Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-39 2018-02-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 39-ASIS POSĖDIS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 39-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2018 m. vasario 1 d. Nr. TPR-39

Alytus

 

Posėdis įvyko 2018 m. vasario 1 d. 13.00 val.– 15.45 val.

Posėdžio pirmininkas Savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 26.

Nedalyvavo: Arvydas Švirmickas.

 

Vytautas Grigaravičius. Labas rytas, pradėsime 8-osios tarybos 39-ąjį posėdį. Prašyčiau tarybos narius užsiregistruoti. Iš viso taryboje yra 27 nariai, užsiregistravo 26 tarybos nariai. Tarybos narys Arvydas Švirmickas pranešė, kad šiandien jis turi būti pasitarime Švietimo ministerijoje, todėl dėl pateisinamos priežasties negali dalyvauti tarybos posėdyje.

Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 16 klausimų. Kokių būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės?

Laima Vincė Kirkliauskienė. Prieš posėdį kaip Etikos komisijos pirmininkė norėčiau pateikti informaciją.

Tautvydas Tamulevičius. Nuo Alytaus piliečių frakcijos norėčiau perskaityti pranešimą.

Vytautas Grigaravičius. Noriu informuoti tarybos narius, kad 2018-01-09 buvo gautas Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje reikalavimas Nr. 2-1 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 351 straipsnio 2 ir 5 dalių įgyvendinimo“ ir reikalavimas Nr. 2-2 „Dėl Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 12 straipsnio 4 dalies įgyvendinimo“.

                        Dėl 1-ojo reikalavimo noriu informuoti, kad šios dienos tarybos posėdyje yra parengti 2 sprendimų projektai – papildytas tarybos veiklos reglamentas ir parengti Išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatai.

                        Dėl 2-ojo reikalavimo – sprendimo projektas bus parengtas ir svarstomas artimiausiame tarybos posėdyje.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės patvirtinimo.

Balsuota. už - 26, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 26

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius – už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 39-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2017 metų kūrybinės veiklos programos ataskaitos patvirtinimo.

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T- 259 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos narių skyrimo“ pripažinimo netekusiu galios.

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-14 sprendimo Nr. T-131 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo.

5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-231 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

7. Dėl Vertinimo komisijos sudarymo.

8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Baltijos NT“ investicijų sutarties prieš laiką nutraukimo.     

9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimo Nr. T-397 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ pakeitimo.        

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimo Nr. T-409 „Dėl žemės sklypo Fortų g. 18, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ pakeitimo.

                     11. Dėl pritarimo Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams.

12. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo.

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

                16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių patvirtinimo.

 

Laima Vincė Kirkliauskienė, kaip Etikos komisijos pirmininkė, pateikė informaciją apie tarybos narių tarybos posėdžių bei komitetų posėdžių lankomumą 2017 metais (informacija pridedama).

Tautvydas Tamulevičius perskaitė Alytaus piliečių frakcijos pranešimą (pridedama), kur informavo, kad frakcijos pirmininku išrinktas Tautvydas Tamulevičius, o frakcijos pirmininko pavaduotoju – Marius Grišmanauskas.

1. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimas.

                Vytautas Grigaravičius. Noriu pasiteirauti, kas iš tarybos narių turėtų nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo?

                      Tautvydas Tamulevičius. Kadangi čia yra sprendžiamos tarybos narių išmokos, aš nusišalinsiu.

Vytautas Grigaravičius. Tokiu atveju, tada turėtų nusišalinti visi tarybos nariai ir negalėtume priimti sprendimo. Kviečiu tarybos narius balsuoti ar pritariame nusišalinimui.

Už: 1 Prieš: 25 Susilaikė: 0 Iš viso balsavo: 26

Algirdas Gataveckas - prieš

Andrius Jučas - prieš

Arvydas Švirmickas

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - prieš

Henrikas Šivokas - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė - prieš

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Kęstutis Ptakauskas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Marius Grišmanauskas - prieš

Nerijus Cesiulis - prieš

Nerijus Jauneika - prieš

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - prieš

Rasa Daugininkaitė - prieš

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - prieš

Tomas Pačėsas - prieš

Valė Gibienė - prieš

Valius Micevičius - prieš

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Grigaravičius – prieš

Vytautas Grigaravičius. Nusišalinimui nepritarta.

Pranešėjas savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis, Andrius Jučas (2 kl.), Jurgis Krasnickas (2 kl.), Aurelijus Jaruševičius (2 kl.), Povilas Labukas (2 kl.), Kęstutis Ąžuolas, Sigitas Leonavičius, Henrikas Šivokas, Vytas Jazepčikas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Aurelijus Jaruševičius pateikė siūlymą dėl kiekvienos programos pristatymo atskirai ir balsavimo už kiekvieną programą su pakeitimais, Nerijus Cesiulis frakcijos vardu pritarė Aurelijaus Jaruševičiaus pasiūlymui, Tautvydas Tamulevičius pasiūlė visiems daugumos atstovams atmesti šį siūlymą, grįžti į tarybos komitetus ir ten diskutuoti apie strateginio veiklos plano rodiklius, programas ar bet kuriuos kitus klausimus, atsižvelgti į tai, ką direktorius paminėjo, kad ne likus 2 dienoms iki tarybos posėdžio tokius klausimus reikia teikti, o spalio mėnesį; Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad frakcija „Už Alytų“ palaikytų Aurelijaus Jaruševičaus siūlymą, nes tai būtų aiškiau ir patiems tarybos nariams ir miesto gyventojams.

Vytautas Grigaravičius. Kviečiu balsuoti dėl pateikto tarybos narios Aurelijaus Jaruševičiaus siūlymo.

Už: 8 Prieš: 18 Susilaikė: 0 Iš viso balsavo: 26

Algirdas Gataveckas - prieš

Andrius Jučas - prieš

Arvydas Švirmickas

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - prieš

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - prieš

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Kęstutis Ptakauskas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - prieš

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - prieš

Rasa Daugininkaitė - prieš

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - prieš

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - prieš

Valius Micevičius - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Grigaravičius – prieš

Vytautas Grigaravičius. Siūlui nepritarta. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

 

Balsuota. už - 18, prieš - 2, susilaikė - 6, iš viso balsavo - 26

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - susilaikė

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - susilaikė

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (pridedama).

                        2. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2017 metų kūrybinės veiklos programos ataskaitos patvirtinimas.

Pranešėja Alytaus miesto teatro direktorė Inesa Pilvelytė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 4, iš viso balsavo - 25

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2017 metų kūrybinės veiklos programos ataskaitos patvirtinimo“ (pridedama).

                        3. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T- 259 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos narių skyrimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Gintarė Rimkutė-Merčaitienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 26, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 26

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimo Nr. T- 259 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos narių skyrimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

                        4. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-14 sprendimo Nr. T-131 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 1, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 25

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-14 sprendimo Nr. T-131 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“ (pridedama).

                        5. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 26, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 26

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

                        6. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-231 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimas.

   Pranešėjas Vidaus administravimo skyriaus vedėjas Giedrius Šimas.

   Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 26, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 26

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-231 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

                        7. SVARSTYTA. Vertinimo komisijos sudarymas.

                        Pranešėjas Vidaus administravimo skyriaus vedėjas Giedrius Šimas.

   Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 26, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 26

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl vertinimo komisijos sudarymo“ (pridedama).

   8. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Baltijos NT“ investicijų sutarties prieš laiką nutraukimas.

   Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė pakomentavo sprendimo projekto pakeitimus pagal pateiktas Vyriausybės atstovo pastabas.

   Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 25

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Baltijos NT“ investicijų sutarties prieš laiką nutraukimo“ (pridedama).

                      9. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimo Nr. T-397 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ pakeitimas.

                      Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 25, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 26

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimo Nr. T-397 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ pakeitimo“ (pridedama).

                        10. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimo Nr. T-409  „Dėl žemės sklypo fortų g. 18, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ pakeitimas.

                        Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 26, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 26

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimo Nr. T-409  „Dėl žemės sklypo fortų g. 18, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ pakeitimo“ (pridedama).

                     11.SVARSTYTA. Pritarimas Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams.

Tarybos narė Rasa Daugininkaitė pareiškė, kad nusišalina nuo klausimo svarstymo, kadangi dirba Alytaus nakvynės namuose, o klausimas susijęs su minėta įstaiga.

                     Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja Neringa Rinkevičiūtė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - susilaikė

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektams“ (pridedama).

                        12. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimas.

                        Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė pakomentavo tarybos komiteto narių siūlymus papildyti sprendimo projektą ir Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pateiktas pastabas.

                        Ona Balevičiūtė, Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje, pakomentavo įstatymo straipsnius dėl Užimtumo programos 4 priemonės ir pateikė siūlymą papildyti priemonę.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, Nerijus Cesiulis, Jurgis Krasnickas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto su papildymu pagal pateiktas Vyriausybės atstovo pastabas.

Balsuota. už - 26, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 26

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (pridedama).

                        13. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

                        Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė pakomentavo gautas Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pastabas.

                        Ona Balevičiūtė, Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje, pasiūlė papildyti sprendimo projekto preambulę Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro įsakymu, kuris reglamentuoja kovą su prekyba žmonėmis „Dėl kovos su prekyba žmonėmis 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

   Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto su papildymu pagal pateiktas Vyriausybės atstovo pastabas.

Balsuota. už - 26, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 26

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

                      Vytautas Grigaravičius. Skelbiama 20 min pertrauka.

                      Pertrauka.

                      14.SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimas.

                Vytautas Grigaravičius. Kviečiu tarybos narius balsuoti pritariame ar ne tarybos narių nusišalinimui.

Už: 10 Prieš: 15 Susilaikė: 0 Iš viso balsavo: 25

Algirdas Gataveckas - prieš

Andrius Jučas - prieš

Arvydas Švirmickas

Aurelijus Jaruševičius

Danutė Remeikienė - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - prieš

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - prieš

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Kęstutis Ptakauskas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - prieš

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - prieš

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - prieš

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - prieš

Valius Micevičius - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Grigaravičius – prieš

Vytautas Grigaravičius. Nusišalinimui nepritarta.

                      Pranešėjas Administracijos direktorius Vytautas Jastremskas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis prašė direktoriaus pakomentuoti papunkčiui į kokius siūlymus buvo atsižvelgta.

Tautvydas Tamulevičius pažymėjo, kad klausimas adresuotas ne direktoriui, o jam. Jis pažymėjo, kad asmeniškai koordinavo šį procesą, kaip didžiausios frakcijos seniūnas. Visi siūlymai buvo aptarti daugumos pasitarimuose ir į daugelį daugumos pasiūlymų buvo atsižvelgta. Atsižvelgta ir į Socialdemokratų frakcijos pasiūlymus, kurie sutapo su daugumos pasiūlymais.

Klausė: Aurelijus Jaruševičius.

Sigitas Leonavičius išsakė  priekaištus dėl per vėlai pateikto biudžeto projekto, kuris paprašius buvo atsiųstas iš vakaro 17 val., pateikti priekaištai dėl frakcijos „Už Alytų“ pateiktų siūlymų, kurie buvo aptarti komitetuose, tačiau į biudžeto projektą neįtraukti, dėl kitų pateiktų siūlymų, į kuriuos buvo neatsižvelgta.

Henrikas Šivokas išsakė priekaištus dėl sumažinto finansavimo sporto klubams. Į Socialdemokratų frakcijos, frakcijos „Už Alytų“, Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymus atsižvelgta nebuvo.

Tautvydas Tamulevičius pažymėjo, kad į Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymus atsižvelgta 80 procentų. Žinant, kad yra ribotas finansinių išteklių kiekis, visiems reikia suprasti, kad visų pageidavimų patenkinti nėra galimybių. T. Tamulevičius pakomentavo dėl S. Leonavičiaus išsakytų priekaištų, dėl pateiktų siūlymų, kuriuos įgyvendinti šiais metais nėra galimybių.

Sigitas Leonavičius replikos teise išsakė pastabas dėl T. Tamulevičiaus komentaro.

Valė Gibienė išsakė trumpą komentarą dėl sporto klubų finansavimo.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kęstutis Ąžuolas perskaitė Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto išvadą dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 metų biudžeto projekto (išvada pridedama).

Kalbėjo: Andrius Jučas išsakė priekaištus opozijos atstovams ir pažymėjo, kad siūlymus dėl biudžeto ar strateginio galima teikti ištisus metus. Pasidžiaugė dėl atliekamų matomų mieste darbų, dėl patenkintų alytiškių lūkesčių.

Nerijus Cesiulis, kaip opozicijos atstovai, išsakė priekaištus valdančiosios daugumos atstovams ir T. Tamulevičiui, kuris nepakvietė opozicijos ir neišklausė jos pateiktų siūlymų. N. Cesiulis pareiškė, kad socialdemokratų frakcija nebalsuos dėl 2018 metų biudžeto projekto ir visi 4 tarybos nariai – socialdemokratų frakcijos atstovai – išėjo iš tarybos posėdžių salės.

Povilas Labukas pažymėjo, kad iš tiesų ne į visus frakcijų pasiūlymus buvo atsižvelgta, tačiau yra ir kitų būtų tų idėjų įgyvendinimui ir kiekviena frakcija turėtų turėti savo ambicijų siekti tokių tikslų.

Sigitas Leonavičius išsakė priekaištus dėl galimybės nebuvimo išklausyti atskirų frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl biudžeto projekto ir strateginio veiklos plano, dėl veiklos reglamento nuostatų nesilaikymo. Jis pažymėjo, kad frakcija nėra prieš biudžeto projektą, bet prieš jo pristatymą, prieš valdančiosios daugumo jėgos demonstravimą, nepagarbą kitam tarybos nariui. Jis pažymėjo, kad frakcija „Už Alytų“ prisijungia prie socialdemokratų frakcijos ir taip pat palieka tarybos posėdžių salę (išėjo 3 tarybos nariai).

Nijolė Makštutienė pažymėjo, kad biudžete yra numatytas finansavimas, kuris užtikrins tęstinių darbų vykdymui, numatytos lėšos naujiems projektams, naujoms veikloms. Taip negali būti, kad kiekvieno noras turėtų būti įtrauktas į biudžeto projektą. Tai yra bendras darbas ir turi būti bendras sutarimas. Ji teigė, kad išėjusių frakcijų priekaištai nepagrįsti dėl laiko stokos ar jų siūlymų neišklausymo, nes vykusiame Frakcijų atstovų pasitarime šių frakcijų atstovų nebuvo.

Tautvydas Tamulevičius pasidžiaugė, kad sutarimas dėl biudžeto projekto rastas tarp labai didelės tarybos dalies. Jis pažymėjo, kad jeigu socialdemokratai pateikė savo siūlymus, į kuriuos buvo atsižvelgta dalinai, tai frakcija „Už Alytų“ nepateikė nei vieno siūlymo, todėl jų priekaištai nepagrįsti.

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė pasisakė kaip Aplinkos ir plėtros komiteto pirmininkė ir trumpai pakomentavo pateiktus kai kuriuos Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymus, kurie buvo patenkinti 80 procentų.

Aurelijus Jaruševičius pažymėjo, kad biudžeto projektas nėra blogas, tačiau neramina bendros krypties nebuvimas ir tikisi, kad pažadas peržiūrėti strategiją bus peržiūrėtas. A. Jaruševičius pažymėjo, kad nesutinka su pačia biudžeto struktūra ir balsuodamas dėl jo susilaikys.

Ona Balevičiūtė, Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje, išsakė pastabą dėl sprendimo projekto.

Svetlana Delekienė, Teisės skyriaus vedėja, pakomentavo įstatymų nuostatas.

Salėje kvorumas prieš balsavimą dėl sprendimo projekto – 19 tarybos narių.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 19

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ (pridedama).

Į tarybos posėdžių salę sugrįžo Socialdemokratų frakcijos ir frakcijos „Už Alytų“ nariai.

                        15. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimas.

                        Pranešėja Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Vida Mačernienė.

   Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ (pridedama).

                        16. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių patvirtinimas.

                        Pranešėja Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Vida Mačernienė.

   Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių patvirtinimo“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Visi posėdžio darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Posėdį baigėme. Dėkoju visiems už darbą.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas

 

 

Vytautas Grigaravičius

Posėdžio sekretorė

 

Dalia Jezukevičienė

 

 

Į pradžią