Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-175 2017-04-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ "PUŠYNĖLIS", "PASAKA", "SAULUTĖ", "NYKŠTUKAS", "OBELĖLĖ", ŠALTINĖLIS", "VYTURĖLIS", "LINELIS", "DU GAIDELIAI", "PUTINĖLIS", "VOLUNGĖLĖ", "BORUŽĖLĖ", "GIRINUKAS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS  LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „PUŠYNĖLIS“, „PASAKA“, „SAULUTĖ“, „NYKŠTUKAS“, „OBELĖLĖ“, ŠALTINĖLIS“, „VYTURĖLIS“, „LINELIS“, „DU GAIDELIAI“, „PUTINĖLIS“, „VOLUNGĖLĖ“, „BORUŽĖLĖ“, „GIRINUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-175

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių nuostatus:

1.1. lopšelio-darželio „Pušynėlis“ (pridedama);

1.2. lopšelio-darželio „Pasaka“ (pridedama);

1.3. lopšelio-darželio „Saulutė“ (pridedama);

1.4. lopšelio-darželio „Nykštukas“ (pridedama);

1.5. lopšelio-darželio „Obelėlė“ (pridedama);

1.6. lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ (pridedama);

1.7. lopšelio-darželio „Vyturėlis“ (pridedama);

1.8. lopšelio-darželio „Linelis“ (pridedama);

1.9. lopšelio-darželio „Du gaideliai“ (pridedama);

1.10. lopšelio-darželio „Putinėlis“ (pridedama);

1.11. lopšelio-darželio „Volungėlė“ (pridedama);

1.12. lopšelio-darželio „Boružėlė“ (pridedama);

1.13. lopšelio-darželio „Girinukas“ (pridedama);

2. Įpareigoti šio sprendimo 1 punkte nurodytų švietimo įstaigų direktorius:

2.1. pasirašyti nuostatus;

2.2. Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka nuostatus įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filiale.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-175 - DĖL ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ "PUŠYNĖLIS", "PASAKA", "SAULUTĖ", "NYKŠTUKAS", "OBELĖLĖ", ŠALTINĖLIS", "VYTURĖLIS", "LINELIS", "DU GAIDELIAI", "PUTINĖLIS", "VOLUNGĖLĖ", "BORUŽĖLĖ", "GIRINUKAS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T-175 - DĖL ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ "PUŠYNĖLIS", "PASAKA", "SAULUTĖ", "NYKŠTUKAS", "OBELĖLĖ", ŠALTINĖLIS", "VYTURĖLIS", "LINELIS", "DU GAIDELIAI", "PUTINĖLIS", "VOLUNGĖLĖ", "BORUŽĖLĖ", "GIRINUKAS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
T-175 - DĖL ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ "PUŠYNĖLIS", "PASAKA", "SAULUTĖ", "NYKŠTUKAS", "OBELĖLĖ", ŠALTINĖLIS", "VYTURĖLIS", "LINELIS", "DU GAIDELIAI", "PUTINĖLIS", "VOLUNGĖLĖ", "BORUŽĖLĖ", "GIRINUKAS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
T-175 - DĖL ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ "PUŠYNĖLIS", "PASAKA", "SAULUTĖ", "NYKŠTUKAS", "OBELĖLĖ", ŠALTINĖLIS", "VYTURĖLIS", "LINELIS", "DU GAIDELIAI", "PUTINĖLIS", "VOLUNGĖLĖ", "BORUŽĖLĖ", "GIRINUKAS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
T-175 - DĖL ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ "PUŠYNĖLIS", "PASAKA", "SAULUTĖ", "NYKŠTUKAS", "OBELĖLĖ", ŠALTINĖLIS", "VYTURĖLIS", "LINELIS", "DU GAIDELIAI", "PUTINĖLIS", "VOLUNGĖLĖ", "BORUŽĖLĖ", "GIRINUKAS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (5 PRIEDAS)
T-175 - DĖL ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ "PUŠYNĖLIS", "PASAKA", "SAULUTĖ", "NYKŠTUKAS", "OBELĖLĖ", ŠALTINĖLIS", "VYTURĖLIS", "LINELIS", "DU GAIDELIAI", "PUTINĖLIS", "VOLUNGĖLĖ", "BORUŽĖLĖ", "GIRINUKAS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (6 PRIEDAS)
T-175 - DĖL ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ "PUŠYNĖLIS", "PASAKA", "SAULUTĖ", "NYKŠTUKAS", "OBELĖLĖ", ŠALTINĖLIS", "VYTURĖLIS", "LINELIS", "DU GAIDELIAI", "PUTINĖLIS", "VOLUNGĖLĖ", "BORUŽĖLĖ", "GIRINUKAS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (7 PRIEDAS)
T-175 - DĖL ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ "PUŠYNĖLIS", "PASAKA", "SAULUTĖ", "NYKŠTUKAS", "OBELĖLĖ", ŠALTINĖLIS", "VYTURĖLIS", "LINELIS", "DU GAIDELIAI", "PUTINĖLIS", "VOLUNGĖLĖ", "BORUŽĖLĖ", "GIRINUKAS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (8 PRIEDAS)
T-175 - DĖL ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ "PUŠYNĖLIS", "PASAKA", "SAULUTĖ", "NYKŠTUKAS", "OBELĖLĖ", ŠALTINĖLIS", "VYTURĖLIS", "LINELIS", "DU GAIDELIAI", "PUTINĖLIS", "VOLUNGĖLĖ", "BORUŽĖLĖ", "GIRINUKAS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (9 PRIEDAS)
T-175 - DĖL ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ "PUŠYNĖLIS", "PASAKA", "SAULUTĖ", "NYKŠTUKAS", "OBELĖLĖ", ŠALTINĖLIS", "VYTURĖLIS", "LINELIS", "DU GAIDELIAI", "PUTINĖLIS", "VOLUNGĖLĖ", "BORUŽĖLĖ", "GIRINUKAS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (11 PRIEDAS)
T-175 - DĖL ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ "PUŠYNĖLIS", "PASAKA", "SAULUTĖ", "NYKŠTUKAS", "OBELĖLĖ", ŠALTINĖLIS", "VYTURĖLIS", "LINELIS", "DU GAIDELIAI", "PUTINĖLIS", "VOLUNGĖLĖ", "BORUŽĖLĖ", "GIRINUKAS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (12 PRIEDAS)
T-175 - DĖL ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ "PUŠYNĖLIS", "PASAKA", "SAULUTĖ", "NYKŠTUKAS", "OBELĖLĖ", ŠALTINĖLIS", "VYTURĖLIS", "LINELIS", "DU GAIDELIAI", "PUTINĖLIS", "VOLUNGĖLĖ", "BORUŽĖLĖ", "GIRINUKAS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (13 PRIEDAS)
T-175 - DĖL ALYTAUS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ "PUŠYNĖLIS", "PASAKA", "SAULUTĖ", "NYKŠTUKAS", "OBELĖLĖ", ŠALTINĖLIS", "VYTURĖLIS", "LINELIS", "DU GAIDELIAI", "PUTINĖLIS", "VOLUNGĖLĖ", "BORUŽĖLĖ", "GIRINUKAS" NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (14 PRIEDAS)
Į pradžią