, PUTINŲ IR  JOTVINGIŲ GIMNAZIJŲ, DAILĖS IR MUZIKOS MOKYKLŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-173

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti šių Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų nuostatus:

1.1. Neteko galios.

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-102 redakcija

 

1.2. Neteko galios.

2019 m. gegužės 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-179 redakcija

 

1.3. Neteko galios.

2019 m. gegužės 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-179 redakcija

 

1.4. Neteko galios.

2019 m. gegužės 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-179 redakcija

 

1.5. Neteko galios.

2018 m. balandžio 19 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-97 redakcija

 

1.6. Neteko galios.

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-102 redakcija

 

1.7. Neteko galios.

2019 m. kovo 28 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-102 redakcija

 

1.8. Neteko galios.

2018 m. balandžio 19 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-97 redakcija

 

1.9. Neteko galios.

2018 m. balandžio 19 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-97 redakcija

 

1.10. Neteko galios.

2018 m. balandžio 19 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-97 redakcija

 

1.11. Neteko galios.

2019 m. gegužės 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-179 redakcija

 

1.12. Neteko galios.

2019 m. gegužės 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-179 redakcija

 

1.13. Neteko galios.

2019 m. gegužės 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-179 redakcija

 

1.14. Neteko galios.

2019 m. gegužės 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-179 redakcija

 

1.15. Neteko galios.

2019 m. gegužės 23 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-179 redakcija

 

2. Įgalioti šio sprendimo 1 punkte nurodytų švietimo įstaigų direktorius:

2.1. pasirašyti nuostatus;

2.2. įregistruoti nuostatus Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filiale.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
T-173 - ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO NUOSTATAI (1 PRIEDAS)
T-173 - ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS NUOSTATAI (2 PRIEDAS)
T-173 - ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS NUOSTATAI (3 PRIEDAS)
T-173 - ALYTAUS MUZIKOS MOKYKLOS NUOSTATAI (4 PRIEDAS)
T-173 - ALYTAUS DAILĖS MOKYKLOS NUOSTATAI (5 PRIEDAS)
T-173 - ALYTAUS „SAKALĖLIO“ PRADINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI (6 PRIEDAS)
T-173 - ALYTAUS PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI (7 PRIEDAS)
T-173 - ALYTAUS ŠALTINIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI (8 PRIEDAS)
T-173 - ALYTAUS VIDZGIRIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI (9 PRIEDAS)
T-173 - ALYTAUS „VOLUNGĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI (10 PRIEDAS)
T-173 - ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI (11 PRIEDAS)
T-173 - ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI (12 PRIEDAS)
T-173 - ALYTAUS PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI (13 PRIEDAS)
T-173 - ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI (14 PRIEDAS)
T-173 - ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI (15 PRIEDAS)
Į pradžią