Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. M-27 2019-06-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJĄ

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL DELEGAVIMO Į ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMOS KOMISIJĄ

 

2019 m. birželio 4 d.  Nr.  M-27

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 212 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-103 „Dėl Ekonominės plėtros programos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1.1 papunkčiu, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus 2019-05-29 raštą Nr. VD-1704(6.39),

deleguoju Šarūną Klėgerį, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoją, į Alytaus miesto savivaldybės ekonominės plėtros programos komisiją.

                     

 

 

Savivaldybės mero pavaduotoja,

atliekanti savivaldybės mero funkcijas                                                                     Jurgita Šukevičienė          

______________

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią