Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-56 2019-03-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 56-ASIS POSĖDIS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 56-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2019 m. kovo 28 d. Nr.  TPR-56

Alytus

 

                  Posėdis įvyko 2019 m. kovo 28 d. 9.00 val.–13.30 val.

                  Posėdžio pirmininkas Savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius.

                  Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

                  Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 25.

                  Nedalyvavo: Henrikas Šivokas, Nerijus Cesiulis, Nijolė Makštutienė, Vytautas Jazepčikas, Valius Micevičius, Arvydas Švirmickas, Kęstutis Ąžuolas, Algirdas Gataveckas, Valė Gibienė, Marius Grišmanauskas, Saulius Janulevičius, Aurelijus Jaruševičius, Nerijus Jauneika, Laima Vincė Kirkliauskienė, Jurgis Krasnickas, Sigitas Leonavičius, Tomas Pačėsas, Kęstutis Ptakauskas, Danutė Remeikienė, Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, Vytautas Grigaravičius, Andrius Jučas, Povilas Labukas, Virginijus Jarušas, Rasa Daugininkaitė, Tomas Sutkaitis, Vilija Ramanauskienė.

 

  Vytautas Grigaravičius. Gerb. tarybos nariai, svečiai, savivaldybės administracijos tarnautojai, pradedame tarybos posėdį. Prašome tarybos narius posėdžio pradžioje užsiregistruoti. Iš viso taryboje yra 27 nariai. Posėdyje dalyvauja 25 tarybos nariai. Nedalyvauja: Algirdas Gataveckas, Valius Micevičius.

Tarybos nariai Kęstutis Ptakauskas, Tomas Pačėsas dirbo iki 10.30 val., tarybos narys Sigitas Leonavičius dirbo iki 12.30 val.

  Vytautas Grigaravičius. Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 47 klausimai. Kokių dar būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės?

  Frakcijų atstovų pasitarime buvo pateiktas siūlymas atidėti darbotvarkės 5 klausimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-150 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Buvo nuspręsta šį klausimą perduoti svarstyti naujosios kadencijos tarybai. Prašau balsuoti dėl siūlymo išimti šį klausimą iš posėdžio darbotvarkės.

Balsuota. Už: 21 Prieš: 4 Susilaikė: 0 Iš viso balsavo: 25

Algirdas Gataveckas

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Pačėsas - už

Tomas Sutkaitis - prieš

Valė Gibienė - už

Valius Micevičius

Vilija Ramanauskienė - prieš

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Grigaravičius – už.

Vytautas Grigaravičius. Klausimas iš darbotvarkės išimamas. Prašau balsuoti dėl visos posėdžio darbotvarkės su pakeitimu.

Balsuota. už - 25, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Pačėsas - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 55-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero ir tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos.

2.  Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo.

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

4. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.

5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-150 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl pritarimo investicijoms į Alytaus miesto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimą ir ketinimų protokolo „Dėl teisių ir pareigų perleidimo projekte „Alytaus miesto centralizuotų šilumos tinklų rekonstravimas“ patvirtinimo.

7. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo.

8. Dėl garantijos suteikimo.

9. Dėl Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašo patvirtinimo.

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T-372 „Dėl Transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-6 „Dėl vienkartinio keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifų“ ir 2018-12-20 sprendimo Nr. T-381 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo mėnesinių bilietų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiais galios.

12. Dėl Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T-44 „Dėl Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

14. Dėl pritarimo lengvojo automobilio nuomai.

15. Dėl UAB „Aliejita“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.

16. Dėl sutikimo keisti investuotojo žemės sklypo naudojimo pobūdį ir pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarčiai.

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-20 „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarčiai“ pripažinimo netekusiu galios.

18. Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ 2016-02-12 investicijų sutarties Nr. SRN-13-(57.5) pakeitimo.

19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-16 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ pakeitimo.

20. Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Luxe pools“ 2017-02-01 investicijų sutarties Nr. SRN-10-(57.5) pakeitimo.

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo.

22. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo.

23. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.

24. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.

25. Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais Alytaus nakvynės namams.

26.  Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

27. Dėl sutikimo.

28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-16 sprendimo Nr. T-182 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2019–2021 m. programos patvirtinimo.

30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T-229 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

31. Dėl darbo sutarties nutraukimo su Kęstučiu Miliausku.

32. Dėl Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos direktoriaus.

33. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-10-15 sprendimo Nr. T-300 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus“ 2 ir 3 punktų pripažinimo netekusias galios.

34. Dėl pritarimo skirti lėšų Alytaus „Sakalėlio“ pradinei mokyklai tautiniams kostiumams pirkti.

35. Dėl pritarimo naujos redakcijos Alytaus šv. Benedikto gimnazijos įstatams ir įgaliojimo.

36. Dėl Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Alytaus Šaltinių progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

37. Dėl Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Alytaus Vidzgirio progimnazijos nuostatų patvirtinimo.

38. Dėl Alytaus miesto lopšelių-darželių nuostatų patvirtinimo (R. Ališauskienė; 10 min.)

39. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-175 „Dėl Alytaus lopšelių-darželių „Pušynėlis“, „Pasaka“, „Saulutė“, „Nykštukas“, „Obelėlė“, „Šaltinėlis“, „Vyturėlis“, „Linelis“, „Du gaideliai“, „Putinėlis“, „Volungėlė“, „Boružėlė“, „Girinukas“ nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusio galios.

40. Dėl Alytaus miesto mokyklų-darželių nuostatų patvirtinimo (R. Ališauskienė; 10 min.)

41. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-173 „Dėl Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų, Piliakalnio progimnazijos, Dainavos, Šaltinių, Vidzgirio, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų, Dailės ir Muzikos mokyklų nuostatų patvirtinimo“ 1.1, 1.6 ir 1.7 papunkčių pripažinimo netekusiais galios.

42. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ darželio-mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio nuostatų tvirtinimo“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios.

43. Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo ir koordinatoriaus paskyrimo.

44. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-09-27 sprendimo Nr. T- 287 „Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Alytaus miesto savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

45. Dėl įgaliojimo tvirtinti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo kvalifikacinius testus.

46. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-05-30 sprendimo Nr. T-178 „Dėl VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.

47. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-30 „Dėl pritarimo Lietuvos užimtumo tarnybos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projekto“ pakeitimo.

 

                        Vytautas Grigaravičius. Darbotvarkė patvirtinta.

  Noriu informuoti tarybos narius, kad 2019-03-12 buvo gautas Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje teikimas „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-16 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ 4 punkto pakeitimo ar panaikinimo“ – sprendimo projektas yra parengtas ir teikiamas šios dienos tarybos posėdyje. 

  Pradedame svarstyti darbotvarkės klausimus. Posėdžio pirmininkavimą pirmuoju klausimu perduodu mero pavaduotojai Valei Gibienei.

 

1.SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės mero ir tarybos 2018 metų veiklos ataskaita.

Pranešėjas savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas, Sigitas Leonavičius (2 klausimai), Nerijus Cesiulis, Aurelijus Jaruševičius, Povilas Labukas (2 klausimai), Jurgis Krasnickas.

Valė Gibienė. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Aurelijus Jaruševičius išsakė pastabų, kad pateikta atskaita didžiąja dalimi yra vykdomosios valdžios ataskaita, taip darant siunčiama bloga žinia visuomenei, Vytas Jazepčikas išsakė savo pastebėjimus, kad su šio mero atėjimu gyventojai turėjo vilčių, kad bus pritrauktos investicijos, siūlė ateinančiai tarybai bendradarbiaujant su užsieniu, daugiau pritraukti investicijų ir kad tai ne būtų tik turistinės kelionės į užsienį, Virginijus Jarušas išsakė pastabų, kad jam nepavyko atlikti tų darbų, kuriuos planavo ir toliau netęs tos veiklos, o ateinančiai tarybai ir merui linkėjo, kad būsima ataskaita bus apie tarybos darbą, apie strategijos užduotus darbus ir jų įgyvendinimą, Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad reikėtų išklausyti tarybos ir mero ataskaitą, o ne administracijos ir pažymėjo, kad šios tarybos ir mero darbą vertina prastai, todėl balsuos prieš tokią ataskaitą, Andrius Jučas pažymėjo, kad tarybos ir mero ataskaita yra tokia, kokia yra ir taryba ir kad įvairiais klausimais taryboje diskutuodavo 6-7 tarybos nariai, o kiti yra statistai, Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad atėjusi nauja taryba rado ne vieną investicinį projektą ir jį pabaigė, tačiau nepalieka nei vieno projekto, o pasiūlymų ką reikia daryti mieste tikrai buvo, Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad per daug žiūrima į praeitį ir per mažai į ateitį, padaryta darbų yra tiek, kiek padaryta ir praeities negalima pakeisti, tačiau ateitį pakeisti galima.

Valė Gibienė. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 16, prieš - 5, susilaikė - 4, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - susilaikė

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - prieš

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - susilaikė

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - prieš

Tomas Pačėsas - prieš

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero ir tarybos 2018 metų veiklos ataskaitos“ (pridedama).

2. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Pačėsas - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

3. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Finansų ir investicijų skyriaus vedėja Neringa Rinkevičiūtė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

4. SVARSTYTA. dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.

Pranešėja Finansų ir investicijų skyriaus vedėja Neringa Rinkevičiūtė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Pačėsas - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

5. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-150 „Dėl nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

NUSPRĘSTA: Atidėtas klausimo svarstymas.

 

6. SVARSTYTA. Pritarimas investicijoms į Alytaus miesto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimą ir ketinimų protokolo „Dėl teisių ir pareigų perleidimo projekte „Alytaus miesto centralizuotų šilumos tinklų rekonstravimas“ patvirtinimas.

Pranešėjas UAB „Alytaus šilumos tinklai“ direktorius Mindaugas Neverdauskas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas (2 klausimai), Jurgis Krasnickas, Aurelijus Jaruševičius pateikė klausimą administracijos direktoriui, Virginijus Jarušas, Gintarė Rimkutė-Merčaitienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Jurgis Krasnickas.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Pačėsas - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo investicijoms į Alytaus miesto šilumos tiekimo tinklų rekonstravimą ir ketinimų protokolo „Dėl teisių ir pareigų perleidimo projekte „Alytaus miesto centralizuotų šilumos tinklų rekonstravimas“ patvirtinimo“ (pridedama).

7. SVARSTYTA. Uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ teikiamų paslaugų kainų nustatymas.

Pranešėjas UAB „Dzūkijos vandenys“ direktoriaus pavaduotojas Tomas  Valatka.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Sigitas Leonavičius, Virginijus Jarušas, Jurgis Krasnickas pateikė klausimą administracijos direktoriui.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad įkainius reikėtų padidinti ir tai tik įrodo, kad valdyba nieko neveikia, stebėjosi, kad administracijos direktorius neturi informacijos apie valdybos veiklą, Virginijus Jarušas pažymėjo, kad, jo nuomone, įkainių didinti nereikėtų, nes įmonė dirba pelningai, jis pažymėjo, kad tai, ką jis išgirdo šiandien, neužtenka argumentų įkainių didinimui, Aurelijus Jaruševičius išsakė pastabų, kad UAB „Dzūkijos vandenys“ neegzistuoja strateginiame plane, nei pati įmonė, nei jos teikiamos paslaugos, Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad būtina balsuoti už teikiamą sprendimą.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 1, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Pačėsas - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ (pridedama).

8. SVARSTYTA. Garantijos suteikimas.

Pranešėja Miesto ūkio skyriaus vedėja Palmira Raškauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius, Andrius Jučas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Pačėsas - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl garantijos suteikimo“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Skelbiu 20 min pertrauką. Noriu informuoti tarybos narius, kad turiu išvykti į Vidaus reikalų ministeriją, todėl posėdžio pirmininkavimą perduodu mero pavaduotojai Valei Gibienei.

Pertrauka.

9. SVARSTYTA. Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašo pavirtinimas.

Pranešėja Miesto ūkio skyriaus vedėja Palmira Raškauskienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius (2 klausimai), Andrius Jučas, Sigitas Leonavičius, Jurgis Krasnickas, Nerijus Cesiulis (2 klausimai), Virginijus Jarušas, Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, Henrikas Šivokas.

Valė Gibienė. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Valė Gibienė, Arvydas Švirmickas pažymėjo, kad tikriausiai niekas neabejoja, kad paslauga yra kokybiškesnė, todėl naujoji taryba galėtų apklausti miesto gyventojus ar jie nori trumpinti maršrutus ir tuo pačiu nemokėti, ar kelti bilietų kainą ir gyventojai galbūt pasakys, kad kai kurių maršrutų nereikia, bet kainos irgi nereikia didinti, Nerijus Cesiulis pasiūlė atidėti klausimo svarstymą kitam tarybos posėdžiui, kadangi kyla labai daug klausimų, surengti jungtinį komitetų posėdį, išnagrinėti klausimą, gauti statistiką, nes metų gale pusės milijono trūkumas yra labai didelės lėšos, Andrius Jučas nepritarė siūlymui atidėti, siūlė palaukti iki vasaros, pažiūrėti statistiką, po to peržiūrėti kainas, jis pritarė, kad autobuse vienkartinis bilietas turėtų būti brangesnis, pritarė sprendimo projektui, Aurelijus Jaruševičius pastebėjo, kad keista girdėti kolegų pasisakymus dėl užprogramuoto minuso, nes visa tai jau buvo aišku prieš tvirtinant biudžetą, nei viena frakcija nepasiūlė, kad biudžete būtų numatytos papildomos dotacijos, todėl kalbėti apie tai, kas atsitiko ne laikas ir ne vieta, jis išsakė pastabų, kad nėra pateikta argumentų, kodėl branginamas esamas bilietas, Sigitas Leonavičius išsakė pastabų, kad tarybai nebuvo pateikta kaštų naudos analizės ir siūlė naujai tarybai svarstyti klausimą iš esmės, Kęstutis Ąžuolas pažymėjo, kad tai yra savivaldybės funkcija ir taryba gali priimti sprendimą vežti gyventojus nemokamai, tačiau reikia priimti parengtą sprendimą, stebėti kelis mėnesius ir nauja taryba apsispręs dėl naujos bilieto kainos, Gintarė Rimkutė-Merčaitienė prašė atkreipti dėmesį, kad miesto savivaldybė iki šiol neužtikrino, kad miesto gyventojai turėtų elektroninius bilietus, Nerijus Cesiulis atsiėmė siūlymą atidėti klausimo svarstymą.

Valė Gibienė. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 14, prieš - 0, susilaikė - 8, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - susilaikė

Jurgis Krasnickas - susilaikė

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - susilaikė

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - susilaikė

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašo pavirtinimo“ (pridedama).

10. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T-372 „Dėl Transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Miesto ūkio skyriaus vedėja Palmira Raškauskienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis.

Valė Gibienė. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Aurelijus Jaruševičius (replika), Virginijus Jarušas siūlė administracijai pagalvoti ir paieškoti kitų alternatyvų dėl kompensavimo už pravežimus, siūlė pagalvoti dėl naujos sistemos sukūrimo, Jurgis Krasnickas.

Valė Gibienė. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 16, prieš - 0, susilaikė - 6, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - susilaikė

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - susilaikė

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimo Nr. T-372 „Dėl Transporto lengvatos suteikimo keleiviams, važiuojantiems Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

11. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-6 „Dėl vienkartinio keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifų“ ir 2018-12-20 sprendimo Nr. T-381 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo mėnesinių bilietų kainų nustatymo“ pripažinimas netekusiais galios.

Pranešėja Miesto ūkio skyriaus vedėja Palmira Raškauskienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-6 „Dėl vienkartinio keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifų“ ir 2018-12-20 sprendimo Nr. T-381 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo mėnesinių bilietų kainų nustatymo“ pripažinimo netekusiais galios“ (pridedama).

12. SVARSTYTA. Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja Miesto ūkio skyriaus vedėja Palmira Raškauskienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

13. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T-44 „Dėl Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Miesto ūkio skyriaus vedėja Palmira Raškauskienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T-44 „Dėl Specialiųjų leidimų statyti transporto priemones kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo, šio ženklo įrengimo ir pašalinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

 

14. SVARSTYTA. Pritarimas lengvojo automobilio nuomai.

Pranešėja Vidaus ūkio skyriaus vedėja Violeta Stanionienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo lengvojo automobilio nuomai“ (pridedama).

15. SVARSTYTA. UAB „Aliejita“ atleidimas nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 18

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl UAB „Aliejita“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo“ (pridedama).

16. SVARSTYTA. Sutikimas keisti investuotojo žemės sklypo naudojimo pobūdį ir pritarimas Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarčiai.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas, Aurelijus Jaruševičius, Sigitas Leonavičius.

Valė Gibienė. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Aurelijus Jaruševičius išsakė pastabų dėl teikiamo sprendimo projekto, dėl investuotojo pajėgumų neatlikto įvertinimo ir pažymėjo, kad nepritars teikiamam sprendimo projektui, Andrius Jučas pažymėjo, kad investuotojas, pateikęs informaciją komitete, visiškai neįtikino dėl savo galimybių ir pažymėjo, kad nepritars sprendimo projektui, Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad problema yra tame, kad mieste nėra stiprios verslo konsultacinės tarybos, kuri galėtų patarti verslo klausimais ir siūlė atidėti klausimo svarstymą, formuoti verslo konsultacinę tarybą, Henrikas Šivokas, Andrius Jučas siūlė ne atidėti klausimo svarstymo, o balsuoti ir nepritarti, Povilas Labukas, Virginijus Jarušas siūlė tarybai būti operatyviems ir greičiau spręsti klausimus, Jurgis Krasnickas (replika), Aurelijus Jaruševičius (replika).

Valė Gibienė. Kadangi Nerijus Cesiulis atsiėmė siūlymą atidėti klausimo svarstymą, prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 1, prieš - 13, susilaikė - 5, iš viso balsavo - 19

Andrius Jučas - prieš

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - prieš

Henrikas Šivokas - prieš

Jurgis Krasnickas - prieš

Kęstutis Ąžuolas - susilaikė

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Nerijus Cesiulis - prieš

Nerijus Jauneika - prieš

Nijolė Makštutienė - susilaikė

Povilas Labukas - prieš

Rasa Daugininkaitė - susilaikė

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - prieš

Tomas Sutkaitis - prieš

Valė Gibienė - prieš

Vilija Ramanauskienė - susilaikė

Virginijus Jarušas - prieš

Valė Gibienė. Sprendimas nepriimtas.

NUSPRĘSTA. Nepriimti sprendimo „Dėl sutikimo keisti investuotojo žemės sklypo naudojimo pobūdį ir pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarčiai“.

17. SVARSTYTA. dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-20 „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarčiai“ pripažinimo netekusiu galios.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Kadangi prieš tai buvo balsuota ir nepritarta sprendimui, reikia šį klausimą išimti iš posėdžio darbotvarkės. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto išėmimo iš posėdžio darbotvarkės.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Klausimas atidedamas.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimo Nr. T-20 „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juodas medis“ investicijų sutarčiai“ pripažinimo netekusiu galios“ svarstymą.

18. SVARSTYTA. Pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ 2016-02-12 investicijų sutarties Nr. SRN-13-(57.5) pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius.

Valė Gibienė. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Jurgis Krasnickas pasisakė, kad balsuos už pateiktą sprendimą, nes klausimas iš esmės skiriasi nuo ankstesnio klausimo, Aurelijus Jaruševičius pažymėjo, kad uždarosios akcinės bendrovės vadovų pasikeitimas neįtakotų sprendimų, Andrius Jučas pažymėjo, kad abu investuotojai yra skirtingi ir nereikia jų tapatinti.

Valė Gibienė Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ 2016-02-12 investicijų sutarties Nr. SRN-13-(57.5) pakeitimo“ (pridedama).

19. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-16 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė pažymėjo, kad sprendimo projektas parengtas gavus Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje teikimą.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-16 „Dėl pritarimo investicijų sutarčiai“ pakeitimo“ (pridedama).

20. SVARSTYTA. Pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Luxe pools“ 2017-02-01 investicijų sutarties Nr. SRN-10-(57.5) pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius.

Valė Gibienė. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Povilas Labukas pritarė parengtam sprendimo projektui ir siūlė priimti sprendimą, Andrius Jučas, Aurelijus Jaruševičius pažymėjo, kad negalima vadovautis subjektyviu vertinimu.

Valė Gibienė. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 17, prieš - 1, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - prieš

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo susitarimui dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Luxe pools“ 2017-02-01 investicijų sutarties Nr. SRN-10-(57.5) pakeitimo“ (pridedama).

21. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

22. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352  „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 1, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - prieš

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352  „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

23. SVARSTYTA. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - susilaikė

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352  „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

24. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn“ (pridedama).

25. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas panaudos pagrindais Alytaus nakvynės namams.

Tarybos narė Rasa Daugininkaitė nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn“ (pridedama).

26. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuoma viešojo konkurso būdu.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 19

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“ (pridedama).

27. SVARSTYTA. Sutikimas.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 17, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 18

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo“ (pridedama).

28. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-16 sprendimo Nr. T-182 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Statybos skyriaus vedėja Irena Pankienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 19

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-16 sprendimo Nr. T-182 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

29. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2019–2021 m. programos patvirtinimas.

Pranešėja Statybos skyriaus vedėja Irena Pankienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 19

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros 2019–2021 m. programos patvirtinimo“ (pridedama).

30. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T-229 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo,  apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Vida Mačernienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 19

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T-229 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo,  apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

Valė Gibienė. Skelbiama 15 min pertrauka.

Pertrauka.

31. SVARSTYTA. Darbo sutarties nutraukimas su Kęstučiu Miliausku.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 18

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl darbo sutarties nutraukimo su Kęstučiu Miliausku“ (pridedama).

32. SVARSTYTA. Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos direktorius.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius.

Valė Gibienė. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 16, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 18

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - susilaikė

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos direktoriaus“ (pridedama).

33. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-10-15 sprendimo Nr. T-300 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus“ 2 ir 3 punktų pripažinimas netekusiais galios.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti?

Klausė Aurelijus Jaruševičius.

Valė Gibienė. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 19

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-10-15 sprendimo Nr. T-300 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus“ 2 ir 3 punktų pripažinimo netekusiais galios“ (pridedama).

34. SVARSTYTA. Pritarimas skirti lėšų Alytaus „Sakalėlio“ pradinei mokyklai tautiniams kostiumams pirkti.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 19

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo skirti lėšų Alytaus „Sakalėlio“ pradinei mokyklai tautiniams kostiumams pirkti“ (pridedama).

35. SVARSTYTA. Pritarimas naujos redakcijos Alytaus šv. Benedikto gimnazijos įstatams ir įgaliojimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti?

Klausė: Nijolė Makštutienė pateikė siūlymą išbraukti iš nuostatų 16.4 papunktį, klausė Aurelijus Jaruševičius, Jurgis Krasnickas (išsakė pastabą), Nijolė Makštutienė, Marius Grišmanauskas.

Valė Gibienė. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Nijolė Makštutienė pakomentavo kodėl pasiūlė išbraukti minėtą punktą, Andrius Jučas pažymėjo, kad vienas iš pirmųjų naujos kadencijos tarybos narių bus švietimo tinklo pertvarką ir siūlė direktorei nenusiminti, bet šiandien siūlė pritarti N. Makštutienės siūlymui, Virginijus Jarušas taip pat pritarė N. Makštutienei, tačiau jis mato šios gimnazijos išskirtinumą ir reikalinga jai sudaryti sąlygas, Aurelijus Jaruševičius pažymėjo, kad reikėtų žiūrėti į visą sistemą kompleksiškai, kur turėtų būti tas priešmokyklinis ugdymas bendrame kontekste, tada turėtų būti sprendžiamas klausimas kaip turėtų atrodyti tas priešmokyklinis ugdymas šioje gimnazijoje.

Valė Gibienė. Tarybos narė Nijolė Makštutienė pateikė siūlymą išimti nuostatų 16.4 papunktį. Prašau balsuoti dėl tokio siūlymo.

Balsuota. Už: 13 Prieš: 6 Susilaikė: 1 Iš viso balsavo: 20

Algirdas Gataveckas

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - prieš

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - susilaikė

Kęstutis Ptakauskas

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - prieš

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius

Tomas Pačėsas

Tomas Sutkaitis - prieš

Valė Gibienė - už

Valius Micevičius

Vilija Ramanauskienė - prieš

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas

Vytautas Grigaravičius

Valė Gibienė. Siūlymui pritarta. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto be 16. papunkčio.

Balsuota. už - 19, prieš - 1, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo naujos redakcijos Alytaus šv. Benedikto gimnazijos įstatams ir įgaliojimo“ (pridedama).

36. SVARSTYTA. Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos pertvarkymas, pavadinimo pakeitimas ir Alytaus Šaltinių progimnazijos nuostatų patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti?

Klausė Aurelijus Jaruševičius (2 klausimai).

Valė Gibienė. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad išklausius visų pasisakiusiųjų, privaloma balsuoti už pateiktą sprendimą.

Valė Gibienė. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 15, prieš - 2, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - prieš

Virginijus Jarušas - prieš

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Alytaus Šaltinių progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ (pridedama).

37. SVARSTYTA. Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos pertvarkymas, pavadinimo pakeitimas ir Alytaus Vidzgirio progimnazijos nuostatų patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 15, prieš - 2, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - prieš

Virginijus Jarušas - prieš

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir Alytaus Vidzgirio progimnazijos nuostatų patvirtinimo“ (pridedama).

38. SVARSTYTA. Alytaus  miesto lopšelių-darželių nuostatų patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus  miesto lopšelių-darželių nuostatų patvirtinimo“ (pridedama).

39. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-175 „Dėl Alytaus  lopšelių-darželių „Pušynėlis“, „Pasaka“, „Saulutė“, „Nykštukas“, „Obelėlė“, Šaltinėlis“, „Vyturėlis“, „Linelis“, „Du gaideliai“, „Putinėlis“, „Volungėlė“, „Boružėlė“, „Girinukas“ nuostatų patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-175 „Dėl Alytaus  lopšelių-darželių „Pušynėlis“, „Pasaka“, „Saulutė“, „Nykštukas“, „Obelėlė“, Šaltinėlis“, „Vyturėlis“, „Linelis“, „Du gaideliai“, „Putinėlis“, „Volungėlė“, „Boružėlė“, „Girinukas“ nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

40. SVARSTYTA. Alytaus miesto mokyklų-darželių nuostatų patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto mokyklų-darželių nuostatų patvirtinimo“ (pridedama).

41. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-173 „Dėl Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų, Piliakalnio progimnazijos, Dainavos, Šaltinių, Vidzgirio, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir  Jotvingių gimnazijų, Dailės ir Muzikos mokyklų nuostatų patvirtinimo“ 1.6 ir 1.7 papunkčių  pripažinimas netekusiais galios.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 1, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimo Nr. T-173 „Dėl Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų, Piliakalnio progimnazijos, Dainavos, Šaltinių, Vidzgirio, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir  Jotvingių gimnazijų, Dailės ir Muzikos mokyklų nuostatų patvirtinimo“ 1.6 ir 1.7 papunkčių  pripažinimo netekusiais galios“ (pridedama).

42. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ darželio-mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio nuostatų tvirtinimo“ 2 punkto pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ darželio-mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio nuostatų tvirtinimo“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

43. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimas ir koordinatoriaus paskyrimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Aurelijus Jaruševičius išsakė pastabą, kad negali koordinuoti tas, kas teikia paslaugą, Jurgis Krasnickas pritarė Švietimo skyriaus vedėjai.

Valė Gibienė. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 15, prieš - 2, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - susilaikė

Virginijus Jarušas - prieš

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo ir koordinatoriaus paskyrimo“ (pridedama).

44. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-09-27 sprendimo Nr. T-287 „Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Alytaus miesto savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-09-27 sprendimo Nr. T-287 „Dėl Specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios Alytaus miesto savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

45. SVARSTYTA. Įgaliojimas tvirtinti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro  kultūros ir meno darbuotojų  atestavimo kvalifikacinius testus.

Pranešėja Kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Andrius Jučas pažymėjo, kad Aplinkos ir plėtros komitete klausimui buvo nepritarta ir siūlė taryboje nepritarti, o plėsti klausimų ratą iki 200 klausimų, kad būtų didesnis sudėtingumas tam pretendentui, kuris ateis testuotis.

Teisės Skyriaus vedėja Svetlana Delekienė pateikė teisinį komentarą.

Vilma Liaukuvienė pakomentavo Kultūros ir meno darbuotojų testavimo nuostatų, patvirtintų Kultūros ministro įsakymu, punktus dėl testų rengimo.

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė siūlė patikslinti sprendimo projekto aiškinamąjį raštą, Nerijus Cesiulis teiravosi ar tikrai dabar tokio sprendimo reikia, Nijolė Makštutienė pažymėjo, kad kai kurie tarybos nariai per daug tiesmukai suprato sprendimą, čia nebuvo kalbama, kad bus tik 40 klausimų, o turi būti 40 klausimų tuo metu parengtame teste, Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad klausimas perteklinis ir siūlė atidėti klausimo svarstymą, Virginijus Jarušas pasiūlė svarstyti klausimą naujai tarybai, Kęstutis Ąžuolas pasisakė už teikiamą sprendimo projektą, Nerijus Cesiulis taip pat siūlė atidėti klausimo svarstymą.

Valė Gibienė. Buvo patiktas tarybos nario Jurgio Krasnicko siūlymas atidėti klausimo svarstymą. Prašau balsuoti dėl klausimo svarstymo atidėjimo.

Balsuota. už - 15, prieš - 3, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - susilaikė

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - prieš

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Klausimo svarstymas atidedamas.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo „Dėl įgaliojimo tvirtinti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro  kultūros ir meno darbuotojų  atestavimo kvalifikacinius testus“ svarstymą.

46. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2018-05-30 sprendimo Nr. T-178 „Dėl VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėja Kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė pažymėjo, kad teikiamas sprendimo projektas susijęs su prieš tai svarstytu ir atidėtu klausimu, todėl tikslinga būtų atidėti ir šio klausimo svarstymą.

Valė Gibienė. Prašau balsuoti dėl klausimo svarstymo atidėjimo.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - už

Valė Gibienė. Klausimo svarstymas atidėtas.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2018-05-30 sprendimo Nr. T-178 „Dėl VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“ svarstymą.

47. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-30 „Dėl pritarimo Lietuvos užimtumo tarnybos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projekto“ pakeitimas.

Pranešėja vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Dalia  Kavolynienė.

Valė Gibienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 19

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Henrikas Šivokas - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Sutkaitis - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Valė Gibienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-30 „Dėl pritarimo Lietuvos užimtumo tarnybos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projekto“ pakeitimo“ (pridedama).

Valė Gibienė. Visi darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Posėdį baigėme. Dėkoju visiems už darbą.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas

 

Posėdžio pirmininkė

 

Vytautas Grigaravičius

 

                           Valė Gibienė

Posėdžio sekretorė

 

                           Dalia Jezukevičienė

 

 

 

Į pradžią