Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-136 2019-04-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO

 

2019 m. balandžio 18 d. Nr.  T-136

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 dalimi, 14 straipsnio 1, 2 dalimis, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 52, 132, 133 ir 134 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetus miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

1. Aplinkos ir plėtros komitetą:

Saulius Bitinas,

Česlovas Daugėla,

Vytautas Jastremskas,

Andrius Jučas,

Jurgis Krasnickas,

Sigitas Leonavičius,

Valius Micevičius.

2. Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komitetą:

Gintautas Andriuškevičius,

Edmundas Čečėta,

Vytas Jazepčikas,

Laura Radzevičiūtė,

Vilija Ramanauskienė,

Danutė Remeikienė,

Skaistė Ulčickaitė.

3. Kultūros, švietimo ir sporto komitetą:

Valdemaras Chomičius,

Gediminas Daukšys,

Laima Vincė Kirkliauskienė,

Nijolė Makštutienė,

Valdas Račkauskas,

Jurgita Šukevičienė.

2020 m. gegužės 7 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-155 redakcija

 

4. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetą:

Valė Gibienė,

Šarūnas Klėgeris,

Vilma Krušnienė,

Povilas Labukas,

Tomas Pačėsas,

Valerijus Vencius.

2020 m. gegužės 7 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-155 redakcija

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią