Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-6 2018-03-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2017-10-03 POTVARKIO NR. M-52 „DĖL RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ METODIKOS PARENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2017-10-03 POTVARKIO NR. M-52 „DĖL RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ METODIKOS PARENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2018 m. kovo 15 d.  Nr.  M-6

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi,  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimo Nr. T-406 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo krypčių nustatymo“ 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 212, 220, 229 punktais, Alytaus miesto savivaldybės mero 2018 m. kovo 14 d. potvarkio Nr.  MP2-52 „Dėl savivaldybės mero komandiruotės į Palangą ir pavedimo atlikti savivaldybės mero funkcijas“ 2 punktu ir atsižvelgdamas į tai, kad darbo grupė iki 2018-02-28 Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetams nepateikė Alytaus miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos tobulinimo priemonių įgyvendinimo plano,

p r i p a ž į s t u netekusiu  galios Alytaus miesto savivaldybės mero 2017-10-03 potvarkį Nr. M-52 „Dėl Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą metodikos parengimo darbo grupės sudarymo“ su visais pakeitimais.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

atliekantis savivaldybės mero funkcijas                                                            Tautvydas Tamulevičius

______________

 

 

 

Į pradžią