Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-138 2019-05-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. gegužės 23 d. Nr.  T-138

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos reglamento tvirtinimo“, 177 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2019-05-08 teikimą Nr. GD-8577, Alytaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti 5 narių Alytaus miesto savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisiją miesto savivaldybės 9-osios tarybos įgaliojimų laikui:

Edmundas Čečėta, miesto savivaldybės tarybos narys,

Vytas Jazepčikas, miesto savivaldybės tarybos narys,

Vilma Krušnienė, miesto savivaldybės tarybos narė,

Laura Radzevičiūtė, miesto savivaldybės tarybos narė,

Skaistė Ulčickaitė, miesto savivaldybės tarybos narė.

2. Skirti Edmundą Čečėtą komisijos pirmininku.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią