Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-24 2018-07-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUDAROMĄ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTĮ

POTVARKIS

DĖL DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SUDAROMĄ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDĖTĮ

 

2018 m. liepos 24 d.  Nr. M-24

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, 2018-06-29 Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr.  XIII-1370 3 straipsnio 10 dalimi,  Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 227 punktu,

deleguoju Dalią Jezukevičienę, Tarybos ir mero sekretoriato vadovę, į Alytaus miesto savivaldybės administracijos sudaromą valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisijos sudėtį.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią