Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-24 2019-01-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 11 d. Nr.  DV-24

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimu Nr. T-364 „Dėl didžiausio leistino Alytaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo ir  struktūros tvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimo T-183 redakcija, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-11-29 sprendimo T-329 redakcija),

t v i r t i n u Švietimo ir sporto skyriaus veiklos nuostatus (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Dokumento priedai:
DV-24 - DĖL ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią