Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-17 2019-04-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS <br> TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO

 

2019 m. balandžio 29 d.  Nr.  M-17

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi,
20 straipsnio 4, 5 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 226 punktu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos 2019-04-26 raštą Nr. SD-3665(6.17.) ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių žodinius sutikimus:

1. S u d a r a u  Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo darbo grupę:

komisijos pirmininkas – Jurgis Krasnickas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

komisijos sekretorė – Livita Bieliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė:

nariai:

Gintautas Andriuškevičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Svetlana Delekienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja;

Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Dalia Jezukevičienė, Alytaus miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriato vadovė;

Andrius Jučas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Nijolė Makštutienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Laura Radzevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Skaistė Ulčickaitė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė.

2. P a v e d u  darbo grupei iki 2019 m. gegužės 15 d. apsvarstyti ir parengti sprendimo dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo projektą ir teikti jį tvirtinti tarybai.

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės mero 2015-08-13 potvarkį Nr. M-32 „Dėl Naujos redakcijos tarybos veiklos reglamentui parengti darbo grupės sudarymo“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis           

______________

 

 

 

 

                                                                                                                                 

Į pradžią