Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-65 2019-03-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. kovo 28 d.

sprendimu Nr. T-65

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO IR TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

Alytaus miesto savivaldybės meras priėmė 47 užsienio svečių delegacijas, tarp jų Japonijos, Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos, Kroatijos, Kinijos, Airijos atstovus.

Rengti tarptautiniai renginiai:

2018 m. sausio 17 d. Alytaus J. Kunčino bibliotekoje atidaryta  Kremenčuko (Ukraina) fotografo A. Ginchenko fotografijų paroda.

2018 m. vasario 16 d.   Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti skirtuose renginiuose dalyvavo Alytaus miestų partnerių – Suvalkų (Lenkija), Amatos (Latvija), Gižycko (Lenkija), Kremenčuko (Ukraina) – oficialios delegacijos.

2018 m. Alytaus miesto savivaldybėje surengtos dvi parodos – Rumunijos Didžiajam susivienijimui paminėti skirta paroda ir Kroatijos fotografo Davoro Rostuharo fotografijų paroda „Kroatija iš paukščio skrydžio“.

Organizuotas Alytaus profesinio rengimo centro virėjų specialybės pedagogų vizitas į Tarptautinį laukinės virtuvės festivalį Amatoje (Latvija).

2018 m. rugsėjo 22–24 d. Alytuje vyko tarptautinis jaunimo projektas „Jaunieji amerikiečiai“, kuriame dalyvavo 100 jaunųjų alytiškių.

2018 m. spalio 1 d. kartu su Kultūros skyriumi organizuotas tarptautinis senjorų festivalis „Amžinai jauni“, kuriame pasirodė svečiai iš Lenkijos ir Latvijos.

2018 m. spalio 3 d. kartu su Užsienio reikalų ministerija ir Europos informacijos centru „Europe Direct“ organizuota diskusija „Iššūkiai Europos Sąjungai: kodėl tai svarbu mums?“

2018 m. spalio 25 d. Alytaus miesto teatre vyko Alytaus muzikos mokyklos mokinių  ir Kremenčuko (Ukraina) styginių instrumentų ansamblio „Kremenčuko smuikai“ koncertas.

2018 m. gruodžio mėnesį organizuotas Alytaus miestų partnerių eglučių puošimas Alytaus miesto teatro prieigose. Čia papuoštos Kremenčuko (Ukraina), Gižycko (Lenkija), Suvalkų (Lenkija), Opolės (Lenkija ir Monaghano (Airija) miestų eglutės.

2018 metais vyko šie svarbūs Alytui tarptautinio bendradarbiavo įvykiai:

- balandžio 6 d. pasirašytas Alytaus miesto savivaldybės ir Gižycko pavieto tolimesnio bendradarbiavimo ketinimų protokolas;

- liepos 6 d. pasirašytas Alytaus miesto savivaldybės ir Monaghano miesto (Airija) bendradarbiavimo ketinimų protokolas.

Meras Alytuje priėmė Izraelio ambasadorių Amirą Maimoną, Japonijos ambasadorių Toyoei Shigeedą (2 kartus), Kroatijos Respublikos ambasados laikinąjį reikalų patikėtinį Krešimirą Kedmenecą (3 kartus), Estijos ambasadorę Janą Vanaveski, Kinijos ambasadorių Shen Zhifei ir  Rumunijos ambasadorių Daną Adrianą Balanescu.

Meras dalyvavo Nepriklausomybės dienos minėjimuose Estijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Gruzijos ambasadose, oficialiuose susitikimuose su  Japonijos  (4 kartus), Kinijos, Apaštalinės nunciatūros (Vatikano miesto valstybė) ambasadoriais bei atstovais, šių šalių ambasadose. 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės meras vyko į 15 susirinkimų, pasitarimų, posėdžių valstybės institucijose ir įstaigose:

Eil.

Nr.

Data

Susitikimas

Vieta

1.  

2018-01-10

Merų susitikimas su Lietuvos Respublikos Prezidente

LR Prezidentūra

2.  

2018-02-07

Susitikimas su susiekimo viceministru Pauliumi Martinkumi dėl laivybos Nemuno aukštupiu plėtros

Susisiekimo ministerija

3.  

2018-02-12

Alytaus regiono specializacijos pristatymas

Vidaus reikalų ministerija

4.  

2018-04-16

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano aptarimas „Gyvybingi miestai ir regionai”

Vilniaus universitetas

5.  

2018-04-18

Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdis

LR Seimas

6.  

2018-04-25

Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdis

LR Vyriausybė

7.  

2018-07-04

Pasitarimas su aplinkos ministru Kęstučiu Navicku

Aplinkos ministerija

8.  

2018-08-31

Nacionalinis Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos posėdis

Vidaus reikalų ministerija

9.  

2018-09-25

Susitikimas su socialinės apsaugos ir darbo viceministre numatomos reformos klausimais

Lietuvos darbo birža

10.  

2018-09-26

Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimas

LR Vyriausybė

11.  

2018-10-02

Pasitarimas su ūkio ministru Virginijumi Sinkevičiumi

Ūkio ministerija

12.  

2018-10-16

Alytaus miesto pristatymas

Lietuvos mokslų akademija

13.  

2018-11-11

Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

14.  

2018-11-16

Viešųjų pirkimų situacijos Alytaus mieste analizė

Viešųjų pirkimų tarnyba

15.  

2018-11-29

Susitikimas su Ministru Pirmininku ir finansų ministru

Finansų ministerija

 

Alytaus miesto savivaldybės meras surengė 27 susitikimus su Alytaus verslininkais, susitikimą su daugiabučių namų bendrijų pirmininkais, priėmė 34 miesto piliečius, kurie kreipėsi dėl įvairių problemų – dėl socialinių išmokų, socialinio būsto, daugiabučių namų bendrijų klausimų (aikštelės, privažiavimai, nesutarimai su primininkais), viešosios tvarkos, žemės sklypų ribų nustatymo, gatvių sutvarkymo.

Alytaus miesto savivaldybės meras 2018 m. paskelbė 41 potvarkį dėl darbo grupių, komisijų sudarymo ir kitų veiklos organizavimo klausimų. Sušaukė 15 savivaldybės tarybos posėdžių, kurių metu priimti 407 tarybos sprendimai.

Posėdžiai

Data

Svarstyta klausimų

Priimta sprendimų

1 posėdis

02-01

16

16

2 posėdis

02-22

33

28

3 posėdis

03-29

41

37

4 posėdis

04-19

30

27

5 posėdis

04-25

37

35

6 posėdis

05-30

39

35

7 posėdis

06-28

43

42

8 posėdis

07-20

2

2

9 posėdis

08-30

40

37

10 posėdis

09-18

1

1

11 posėdis

09-27

40

37

12 posėdis

10-15

7

6

13 posėdis

10-25

25

22

14 posėdis

11-29

42

40

15 posėdis

12-20

49

42

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių dalyvavimas  tarybos posėdžiuose 2018 metais

 

 

Tarybos nario vardas, pavardė

Dalyvavo (tarybos posėdžių skaičius)

Nedalyvavo (tarybos posėdžių skaičius)

Vytautas Grigaravičius

15

0

Kęstutis Ąžuolas

15

0

Nerijus Cesiulis

15

0

Rasa Daugininkaitė

15

0

Jurgita Eidukevičienė

14

1

Algirdas Gataveckas

12

3

Valė Gibienė

13

2

Marius Grišmanauskas

13

2

Saulius Janulevičius

14

1

Aurelijus Jaruševičius

15

0

Virginijus Jarušas

11

4

Nerijus Jauneika

13

2

Vytas Jazepčikas

15

0

Andrius Jučas

14

1

Laima Vincė Kirkliauskienė

14

1

Jurgis Krasnickas

14

1

Povilas Labukas

15

0

Sigitas Leonavičius

12

3

Nijolė Makštutienė

15

0

Valius Micevičius

14

1

Tomas Pačėsas

11

4

Kęstutis Ptakauskas

14

1

Danutė Remeikienė

13

2

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė

15

0

Tomas Sutkaitis

1

0

Henrikas Šivokas

14

1

Arvydas Švirmickas

13

2

Tautvydas Tamulevičius

12

2

 

 


Alytaus miesto tarybos sprendimai, skatinantys užimtumą bei darbo vietų kūrimą, bendruomenės aktyvumą bei įtraukimą į miesto sprendimus:

Posėdžio data

Sprendimas

02-01

Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo

Sprendimo tikslas – didinti Alytaus miesto gyventojų užimtumą, integruojant juos į darbo rinką, ir mažinti socialinę atskirtį. Šia programa siekiama sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams įgyti darbo patirties, integruotis į darbo rinką bei padidinti gaunamas pajamas.

Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-231 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

Sprendimo tikslas – didinti gyventojų įtraukimą į sprendimų priėmimo procesą, skatinti bendruomenės aktyvumą.

02-22

Dėl pritarimo projektui „Mažais žingsneliais – sveikos gyvensenos link“

Priėmus sprendimą vykdoma projekto veikla – įrengta viena lauko treniruoklių aikštelė Jaunimo parke, įsigyta metodinių, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo priemonių, organizuoti renginiai, skirti tiesiogiai informuoti, šviesti Alytaus miesto gyventojus sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencijos bei kontrolės temomis, formuoti jų sveikos gyvensenos vertybines nuostatas, sveikatos raštingumo įgūdžius.

03-29

Dėl branduolinio magnetinio rezonanso tomografo aparato

Priėmus sprendimą buvo nupirktas naujas magnetinio rezonanso tomografas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės Diagnostikos skyriui.

Dėl Alytaus miestą reprezentuojančio ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Priėmus šį sprendimą ženklas „Alytus/Myliu“  tapo oficialiu miestą reprezentuojančiu ženklu.

Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir AB „Kauno grūdai“ investicijų sutarčiai

Pasirašius šiuo sprendimu patvirtintą investicijų sutartį, AB „Kauno grūdai“ įsipareigojo atlikti ne mažesnę kaip 2 100 000 Eur investiciją į du pramonės parke esančius sklypus ir sukurti ne mažiau kaip 12 naujų darbo vietų.

04-19

Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Patvirtinto tvarko aprašo tikslas – didinti piliečių įtraukimo į miesto biudžeto formavimą galimybes. Pagrindiniai uždaviniai – skatinti piliečių iniciatyvą mieste, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas miesto plėtros tema.

06-28

Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo

Šiuo sprendimu 10 proc. padidinta savivaldybės finansuojama infrastruktūros įrengimo dalis tuo atveju, jeigu daugiabučio gyvenamojo namo bendrija yra išsinuomojusi žemės sklypą. Tokiu būdu bendrijos skatinamos išsinuomoti žemės sklypus ir gerinti gyvenamąją aplinką.

10-25

Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2018 m. spalio 4 d. memorandumui dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą

Savivaldybės taryba šiuo sprendimu pritarė Kultūros ministerijos inicijuotam memorandumui ir įsipareigojo savivaldybės lėšomis didinti savivaldybės kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą.

11-29

Dėl pritarimo Alytaus poliklinikos teikiamų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimo ir kokybės gerinimo projektui

Įgyvendinant šį projektą bus suremontuotos patalpos, įsigyta medicininės įrangos, reikalingos vaikų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai bei sveikam senėjimui, įsigyta DOTS kabineto baldų ir kompiuterinės technikos.

 

Darbas frakcijose ir komitetuose, sudėties pokyčiai

2018 metais įvyko 13 frakcijų atstovų pasitarimų.

Įvyko pasikeitimas ir Alytaus miesto tarybos sudėtyje – Tautvydą Tamulevičių pakeitė Tomas Sutkaitis (prisiekė 2018-12-20).

 

Komitetas

Apsvarstė klausimų

Tarybos sprendimų

Protokolinių klausimų

Investicijų, ekonomikos ir biudžeto

389

350

39

Aplinkos ir plėtros

457

379

78

Kultūros, švietimo ir sporto

443

389

54

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų

376

353

23

Kontrolės komitetas

17

1

16

Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijoje (pirmininkė Laima Vincė  Kirkliauskienė) per 2018 m. įvyko 15 Etikos komisijos posėdžių, priimti 9 sprendimai ir nustatyti 3 Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimai, taip pat svarstyti ir kiti klausimai, susiję su komisijos darbu.

Peticijų komisija (pirmininkė Gintarė Rimkutė-Merčaitienė) išnagrinėjo du klausimus: peticiją dėl Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojų grąžinimo į užimtas pareigas ir  Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos nuostatų pakeitimo klausimą.

Antikorupcijos komisija (pirmininkas Nerijus Cesiulis) posėdžiavo 7 kartus. Svarstyti asmenų paklausimai, prašymai ir pranešimai, kuriuose jie informavo apie galimą korupciją organizuojant savivaldybės valdomų įmonių  UAB „Dzūkijos vandenys“ ir UAB „Alytaus šilumos tinklai“ vadovų atrankos konkursus, dėl viešojo judriojo telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos pirkimo, viešojo tualeto Jaunimo parke, statybos leidimo išdavimo. Vienas tyrimas tęsiamas, kiti nutraukti nenustačius korupcinių veikų arba perduoti nagrinėti pagal kompetenciją.

Svarbiausi mero ir tarybos sprendimų nulemti darbai miesto gyventojams 2018 metais pristatyti vykusių ataskaitinių susitikimų su visų mikrorajonų gyventojais metu ir publikuojami interneto portale www.alytus.lt.

 

Administracinės naštos mažinimas

 

Alytaus miesto savivaldybėje buvo organizuojamas administracinės naštos mažinimo procesas, planuojamos ir įgyvendinamos naštos mažinimo priemonės, atliekami atitinkamų priemonių įgyvendinimo tobulinimo ir paslaugų suteikimo efektyvinimo veiksmai. Detali informacija apie šių priemonių įgyvendinimą skelbiama portale www.alytus.lt  (Administracinė informacija / Administracinės naštos mažinimas)

___________

Į pradžią