Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-11 2019-03-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 57-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 57-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2019 m. kovo 28 d.  Nr.  M-11

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 94 punktu,

s u š a u k i u  2019 m. balandžio 4 d. 9.00 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir t e i k i u tarybai šiuos klausimus:

1. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai (Arturas Juškauskas, savivaldybės kontrolierius; 10 min.)

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Arturas Juškauskas, savivaldybės kontrolierius; 10 min.)

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 10 min.)

5. Dėl VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai (Jolanta Sovienė, VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ direktorė; 10 min.)

6. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ 2018 m. vadovo veiklos ataskaitai (Jurijus Červiakovskis, UAB „Dzūkijos vandenys“ direktorius; 10 min.)

7. Dėl pritarimo Uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis“ vadovo ir įstaigos veiklos 2018 m. ataskaitai (Stasė Mikelionienė, UAB „Alytaus butų ūkis“ direktorė; 10 min.)

8.  Dėl pritarimo Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Giedrė Bulgakovienė, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktorė; 10min.)

9. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro vadovo ir įstaigos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Klaudija Aleksandravičiūtė, VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktorė; 10 min.)

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė; 10 min.)

11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2020 metų kūrybinės veiklos programos patvirtinimo (Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė; 10 min.)

12. Dėl pritarimo Alytaus kraštotyros muziejaus vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Audronė Jakunskienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė; 10 min.)

13. Dėl pritarimo Alytaus miesto paslaugų centro vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Loreta Kesminienė, Alytaus miesto paslaugų centro direktorė; 10 min.)

14. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vadovo ir įstaigos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Artūras Vasiliauskas, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius; 10 min.)

15. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos vadovo ir įstaigos 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Marius Jasaitis, VšĮ Alytaus poliklinikos direktorius; 10 min.)

16. Dėl pritarimo Biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų vadovo 2018 m. veiklos ataskaitai ir 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Danguolė Jazepčikienė, BĮ Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorė; 10 min.)

17. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro ir jo vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Jūratė Filatovienė, VšĮ Alytaus miesto pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė; 10 min.)

18. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Ingrida Rutkauskienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė; 10 min.)

19. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Alytaus miesto bendruomenės centro vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Loreta Trainavičienė, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė; 10 min.)

20. Dėl pritarimo Biudžetinės įstaigos Alytaus nakvynės namų vadovo ir įstaigos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Artūras Galakvoščius, BĮ Alytaus nakvynės namų direktorius; 10 min.)

21. Dėl pritarimo Alytaus jaunimo centro 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Jūratė Treigienė, Alytaus jaunimo centro direktorė; 10 min.)

22. Dėl pritarimo Alytaus jaunimo centro 2019–2021-ųjų metų strateginiam planui (Jūratė Treigienė, Alytaus jaunimo centro direktorė; 10 min.)

23. Dėl pritarimo Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro ir jo vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai r finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Tomas Stupuris, VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorius; 10 min.)

24. Dėl pritarimo Alytaus miesto šeimos centro vadovo 2018 metų veiklos ataskaitai ir 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Romutis Žebuolis, Alytaus miesto šeimos centro direktorius; 10 min.)

25. Dėl pritarimo Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2018 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Loreta Šernienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorė; 10 min.)

26. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitoms ir 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Rasa Kuckailienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja; 10 min.)

27. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2018 metų veiklos, 2018-2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitoms ir finansinių bei iždo ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Vytautas Jastremskas, savivaldybės administracijos direktorius; 20 min.)

28. Neįgaliųjų reikalų komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės  tarybos 2018 m. ataskaita (Arvydas Švirmickas, tarybos narys, Neįgaliųjų reikalų komisijos pirmininkas; 10 min.)

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Grigaravičius

______________

 

Į pradžią