Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-214 2019-06-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO MOKYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IR <br> IŠORINIO VERTINIMO METODIKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO-4 APRAŠO PRIEDAS

Alytaus miesto savivaldybės

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį

švietimą papildančio ugdymo mokyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų

veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo  metodikos tvarkos aprašo

4 priedas                                       

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJO KOKYBĖS VERTINIMO

IŠVADA

 

 

(Visas švietimo teikėjo pavadinimas)

 

 

Stiprieji veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai

 

 

Tobulintini veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai

1.

 

1.

2.

 

2.

3.

 

3.

4.

 

 

5.

 

 

_____________________________________________

 

 

 

 

Į pradžią