Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-145 2018-05-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

 

DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI

 

2018 m. gegužės 30 d. Nr.  T-145

Alytus

 

 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“,  235 punktu,  Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis“ vadovo ir įstaigos 2017 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-145 - DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ALYTAUS BUTŲ ŪKIS“ VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI (PRIEDAS)
Į pradžią