Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-131 2019-04-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2018 M. VEIKLOS ATASKAITOMS IR 2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2018 M. VEIKLOS ATASKAITOMS IR 2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 4 d. Nr.  T-131

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 16 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333, 235 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitoms:

1.1. Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ (pridedama);

1.2. Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ (pridedama);

1.3. Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ (pridedama);

1.4. Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ (pridedama);

1.5. Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ (pridedama);

1.6. Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis (pridedama);

1.7. Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ (pridedama); 

1.8. Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ (pridedama);

1.9. Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ (pridedama);

1.10. Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“  (pridedama);

1.11. Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ (pridedama);

1.12. Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ (pridedama);

1.13. Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ (pridedama);

1.14. Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio (pridedama);

1.15. Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio (pridedama);

1.16. Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos (pridedama);

1.17. Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos (pridedama);

1.18. Alytaus Piliakalnio progimnazijos (pridedama);

1.19. Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos (pridedama);

1.20. Alytaus Dainavos progimnazijos (pridedama);

1.21. Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos (pridedama);

1.22. Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos (pridedama);

1.23. Alytaus „Volungės“ progimnazijos (pridedama);

1.24. Alytaus Panemunės progimnazijos (pridedama);

1.25. Alytaus Likiškėlių progimnazijos (pridedama);

1.26. Alytaus  suaugusiųjų ir jaunimo  mokyklos (pridedama);

1.27. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos (pridedama);

1.28. Alytaus Putinų gimnazijos (pridedama);

1.29. Alytaus Jotvingių gimnazijos  (pridedama);

1.30. Alytaus muzikos mokyklos (pridedama);

1.31. Alytaus dailės mokyklos (pridedama);

1.32. Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos (pridedama).

2. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinius: 

2.1. Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ (pridedama);

2.2. Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ (pridedama);

2.3. Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ (pridedama);

2.4. Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ (pridedama);

2.5. Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ (pridedama);

2.6. Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ (pridedama);

2.7. Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ (pridedama); 

2.8. Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ (pridedama);

2.9. Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ (pridedama);

2.10. Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ (pridedama);

2.11. Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ (pridedama);

2.12. Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ (pridedama);

2.13. Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ (pridedama);

2.14. Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio (pridedama);

2.15. Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio (pridedama);

2.16. Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos (pridedama);

2.17. Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos (pridedama);

2.18. Alytaus Piliakalnio progimnazijos (pridedama);

2.19. Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos (pridedama);

2.20. Alytaus Dainavos progimnazijos (pridedama);

2.21. Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos (pridedama);

2.22. Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos (pridedama);

2.23. Alytaus „Volungės“ progimnazijos (pridedama);

2.24. Alytaus Panemunės progimnazijos (pridedama);

2.25. Alytaus Likiškėlių progimnazijos (pridedama);

2.26. Alytaus  suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos (pridedama);

2.27. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos (pridedama);

2.28. Alytaus Putinų gimnazijos (pridedama);

2.29. Alytaus Jotvingių gimnazijos  (pridedama);

2.30. Alytaus muzikos mokyklos (pridedama);

2.31. Alytaus dailės mokyklos (pridedama);

2.32. Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Grigaravičius

Dokumento priedai:
T-131 - LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „LINELIS“, „DU GAIDELIAI“, „PUTINĖLIS“, „VOLUNGĖLĖ“, „BORUŽĖLĖ“ IR „GIRINUKAS“ VEIKLOS ATASKAITOS (1 PRIEDAS)
T-131 - „DREVINUKO“ IR „VILTIES“ MOKYKLŲ-DARŽELIŲ, SAKALĖLIO IR SENAMIESČIO PRAD MOKYKLŲ VEIKLOS ATASKAITOS (2 PRIEDAS)
T-131 - PILIAKALNIO IR DAINAVOS PROGIMNAZIJŲ, DZŪKIJOS IR ŠALTINIŲ PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ VEIKLOS ATASKAITOS (3 PRIEDAS)
T-131 - VIDZGIRIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS, „VOLUNGĖS“, PANEMUNĖS IR LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJŲ VEIKLOS ATASKAITOS (4 PRIEDAS)
T-131 - SUAUGUSIŲ IR JAUNIMOMOKYKLOS, A.RAMANAUSKO-VANAGO, PUTINŲ IR JOTVINGIŲ GIMNAZIJŲ VEIKLOS ATASKAITOS (5 PRIEDAS)
T-131 - MUZIKOS IR DAILĖS MOKYKLŲ IR PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS VEIKLOS ATASKAITOS (6 PRIEDAS)
T-131 - DREVINUKO IR VILTIES MOKYKLŲ-DARŽELIŲ VEIKLOS ATASKAITOS (7 PRIEDAS)
T-131 - SAKALĖLIO IR SENAMIESČIO PRADINIŲ MOKYKLŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI (8 PRIEDAS)
T-131 - VOLUNGĖS PROGIMNAZIJOS IR VIDZGIRIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI (9 PRIEDAS)
T-131 - A. RAMANAUSKO-VANAGO IR PUTINŲ GIMNAZIJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI (10 PRIEDAS)
T-131 - DAINAVOS PROGIMNAZIJOS IR ŠALTINIŲ AGRINDINĖS MOKYKLOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI (11 PRIEDAS)
T-131 - -Jotvingių gimnazijos finansinių ataskaitų rinkinys (12 PRIEDAS)
T-131 - LIKIŠKĖLIŲ IR PANEMUNĖS PROGIMNAZIJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI (13 PRIEDAS)
T-131 - LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „LINELIS“ IR „ŠALTINĖLIS“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI (14 PRIEDAS)
T-131 - LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „OBELĖLĖ“ IR „BORUŽĖLĖ“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI (15 PRIEDAS)
T-131 - LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „DU GAIDELIAI“ IR „PASAKA“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI (16 PRIEDAS)
T-131 - LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „PUŠYNĖLIS IR NYKŠTUKAS“ FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIAI (17 PRIEDAS)
T-131 - LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „SAULUTĖ“ IR „PUTINĖLIS“ FINANSINIŲ ATSKAITŲ RINKINIAI (18 PRIEDAS)
T-131 - LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „VYTURĖLIS“ IR „VOLUNGĖLĖ“ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI (19 PRIEDAS)
T-131 - PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (20 PRIEDAS)
T-131 - MUZIKOS IR DAILĖS MOKYKLŲ FINANSINIŲ ATASKAISTŲ RINKINYS (21 PRIEDAS)
T-131 - PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS IR DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI (22 PRIEDAS)
T-131 - SUAUGUSIŲ IR JAUNIMO MOKYKLOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS (23 PRIEDAS)
T-131 - LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ „PUŠYNĖLIS“, „PASAKA“, „SAULUTĖ“, „NYKŠTUKAS“, „OBELĖLĖ“, „ŠALTINĖLIS“ IR „VYTURĖLIS“ VEIKLOS ATASKAITOS (24 PRIEDAS)
Į pradžią