Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-101 2018-04-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2017 M. VEIKLOS ATASKAITOMS IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2017 M. VEIKLOS ATASKAITOMS IR 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO

 

2018-04-26 Nr.  T-101

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 16 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333, 235 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų vadovų 2017 m. veiklos ataskaitoms: 

                      1.1. Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ (pridedama);

1.2. Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ (pridedama);

1.3. Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ (pridedama);

1.4. Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ (pridedama);

1.5. Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ (pridedama);

1.6. Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis (pridedama);

1.7. Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ (pridedama); 

1.8. Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ (pridedama);

1.9. Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ (pridedama);

1.10. Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ (pridedama);

1.11. Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ (pridedama);

1.12. Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ (pridedama);

1.13. Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ (pridedama);

1.14. Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio (pridedama);

1.15. Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio  (pridedama);

1.16. Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos (pridedama);

1.17. Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos (pridedama);

1.18. Alytaus Piliakalnio progimnazijos (pridedama);

1.19. Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos (pridedama);

1.20. Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos (pridedama);

1.21. Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos (pridedama);

1.22. Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos (pridedama);

1.23. Alytaus „Volungės“ pagrindinės mokyklos (pridedama);

1.24. Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos (pridedama);

1.25. Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos (pridedama);

1.26. Alytaus  suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos (pridedama);

1.27. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos (pridedama);

1.28. Alytaus Putinų gimnazijos (pridedama);

1.29. Alytaus Jotvingių gimnazijos  (pridedama);

1.30. Alytaus muzikos mokyklos (pridedama);

1.31. Alytaus dailės mokyklos (pridedama);

1.32. Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos (pridedama).

2. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinius: 

2.1. Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ (pridedama);

2.2. Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ (pridedama);

2.3. Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ (pridedama);

2.4. Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ (pridedama);

2.5. Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ (pridedama);

2.6. Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ (pridedama);

2.7. Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ (pridedama); 

2.8. Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ (pridedama);

2.9. Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ (pridedama);

2.10. Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ (pridedama);

2.11. Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ (pridedama);

2.12. Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ (pridedama);

2.13. Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ (pridedama);

2.14. Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio (pridedama);

2.15. Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio (pridedama);

2.16. Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos (pridedama);

2.17. Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos (pridedama);

2.18. Alytaus Piliakalnio progimnazijos (pridedama);

2.19. Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos (pridedama);

2.20. Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos (pridedama);

2.21. Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos (pridedama);

2.22. Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos (pridedama);

2.23. Alytaus „Volungės“ pagrindinės mokyklos (pridedama);

2.24. Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos (pridedama);

2.25. Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos (pridedama);

2.26. Alytaus  suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos (pridedama);

2.27. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos (pridedama);

2.28. Alytaus Putinų gimnazijos (pridedama);

2.29. Alytaus Jotvingių gimnazijos (pridedama);

2.30. Alytaus muzikos mokyklos (pridedama);

2.31. Alytaus dailės mokyklos (pridedama);

2.32. Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią