Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-94 2019-03-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-10-15 SPRENDIMO NR. T-300 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS“ 2 IR 3 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-10-15 SPRENDIMO NR. T-300 „DĖL ALYTAUS MIESTO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS“ 2 IR 3 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2019 m. kovo 28 d. Nr.  T-94

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-300 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus“ 2 ir 3 punktus.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotoja                                                                                         Valė Gibienė

______________

 

Į pradžią