Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-190 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr.  T-190

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsniu, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos reglamento tvirtinimo“, 170 punktu, atsižvelgdama į Išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019-05-17 protokolą Nr. KPPn-45 ir Alytaus miesto savivaldybės mero 2019-06-12 teikimą Nr. GD-10569 (6.17.), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisiją  Alytaus miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Valdemaras Chomičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Edmundas Čečėta, miesto savivaldybės tarybos narys,

Vytautas Jastremskas, miesto savivaldybės tarybos narys,

Andrius Jučas, miesto savivaldybės tarybos narys,

Edita Jurčienė, Jurgiškių seniūnaitijos seniūnaitė, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguota atstovė,

Vilma Krušnienė, miesto savivaldybės tarybos narė,

Aldona Marcinkevičienė, Dvaro seniūnaitijos seniūnaitė, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguota atstovė,

Ramūnas Masiulionis, Vidzgirio seniūnaitijos seniūnaitis, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguotas atstovas,

Valius Micevičius, miesto savivaldybės tarybos narys,

Mantas Navickas, visuomenės atstovas, deleguotas asociacijos Lietuvos teisininkų draugijos (Alytaus skyriaus),

Tomas Nikulinas, visuomenės atstovas, deleguotas asociacijos Vidzgirio bendruomenės,

Laura Radzevičiūtė, miesto savivaldybės tarybos narė,

Henrikas Šivokas, visuomenės atstovas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos valdybos narys,

Skaistė Ulčickaitė, miesto savivaldybės tarybos narė.

2. Skirti Laurą Radzevičiūtę Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininke.

3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimą Nr. T-225 „Dėl naujos sudėties Alytaus miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo“ su visais papildymais ir pakeitimais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

Į pradžią