Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-188 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. T-188

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsniu ir 16 straipsnio 2 dalies 6, 7 punktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos reglamento tvirtinimo“, atsižvelgdama į savivaldybės mero 2019-06-12 siūlymą Nr. VD-10560 (6.17.), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komitetą miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Gintautas Andriuškevičius, frakcijos „Vieningas Alytus“ deleguotas atstovas;

Gediminas Daukšys, frakcijos „Už Alytų“ deleguotas atstovas;

Valė Gibienė, frakcijos „Alytaus piliečiai“ deleguota atstovė;

Dmitrij Kačiurin, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos deleguotas atstovas;

Jurgis Krasnickas, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos deleguotas atstovas,

Povilas Labukas, Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos deleguotas atstovas.

2019 m. rugsėjo 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-284 redakcija

 

2. Skirti:

2.1. Gintautą Andriuškevičių Kontrolės komiteto pirmininku.

2.2. Jurgį Krasnicką Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis          

______________

 

 

Į pradžią