Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-21 2018-06-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJĄ

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJĄ

 

2018 m. birželio 12 d.  Nr.  M-21

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 227 punktu ir atsižvelgdama į Rasos Daugininkaitės ir Laimos Vincės Kirkliauskienės sutikimus:

deleguoju Alytaus miesto savivaldybės tarybos nares Rasą Daugininkaitę, Laimą Vincę Kirkliauskienę į Alytaus miesto savivaldybės Šeimos komisiją.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotoja,

atliekanti savivaldybės mero funkcijas                                                                       Valė Gibienė       

______________

 

 

                                                                                  

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią