Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TŠ-8 2019-03-19
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

                                         

2019 m. kovo 19 d. Nr. TŠ-8

 

 

Posėdis įvyko 2019-03-19.                                   

Posėdžio pradžia 13.30 val.

Posėdžio pabaiga 16.00 val.

Posėdžio pirmininkas Nijolė Makštutienė, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė.

Posėdžio sekretorė – Loreta Petkevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Posėdyje dalyvavo: Laima Vincė Kirkliauskienė, Saulius Janulevičius, Kęstutis Ptakauskas, Tomas Sutkaitis.

Posėdyje nedalyvavo: Povilas Labukas, Virginijus Jarušas, Tomas Pačėsas.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-103 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-30 „Dėl pritarimo Lietuvos užimtumo tarnybos, jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projekto“ pakeitimo  (D. Kavolynienė; 5 min.).

2. TŽ-123 Dėl Alytaus miesto mokyklų-darželių nuostatų patvirtinimo (R. Ališauskienė; 10 min.).

3. TŽ-126 Dėl Alytaus miesto lopšelių-darželių nuostatų patvirtinimo (R. Ališauskienė; 10 min.).

4. TŽ-125 Dėl pritarimo skirti lėšų Alytaus „Sakalėlio“ pradinei mokyklai tautiniams kostiumams pirkti (R. Ališauskienė; 10 min.).

5. TŽ-124 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-05-30 sprendimo Nr. T-178 „Dėl VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo (V. Liaukuvienė; 10 min.).

6. TŽ-119 Dėl įgaliojimo tvirtinti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo kvalifikacinius testus (V. Liaukuvienė; 10 min.).

7. TŽ-114 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo  (D. Jezukevičienė; 10 min.).

8. TŽ-112 Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai  (A. Juškauskas; 10 min.).

Sprendimo projektai, kurie priskirti kitiems komitetams:

9. TŽ-100 Dėl pritarimo lengvojo automobilio nuomai  (V. Stanionienė; 10 min.).

10. TŽ-67 Dėl sutikimo keisti investuotojo žemės sklypo naudojimo pobūdį ir pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarčiai  (A. Juonienė; 10 min.).

11. TŽ-99 Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu  (A. Juonienė; 10 min.).

12. TŽ-101 Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ 2016-02-12 investicijų sutarties Nr. SRN-13-(57.5) pakeitimo  (A. Juonienė; 5 min.).

13. TŽ-107 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn (A. Juonienė; 10 min.).

14. TŽ-108 Dėl 2019-01-30 sprendimo Nr. T-16 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ pakeitimo  (A. Juonienė; 5 min.).

15. TŽ-109 Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais Alytaus nakvynės namams  (A. Juonienė; 10 min.).

16. TŽ-122 Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Luxe pools“ 2017-02-01 investicijų sutarties Nr. SRN-10-(57.5) pakeitimo (A. Juonienė; 5 min.).

17. TŽ-120 Dėl Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašo patvirtinimo (P. Raškauskienė; 10 min.).

18. TŽ-121 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T-372 „Dėl transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (P. Raškauskienė; 5 min.).

19. TŽ-132 Dėl garantijos suteikimo (P. Raškauskienė; 5 min.).

20. TŽ-131 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo  (T. Valatka; 10 min.).

21. TŽ-91 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-150 „Dėl nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  (M. Vaikšnoras; 5 min.).

22. TŽ-129 Dėl sutikimo (V. Bartusevičienė; 5 min.).

23. TŽ-133 TŽ-133 Dėl pritarimo investicijoms į Alytaus miesto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimą ir ketinimų protokolo „Dėl teisių ir pareigų perleidimo projekte „Alytaus miesto centralizuotų šilumos tinklų rekonstravimas“ patvirtinimo  (M. Nevardauskas; 10 min.).

24. TŽ-84 Dėl pritarimo naujos redakcijos Alytaus šv. Benedikto gimnazijos įstatams ir įgaliojimo  (R. Ališauskienė, L. Šernienė; 15 min.).

Žiniai:

 25. TŽ-102 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-10-15 sprendimo Nr. T-300 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus“ 2 ir 3 punktų pripažinimo netekusias galios  (R. Ališauskienė; 5 min.).

 26. TŽ-110 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ darželio-mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio nuostatų tvirtinimo“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios (R. Ališauskienė).

28. TŽ-66 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-20 „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarčiai“ pripažinimo netekusiu galios (A. Juonienė).

29. TŽ-106 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-6 „Dėl vienkartinio keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifų“ ir 2018-12-20 sprendimo Nr. T-381 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo mėnesinių bilietų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiais galios (P. Raškauskienė; 5 min.).

 

  1. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-30 „Dėl pritarimo Lietuvos užimtumo tarnybos, jaunimo reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projekto“ pakeitimo.

Pranešėja Dalia  Kavolynienė, vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė), pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti pavadinimą ir jį išdėstyti taip: „DĖL PRITARIMO UŽIMTUMO TARNYBOS, JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI“.  Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip: „1. Pritarti Užimtumo tarnybos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui.“, taip pat pakeisti Užimtumo tarnybos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutartį, kuriai pritarta nurodyto sprendimo 1 punktu, ir ją išdėstyti nauja redakcija. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip: „2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą pasirašyti Užimtumo tarnybos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės  bendradarbiavimo sutartį.“.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto mokyklų-darželių nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto mokyklų-darželių nuostatus.

Pranešėja pažymėjo, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-1164 „Dėl nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo pakeitimo“, Alytaus miesto mokyklų-darželių V skyrius papildomas punktais dėl Mokyklos tarybos kadencijos, Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičiumi ir kitais punktais.

Ji teigė, kad 2018-07-01 įsiteisėjus Vaiko teisių apsaugos pagrindų statymo redakcijai, nebeliko teiginio „socialinės rizikos šeimos“, todėl nuostatuose atsiranda teiginys „atvejo vadyba“.

R. Ališauskienė pažymėjo, kad pasikeitė 31.23 punktas – „31.23. savo darbo laiką tvarko pats, nepažeisdamas darbo teisės normų nustatytų maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmės reikalavimų (įskaitant atostogas ir komandiruotes).“

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

3. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto lopšelių-darželių nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto lopšelių-darželių nuostatus.

R. Ališauskienė pažymėjo, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. V-1164 „Dėl nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo pakeitimo“, Alytaus miesto lopšelių-darželių nuostatų V skyrius papildomas punktais dėl Mokyklos tarybos kadencijos, Mokyklos tarybos nario kadencijų skaičiumi ir kitais punktais. 2018-07-01 įsiteisėjus Vaiko teisių apsaugos pagrindų statymo redakcijai, nebeliko teiginio „socialinės rizikos šeimos“, todėl nuostatuose atsiranda teiginys „atvejo vadyba“.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

4. SVARSTYTA. Dėl pritarimo skirti lėšų Alytaus „Sakalėlio“ pradinei mokyklai tautiniams kostiumams pirkti.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti, kad Alytaus „Sakalėlio“ pradinei mokyklai būtų skirta lėšų tautiniams kostiumams pirkti. Numatyti Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžete prašomas lėšas –  50 procentų pirkimo vertės iš savivaldybės biudžeto, jeigu bus gautas Lietuvos nacionalinio kultūros centro finansavimas. Tautinius kostiumus planuojama įsigyti „Sakalėlio“ folkloriniam ansambliui, kuris mokykloje įkurtas 2002 m. Folkloro ansamblis „Sakalėlis“ žinomas ne tik Alytuje, bet ir respublikoje: aktyvus mokyklos, miesto, Lietuvos ir tarptautinių renginių dalyvis. Ansamblyje dalyvauja daugiau nei 30 mokinių, kurie dainuoja, šoka, groja liaudiškais instrumentais. Planuojamų įsigyti kostiumų kaina: berniuko – 190 Eur, mergaitės – 250 Eur, moteriškas kostiumas – 500 Eur. Planuojama įsigyti 20 mergaičių, 10 berniukų, 2 moterų kostiumus. Bendra lėšų suma – 7 900,00 Eur, Alytaus miesto savivaldybės prašoma lėšų suma – 3 950,00 Eur (50 procentų pirkimo vertės).

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

5. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-05-30 sprendimo Nr. T-178 „Dėl VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-05-30 sprendimu Nr. T-178 „Dėl VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo“ sudarytos VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudėtį – vietoje Silvijos Peštenienės, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos, įrašyti Vaidą Anušauskienę, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausiąją specialistę.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

6. SVARSTYTA. Dėl įgaliojimo tvirtinti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo kvalifikacinius testus.

Pranešėja Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių tvirtinti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo kvalifikacinius testus.

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-441 patvirtintuose Valstybės ir savivaldybių kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo nuostatuose teigiama, kad kvalifikacinius testus tvirtina atestavimo komisijos teikimu kultūros centro steigėjas arba savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Kvalifikacinis testas – standartizuota užduotis, kurią sudaro 40 klausimų, atitinkančių kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus atitinkamos pareigybės aprašyme. Kvalifikaciniame teste pateikiami ne mažiau kaip 3 atsakymai į vieną klausimą, iš kurių tik vienas atsakymas yra teisingas. Išsilaikius testą suteikiama viena iš trijų kategorijų, jiems bus suteikta 6 kategorija kadangi jie neišdirbę kaip 10 metų toje pačioje įstaigoje. atlyginimas nedidėja. Kvalifikacija tai darbuotojo vidinė motyvacija. Kvalifikacijos suteikimas būtų nauda darbuotojui pereinant į kitą darbą ar konkurencijos atveju.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

7. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo pakeitimus,  pakeisti 67, 68, 69, 79, 85, 93, 123, 125, 136, 137, 139, 154, 168, 169, 171, 179, 182, 184, 186,  punktus ir jį išdėstyti nauja redakcija, papildyti 1821 punktu.

Pranešėja pakomentavo esminius pakeitimus, kurie padaryti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymą.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

8. SVARSTYTA. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai.

Pranešėjas Arturas Juškauskas, savivaldybės kontrolierius, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitai.

A. Juškauskas pakomentavo kokios nustatytos problemos: Alytaus miesto savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano 24-os  Biudžeto programos priemonių suvestinėje 2018-ų metų pradžioje savivaldybės biudžeto asignavimai savivaldybės įmonei Alytaus telekinui nepatvirtinti. Ne visos Kultūros programos planavimo dokumentuose patvirtintos priemonės laiku įgyvendinamos. Neefektyvus Kultūros programos 24.02.01.01 priemonės prižiūrėti, apskaityti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus administravimas neleido tikslingai ir laiku panaudoti skirtas lėšas. Kai kurie pastebėjimai išankstino audito procedūrų metu buvo pateikti Alytaus miesto savivaldybės kultūros įstaigoms, VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre, 2018 m. I ketvirčio duomenimis, įsiskolinimas už suteiktas patalpų nuomos paslaugas paslaugos pirkėjams sudarė 2 044,00 Eur.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. Dėl pritarimo lengvojo automobilio nuomai.

Pranešėja Violeta Stanionienė, Vidaus ūkio skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija nuomotųsi lengvąjį tarnybinį automobilį pagal veiklos nuomos, atitinkančios lizingo požymius, sutartį, brangesnį kaip 17 377,20 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio), turintį ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas. Alytaus miesto savivaldybės taryba 2019-01-30 sprendimu Nr. T-36 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ patvirtino 2019 m. Alytaus miesto savivaldybės biudžetą, kuriame numatytos lėšos (6 000,00 Eur) Alytaus miesto administracijos automobilio nuomai pagal veiklos nuomos sutartį.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

10. SVARSTYTA. Dėl sutikimo keisti investuotojo žemės sklypo naudojimo pobūdį ir pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarčiai.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sutikti, kad žemės sklypas Fortų g. 14, Alytuje, investuotojo UAB „Juodas medis“ būtų naudojamas metalo konstrukcijoms surinkti ir sandėliuoti.

A. Juonienė pažymėjo, kad šis klausimas svarstomas pakartotinai.

UAB „Juodas medis“ atstovas Valdemaras Salmonas pažymėjo, kad  UAB „Juodas medis“ su Alytaus miesto savivaldybe 2017-02-01 pasirašė investicijų sutartį ir yra suinteresuotas žemės sklype Fortų g. 14, Alytuje, toliau vystyti projektą – pastatyti du ne mažiau kaip 1 300 kv. m naujus statinius metalo konstrukcijoms surinkti ir sandėliuoti (bus gaminami ir surenkami modulinių namelių-ofisų rėmai), investuoti 779 tūkst. Eur ir sukurti 12 naujų darbo vietų. Veikla keičiama, nes buvo susidurta su aplinkosaugos zonų problemomis.

Komiteto nariai siūlė pakoreguoti Investicijų sutarties 3.1 punktą ir įrašyti taip – „3.1. Investuotojas įsipareigoja per 6 mėnesius nuo statybos leidimo išdavimo dienos pradėti statybas žemės sklype ir įvykdyti ne mažiau kaip 30 procentų statybos darbų. Investuotojas įsipareigoja per 24 mėnesius nuo statybos leidimo išdavimo dienos padaryti ne mažesnes kaip 779 tūkst. Eur investicijas statyboms vykdyti ir įrenginiams įsigyti.“ ir 3.2 punktą – „3.2. Investuotojas įsipareigoja po 24 mėnesių nuo statybos leidimo išdavimo dienos pateikti savivaldybei dokumentus, patvirtinančius investuotojo padarytų investicijų dydį.“

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

11. SVARSTYTA. Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – išnuomoti viešojo konkurso būdu Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 22,41 kv. m negyvenamąsias patalpas Ligoninės g. 12, Alytuje. Patalpų paskirtis – gydymo, veiklos pobūdis – veikla pagal patalpų paskirtį, nuomos terminas – 5 metai, pradinis nuompinigių dydis – 1,64 Eur už 1 kv. m per mėnesį.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

12. SVARSTYTA. Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ 2016-02-12 investicijų sutarties Nr. SRN-13-(57.5) pakeitimo .

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ 2016-02-12 investicijų sutarties Nr. SRN-13-(57.5) pakeitimo.

A. Juonienė pažymėjo, kad mirus investuotojui, veiklą perėmė esamas investuotojas – sūnus, kuris kreipėsi su prašymu atidėti 12 mėn. žemės nuomos sutartį.

Ji teigė, kad investuotojas iki 2019-02-12 turėjo padaryti ne mažesnes kaip 724 tūkst. Eur investicijas statyboms vykdyti ir įrenginiams įsigyti, pradėti gamybos veiklą ir sukurti ne mažiau kaip 10 naujų darbo vietų. Tačiau per šį laikotarpį investuotojas nepadarė numatytų investicijų, motyvuodamas, kad neturėjo finansinių galimybių tęsti pradėtą projektą, nes mirus pagrindiniam investuotojui, investicijų sutarties įsipareigojimus perėmė sūnus. Jis, atstovaudamas šiuo metu pagrindiniam investuotojui, prašo pratęsti sutarties vykdymo terminus per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Advokatas pateikė kaip įrodymą Bendrinės jungtinės veiklos partnerystės sutartį.

A. Juonienė pažymėjo, kad Sutartyje pakoreguotas 3.1 punktas – „3.1. Investuotojas įsipareigoja iki 2019-06-01 pradėti statybas šiame žemės sklype ir iki 2019-12-31 įvykdyti ne mažiau kaip 30 procentų statybos darbų. Investuotojas įsipareigoja iki 2021-02-12 padaryti ne mažesnes kaip 724 tūkst. Eur investicijas statyboms vykdyti ir įrenginiams įsigyti.“ ir 3.2. punktas – „3.2. Investuotojas įsipareigoja po 60 mėnesių nuo žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo dienos pateikti savivaldybei dokumentus, patvirtinančius investuotojo padarytų investicijų dydį.“.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

13. SVARSTYTA. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sutikti perimti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra vertė 75,60 Eur, pagal priedą. Perimtas turtas bus naudojamas tik savivaldybės viešosios bibliotekos veiklai.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

14. SVARSTYTA. Dėl 2019-01-30 sprendimo Nr. T-16 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ pakeitimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje teikimą, pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-16 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ 4 punktą ir jį išdėstyti taip:  „4. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administraciją Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos teikimo investuotojams, besikuriantiems Alytaus pramonės parke, tvarkos apraše, patvirtintame Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-7 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos teikimo investuotojams, besikuriantiems Alytaus pramonės parke, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka kompensuoti 1-ajam investuotojui jo patirtas išlaidas už žemės sutvarkymo darbų atlikimą, darbus perkant ne didesniais nei rinkos įkainiais.“

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

15. SVARSTYTA. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais Alytaus nakvynės namams.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – perduoti 5 metams Alytaus nakvynės namams nuostatuose numatytai veiklai vykdyti pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį (nekilnojamąjį) turtą Ulonų g. 14B, Alytuje, (Gyvenamojo namo pastogėje įrengta gyvenamoji patalpa, Pėsčiųjų takai, Automobilių stovėjimo aikštelė), kurio įsigijimo ir likutinė vertė 596 397,66 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 0,00 Eur, įsigijimo data 2018-09-28. Šie pakeitimai buvo padaryti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje teikimą.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

16. SVARSTYTA. Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Luxe pools“ 2017-02-01 investicijų sutarties Nr. SRN-10-(57.5) pakeitimo.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Luxe Pools“ 2017-02-01 investicijų sutarties Nr. SRN-10-(57.5) pakeitimo.

A. Juonienė pažymėjo, kad Investuotojas įsipareigojo iki 2018-06-20 pradėti statybas adresu Sidabrio g. 8, iki 2019-06-20 padaryti ne mažesnes kaip 410 tūkst. Eur investicijas statyboms vykdyti ir įrenginiams įsigyti, pradėti gamybos veiklą ir sukurti ne mažiau kaip 9 naujas darbo vietas. Įpareigojant investuotoją per 36 mėnesius nuo žemės sklypo nuomos sutarties pasirašymo pradėti statybas žemės sklype Sidabrio g. 8 (iki 2020-06-20) ir iki 2020-12-31 įvykdyti ne mažiau kaip 30 procentų statybos darbų.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

17. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašo patvirtinimo.

Pranešėja Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – patvirtinti Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašą ir nustatyti, kad: bilietų kainos perkant iš vairuotojo įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.; bilietų kainos perkant internetu arba autobusų stoties kasose įsigalioja 2019 m. balandžio 17 d.    

   Pranešėja pažymėjo, kad siūloma nustatyti skirtingą bilietų kainų perkant iš vairuotojo arba internetu ir autobusų stoties kasose įsigaliojimo datą, kad keleiviams būtų sudaryta galimybė įsigyti el. bilietus ir jiems nepabrangtų kelionė, nes būtų labai sudėtinga visiems keleiviams vienu metu įsigyti el. bilieto korteles ir naudoti el. bilietus. Keleiviai, įsigiję vienkartinį el. bilietą, galės 1 kartą nemokamai persėsti į kitą autobusą, tai labai išplečia viešojo transporto prieinamumo galimybes – keleivis, apmokėjęs už važiavimą el. kortele iš elektroninės piniginės, turi teisę per 30 min. nuo pirmo mokėjimo vieną kartą nemokamai persėsti į kitą autobusą. Mėnesinis darbo dienų bilietas, visa kaina (kelionių skaičius darbo dienomis neribojamas, perkant iš vairuotojo – 24 Eur, perkant internetu ir autobusų stoties kasose – 22 Eur. Mėnesinis kalendorinių dienų bilietas, visa kaina (kelionių skaičius neribojamas), perkant iš vairuotojo – 25 Eur, perkant internetu ir autobusų stoties kasose – 24 Eur.

 Pranešėja pažymėjo, kad komitetai siūlė 3 punkte įrašyti – Mėnesinis darbo dienų bilietas, visa kaina (kelionių skaičius darbo dienomis neribojamas, perkant iš vairuotojo – 25 Eur, o 4 punkte įrašyti – Mėnesinis kalendorinių dienų bilietas, visa kaina (kelionių skaičius neribojamas), perkant iš vairuotojo – 27 Eur.

Ji pakomentavo mėnesinio bilieto statistiką – pirmą mėnesį buvo parduota 629 bilietai, iš jų 424 moksleiviams, vasario mėn. buvo parduota – 748 bilietai, iš jų 485 moksleiviams, kovo mėnesį parduota 904 bilietai, iš jų  581 moksleiviams. Mėnesiniai bilietai galios kalendorinį mėnesį, pildyti juos bus galima bet kurią mėnesio dieną, jei bus pildoma iki einamojo mėnesio 14 dienos, tuo atveju galios einamąjį mėnesį, jei 15 dieną ir vėliau – ateinantį mėnesį. Vienu metu nebus dviejų galiojančių bilietų, įnešus didesnę sumą, lėšos įskaitomos ateinančiam laikotarpiui. Darbo dienų mėnesinis bilietas suteiks galimybę mėnesio darbo dienomis važiuoti neribotą kelionių skaičių, kalendorinių dienų bilietas – visomis mėnesio dienomis važiuoti neribotą kelionių skaičių.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui su pakeitimais.

18. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T-372 „Dėl transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti Transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-372 „Dėl Transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punktą ir jį išdėstyti nauja redakcija.

P. Raškauskienė pažymėjo, kad pagal siūlomas kainas visiems keleiviams pigiausias važiavimo bilietas ne tik kad nepabrangtų, bet kai kurios rūšys netgi atpigtų, tačiau asmenims, turintiems teisę važiuoti su 80 procentų nuolaida, net ir pritaikius papildomą 0,02 Eur nuolaidą bilietas pabrangtų, nes šie keleiviai dažniausiai yra garbaus amžiaus (daugiau kaip 80 metų) arba pripažinti nedarbingais, bei vaikai turintys negalią ir juos lydintys asmenys, todėl dažniausiai bilietą perka pas vairuotoją. Siūloma nuolaida sudarytų galimybę šiai keleivių grupei palikti tą pačią bilieto kainą, be to, patogesnis apmokėjimas už bilietą, nes galima sumokėti viena moneta. Per 2018 metus keleivių, turinčių teisę pasinaudoti šia nuolaida, pravažiavo 206 144, jei keleivių skaičius išliktų panašus, per metus dėl papildomos nuolaidos būtų sumokama 8 245 Eur daugiau.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0 SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

19. SVARSTYTA. Dėl garantijos suteikimo.

Pranešėjas Tomas Valatka, UAB „Dzūkijos vandenys“ direktoriaus pavaduotojas ekonomikai ir finansams, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – suteikti 1 200 000,00 Eur garantiją paskolai UAB „Dzūkijos vandenys“ įgyvendinamam Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimo Alytaus mieste projektui, vykdomam pagal 2014–2020 ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“, ir Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymo Alytaus mieste projektui, vykdomam pagal 2014–2020 ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0 SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

20. SVARSTYTA. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

Pranešėjas Tomas Valatka, UAB „Dzūkijos vandenys“ direktoriaus pavaduotojas ekonomikai, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – nustatyti UAB „Dzūkijos vandenys“ teikiamų paslaugų kainas be pridėtinės vertės mokesčio.

Pranešėjas pažymėjo, kad atsižvelgdama į Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punkto nuostatas, Alytaus miesto savivaldybės taryba nustato kainas ir tarifus už savivaldybės kontroliuojamų įmonių teikiamas atlygintinas paslaugas. Paskutinį kartą UAB „Dzūkijos vandenys“ paslaugų kainos buvo patvirtintos savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimu Nr. T-295. Teikiant kitas paslaugas laikomasi principo, kad jos nebūtų nuostolingos ir nebūtų dotuojamos iš pagrindinės įmonės veiklos. Šiuo metu tampa jau nuostolingomis dvi paslaugos: geriamojo vandens atvežimas autotransportu ir nuotekų tinklų užsikimšimų likvidavimas ir profilaktikos darbai hidrodinamine mašina. Atitinkamai šios ir kitos paslaugų kainos perskaičiuotos pagal faktinį išlaidų dydį ir numatant vidutiniškai 5 procentų pelno dydį. Laboratorinių paslaugų kainos, transporto priemonių ir mechanizmų nuomos paslaugų kainos lieka tokios pat. Nustatoma geriamojo vandens atvežimo autotransportu kaina: iki 3 m3 – 21,66 Eur; buvo 7,36 Eur. Išorės nuotekų tinklų užsikimšimų likvidavimo ir profilaktikos darbų hidrodinamine mašina (be žemės kasimo darbų) kaina – 74,24 Eur/val.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

21. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-150 „Dėl nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

  Pranešėjas Mindaugas Vaikšnoras, Finansų ir investicijų skyriaus specialistas, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip: „9. Komisija iki liepos 1 d. parengia sąrašo projektą ir jame esančių žemės sklypų adresus paskelbia Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt ir vietinėje spaudoje. Žemės sklypų adresai skelbiami portale nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Naudotojai, kurių žemės sklypai planuojami įtraukti į sąrašą, iki rugpjūčio 1 d. gali pateikti komisijai informaciją, įrodančią, kad žemės sklypas neatitinka 6 punkte nurodytų požymių.“ ir pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip: „14. Į sąrašą įtrauktų žemės sklypų adresai paskelbiami savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.“.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

22. SVARSTYTA. Dėl sutikimo.

Pranešėja Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja,  pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – sutikti ir leisti įsirengti įvažiavimus ir kietų dangų aikšteles adresu Santaikos g. 28B Alytuje, neišlaikant norminio atstumo (1,0 metras) iki sklypo ribos.

V. Bartusevičienė pažymėjo, kad 2019 02 20 Alytaus miesto savivaldybės administracija gavo UAB „Stateta“ prašymą leisti statyti inžinerinius statinius adresu Santaikos g. 28B (įvažiavimus ir kietų dangų aikšteles), neišlaikant nustatytu norminių atstumų, pagal Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedo 3 punktą, kuriame nurodoma, kad statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas, išskyrus nurodytus šio priedo 1 punkte, arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos, reikalingas besiribojančio sklypo savininko ar valdytojo sutikimas. Statomi statiniai neturės neigiamos įtakos besiribojančiame žemės sklype, valdomame panaudos teise Alytaus miesto savivaldybės.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

23. SVARSTYTA. Dėl pritarimo investicijoms į Alytaus miesto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimą ir ketinimų protokolo „Dėl teisių ir pareigų perleidimo projekte „Alytaus miesto centralizuotų šilumos tinklų rekonstravimas“ patvirtinimo .

Pranešėjas Mindaugas Nevardauskas, Alytaus šilumos tinklų direktorius, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti ne daugiau kaip 868,86 tūkst. Eur investicijoms į Alytaus miesto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimą ir patvirtinti ketinimų protokolą „Dėl teisių ir pareigų perleidimo projekte „Alytaus miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimas“.

Pranešėjas pažymėjo, kad Paraiškos pateikimo terminas – 2019 m. balandžio 1 d. Pagal Projekto finansavimo sąlygų aprašo 9 punktą, remiama veikla yra šilumos tiekimo tinklų modernizavimas, didinant šilumos tiekimo patikimumą ir mažinant šilumos nuostolius (remiama veikla apima šiuos šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo ir (ar) remonto darbus: atskirų vamzdynų ruožų keitimą, nekeičiant vamzdyno trasos ašies arba ją keičiant, ir šilumos tiekimo tinklų įvadų į pastatus keitimą, nekeičiant jų trasos arba ją keičiant) ir šilumos tiekimo tinklų plėtra (remiama veikla apima naujų šilumos tiekimo tinklų klojimą naujose trasose, išplečiant ir sujungiant centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemas, atliekant šilumos tiekimo tinklų sužiedinimą, kai prijungiami nauji šilumos vartotojai prie šilumos tiekimo tinklų). Didžioji dalis Alytaus mieste esančių šilumos tinklų sukurti 1969–1976 m., todėl neatitinka dabartinių reikalavimų, juos būtina modernizuoti ir tokiu būdu sumažinti šilumos nuostolius tinkluose. Bendrovė, nebūdama šilumos tiekėja, negali teikti paraiškos dėl šilumos tinklų modernizavimo panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimą, tačiau būdama turto savininkė, yra suinteresuota, jog šilumos tinklai būtų modernizuoti (bendrovė ketina greitu metu perimti Alytaus šilumos ūkį iš UAB „Litesko“).

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

24. SVARSTYTA. Dėl pritarimo naujos redakcijos Alytaus šv. Benedikto gimnazijos įstatams ir įgaliojimo.

Pranešėjos Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, Lina Janulytė, šv. Benedikto gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pritarti naujos redakcijos Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos įstatams.

 

L. V. Kirkliauskienė teiravosi L. Janulytės dėl priešmokyklinės grupės, kur bus įkurdintos sudarytos priešmokyklinės klasės.

L. Janulytė pažymėjo, kad neturi tokių planų prašyti, kad tarybos nariai leistų turėti priešmokyklines klases. Į Įstatus rekomendavo įrašyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokyklų veiklos skyriaus vyriausias specialistas Petras Navickas, kad nereikėtų įstatų dažnai keisti.

N. Makštutienė teiravosi kodėl išnyko specialusis ugdymas.

L. Janulytė pažymėjo, kad specialusis ugdymas perkelta į Įstatų 11 punktą.

R. Ališauskienė teigė, kad specialiųjų poreikių vaikai yra integruojami, o specialiosios klasės gali būti tik kitose mokyklose.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

25. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-10-15 sprendimo Nr. T-300 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus“ 2 ir 3 punktų pripažinimo netekusias galios.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 15 d. sprendimo Nr. T-300 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus“ 2 ir 3 punktus.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

26. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ darželio-mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio nuostatų tvirtinimo“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-05-31 sprendimo Nr. T-127 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ darželio-mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio nuostatų tvirtinimo“ 2 punktą su visais pakeitimais ir papildymais.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

27. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-20 „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarčiai“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimą Nr. T-20 „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarčiai“.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

28. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-6 „Dėl vienkartinio keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifų“ ir 2018-12-20 sprendimo Nr. T-381 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo mėnesinių bilietų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiais galios.

Pranešėja Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja, pristatė sprendimo projektą, kurio tikslas – pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 tarybos sprendimą Nr. T-6 „Dėl vienkartinio keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifų“ ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimą Nr. T-381 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo mėnesinių bilietų kainų nustatymo“.

Komiteto pirmininkė teikė balsavimui sprendimo projektą.

BALSAVIMAS: UŽ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                              Nijolė Makštutienė 

                                          

Posėdžio sekretorė                                                                                                 Loreta Petkevičienė

Į pradžią