Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-26 2019-06-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS, PROFESINIŲ SĄJUNGŲ IR DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ SUSITARIMU SUDAROMĄ ALYTAUS TRIŠALĘ TARYBĄ

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS, PROFESINIŲ SĄJUNGŲ IR DARBDAVIŲ ORGANIZACIJŲ SUSITARIMU SUDAROMĄ ALYTAUS TRIŠALĘ TARYBĄ

 

2019 m. birželio 4 d.  Nr.  M-26

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 20 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ 1 punktu,  212, 227 punktais, 2009-07-01 Alytaus trišalės tarybos nuostatų 4.3 papunkčiu, atsižvelgdamas į A. Andrušaičio, Alytaus miesto savivaldybės administracijos profesinės sąjungos pirmininko, E. Čečėtos, Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario ir R. Juonio, Alytaus miesto administracijos direktoriaus, sutikimus:

1. D e l e g u o j u į Alytaus miesto savivaldybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų susitarimu sudaromą Alytaus trišalę tarybą šiuos Alytaus miesto savivaldybės atstovus:

Adomą Andrušaitį, Alytaus miesto savivaldybės administracijos profesinės sąjungos pirmininką;

Rolandą Juonį, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių;

Edmundą Čečėtą, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narį.

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės mero 2016-04-06 potvarkį Nr. M-14 „Dėl atstovų delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų susitarimu sudaromą Alytaus trišalę tarybą“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

                                                            

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią