Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-6 2019-10-31
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 6-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 6-OJO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Protokolas

 

2019 m. spalio 31 d. Nr.  TPR-6

Alytus

 

Posėdis įvyko 2019 m. spalio 31 d. 9.00 val.– 12.00 val.

Posėdžio pirmininkas Savivaldybės meras Nerijus Cesiulis.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 24 .

Nedalyvavo: Nijolė Makštutienė, Vytautas Jazepčikas, Valius Micevičius, Valė Gibienė, Laima Vincė Kirkliauskienė, Jurgis Krasnickas, Sigitas Leonavičius, Tomas Pačėsas, Danutė Remeikienė, Andrius Jučas, Povilas Labukas, Vilija Ramanauskienė, Gintautas Andriuškevičius, Valdemaras Chomičius, Edmundas Čečėta, Česlovas Daugėla, Gediminas Daukšys, Vytautas Jastremskas, Šarūnas Klėgeris, Vilma Krušnienė, Valdas  Račkauskas, Laura Radzevičiūtė, Skaistė Ulčickaitė, Valerijus Vencius, Nerijus Cesiulis, Jurgita Šukevičienė, Dmitrij Kačiurin.

 

                        Nerijus Cesiulis. Gerb. tarybos nariai, svečiai, savivaldybės administracijos tarnautojai, pradedame tarybos posėdį. Prašome tarybos narius posėdžio pradžioje užsiregistruoti.

Iš viso taryboje yra 27 nariai. Posėdyje dalyvauja ­­24 tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių tarybos posėdyje nedalyvauja Gediminas Daukšys, Laura Radzevičiūtė, Danutė Remeikienė.

Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 42 klausimai.

Taip pat yra parengtas sprendimo projektas dėl tarybos posėdžio darbotvarkės papildymo, kuriuo teikiami 7 papildomi klausimai.

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė pristatys sprendimo projektą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 4-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Nėra norinčių. Prašau balsuoti, kas už tai, kad posėdžio darbotvarkė būtų papildyta sprendimo projekte nurodytais klausimais.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas. Klausimai įtraukti į tarybos posėdžio darbotvarkę. Kokių dar būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės?

Tomas Pačėsas. Frakcija „Už Alytų“ siūlo iš posėdžio darbotvarkės išimti 2 ir 3 klausimus kaip teikėjai ir kaip reikalaujančius papildymo.

Česlovas Daugėla išsakė pastabų dėl posėdžio darbotvarkės sudarymo, kadangi buvo įtraukti į darbotvarkę tie klausimai, kuriems buvo nepritarta komitetuose.

Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad savivaldybės tarybos reglamente nurodoma, kad jeigu daugiau nei pusė komitetų siūlo neteikti klausimo, tuomet jis netraukiamas į posėdžio darbotvarkę ir kreipėsi į komitetų pirmininkus su prašymu, kad jeigu komitetas siūlo neteikti klausimo tarybos posėdžiui, taip ir reikėtų nurodyti projekto derinimo lape.

Andrius Jučas siūlė išimti iš posėdžio darbotvarkės 1 klausimą, kadangi Alytaus aeroklubas atsiėmė savo skundą.

Nerijus Cesiulis. Buvo pateiktas prašymas papildomą klausimą „Dėl atsisakymo tenkinti Č. Galakvoščiaus skundą dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos 2019-09-24 sprendimo Nr. KPPN-88“ atkelti į posėdžio pradžią ir svarstyti vietoje dabar esančio 1 klausimo.        

Prašau balsuoti dėl siūlymo iš posėdžio darbotvarkės išbraukti 1 klausimą „Dėl asociacijos Alytaus aeroklubo skundo dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos 2019-09-24 sprendimo Nr. Kppn-88“.

 Balsuota. Už: 24 Prieš: 0 Susilaikė: 0 Iš viso balsavo: 24

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - už

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė už

Povilas Labukas už

Sigitas Leonavičius už

Skaistė Ulčickaitė už

Šarūnas Klėgeris už

Tomas Pačėsas už

Valdas Račkauskas už

Valdemaras Chomičius už

Valė Gibienė už

Valerijus Vencius už

Valius Micevičius už

Vilija Ramanauskienė už

Vilma Krušnienė už

Vytas Jazepčikas už

Vytautas Jastremskas už

Nerijus Cesiulis. Klausimas iš darbotvarkės išbraukiamas. Prašau balsuoti dėl siūlymo iš posėdžio darbotvarkės išbraukti 2 klausimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių sporto infrastruktūros patalpų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Balsuota. Už: 14 Prieš: 9 Susilaikė: 0 Iš viso balsavo: 23

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - už

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - prieš

Gediminas Daukšys

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas

Jurgita Šukevičienė - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Laura Radzevičiūtė

Nerijus Cesiulis - prieš

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valė Gibienė - prieš

Valerijus Vencius - prieš

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - prieš

Nerijus Cesiulis. Klausimas iš darbotvarkės išbraukiamas. Prašau balsuoti dėl siūlymo iš posėdžio darbotvarkės išbraukti 3 klausimą „Dėl Alytaus pramonės parko operatoriaus atrinkimo“.

Balsuota. Už: 14 Prieš: 10 Susilaikė: 0 Iš viso balsavo: 24

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - už

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - prieš

Gediminas Daukšys

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Šukevičienė - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Laura Radzevičiūtė

Nerijus Cesiulis - prieš

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valė Gibienė - prieš

Valerijus Vencius prieš

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas – prieš

Nerijus Cesiulis. Klausimas iš darbotvarkės išbraukiamas. Jeigu daugiau pasiūlymų, pastabų nėra, prašau balsuoti dėl visos posėdžio darbotvarkės.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Posėdžio darbotvarkė patvirtinta.

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 6-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl asociacijos Alytaus aeroklubo skundo dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos 2019-09-24 sprendimo Nr. Kppn-88.

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių sporto infrastruktūros patalpų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

3. Dėl Alytaus pramonės parko operatoriaus atrinkimo.

4. Dėl įgaliojimo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

5. Dėl delegavimo į asociacijos Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdybą.

6. Dėl Alytaus miesto šeimos centro teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo.

7. Dėl viešosios įstaigos „Alytaus infrastruktūra“ parduodamos produkcijos kainų sąrašo patvirtinimo.

8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-65 „Dėl viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

9. Dėl Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašo patvirtinimo.

10. Dėl Žmonių palaikų laidojimo Alytaus miesto kapinėse, jų tvarkymo ir lankymo taisyklių patvirtinimo.

11. Dėl kolumbariumo nišos kainos patvirtinimo.

12. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimo Nr. T-176 „Dėl Laidojimo ir kapinių lankymo Alytaus mieste taisyklių tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimo Nr. T-269 „Dėl Nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo ir kapavietės skyrimo Alytaus miesto kapinėse tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

14. Dėl pritarimo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimo Nr. T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-92 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo, seniūnaičio veiklos išlaidų dydžio nustatymo.

19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-232 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo tvirtinimo, seniūnaičio veiklos išlaidų dydžio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

20. Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis.

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018-09-17 sprendimo Nr. T-269 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo“ pakeitimo.

22. Dėl 2018-05-08 valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. 2SUN-40 (14.2.56) / SRN-28-(32.26) nutraukimo prieš terminą ir Domantonių gatvės žemės sklypo išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro.

23. Dėl žemės sklypo Lankų g. 12, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono.

24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ investicijų sutarties prieš terminą nutraukimo.

25. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Dvaro žuvys“ investicijų sutarčiai.

26. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Muldaigis“ investicijų sutarčiai.

27. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo.

28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo.

29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-46 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

30. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo.

31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-264 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo“ pakeitimo.

33. Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 7, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

34. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus kraštotyros muziejui.

35. Dėl nekilnojamųjų daiktų įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

36. Dėl savivaldybės turto perdavimo Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms.

 

37. Dėl pritarimo susitarimo memorandumui ir mero įgaliojimo jį pasirašyti.

38. Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

39. Dėl pritarimo Alytaus Likiškėlių progimnazijos „Erasmus+“ programos projektų „Europos startuoliai“, „GRASS“, „Apie vandenį“ įgyvendinimui.

40. Dėl Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos nuostatų patvirtinimo.

41. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimo Nr. T-320 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso sudarymo“ pakeitimo.

42. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-338 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo.

43. Dėl atsisakymo tenkinti Č. Galakvoščiaus skundą dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos 2019-09-24 sprendimo Nr. Kppn-88.

44. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

45. Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo.

46. Dėl žemės sklypo Artojų g. 33, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono.

 47. Dėl žemės sklypo Artojų g. 31, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono.

48. Dėl Alytaus Likiškėlių progimnazijos direktoriaus.

49. Dėl Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo.

 

Nerijus Cesiulis. Prieš pradedant svarstyti klausimus, yra norinčių pasisakyti.

Vytautas Jastremskas išsakė keletą minčių apie prieš pusantro mėnesio iškeltą sklypų klausimą. Jis pažymėjo, kad atsakymai iš prokuratūros ir Nacionalinės žemės tarnybos yra gauti. Esmė tokia, kad viešasis interesas buvo apsaugotas, sklypai nebus įtraukti į grąžintinų sklypų sąrašą, o visos procedūros, kurios buvo pradėtos, jos privalės būti užbaigtos taip, kaip numato įstatymas, t. y. tie asmenys, kurie piktybiškai nesirinko sklypų ir reikalavo, kad jiems būtų suteikti kiti, „pagerinti“ sklypai, šioje situacijoje nieko nepeš. Jis padėkojo merą už operatyvią ir greitą reakciją.

V. Jastremskas pareiškė nusivylimą savivaldybės tarybos daugumos darbu, kadangi matydami susidariusią ekstremalią situaciją mieste, dauguma tarybos dauguma paliko merą vieną, nesuteikė jam tinkamo palaikymo. Taip nederėtų elgtis. Tarybos nariai davė priesaiką ir turi jos laikytis. Jis kvietė tarybos narius būti sąžiningais, tinkamai vykdyti tarybos nario pareigas.

Jurgis Krasnickas išsakė repliką į Vytauto Jatremsko išsakytas mintis. Jis pažymėjo, kad gauti atsakymai yra nekompetentingi.

Tomas Pačėsas pažymėjo, kad jų frakcija ne kartą kreipėsi ir dar kreipsis į savivaldybės merą, Kontrolės ir audito tarnybą ir Kontrolės komitetą ir pareikalaus V. Jastremsko padarytų nuostolių, dirbant administracijos direktoriumi ir naudojantis galiomis, kad viskas būtų gražinta.

Meras Nerijus Cesiulis pateikė trumpą informaciją ir visus tarybos narius ateinantį antradienį 10.30 val. pakvietė į buvusio gaisro vietą apeiti, pasižiūrėti ir įvertinti padarytos žalos mąstą, aptarti kitus darbus.

1. SVARSTYTA. Atsisakymas tenkinti Č. Galakvoščiaus skundą dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos 2019-09-24 sprendimo Nr. Kppn-88.

Pranešėjas Andrius Jučas, Peticijų komisijos pirmininkas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Sigitas Leonavičius siūlė atsižvelgti į turinį ir nenagrinėti pačios formos pateikimo, Česlovas Daugėla pritarė  S. Leonavičiaus išsakytoms mintims ir išsakė priekaištų dėl pačios Peticijų komisijos darbo, jeigu peticija neatitinka, komisija turėjo informuoti pareiškėjus ir leisti pasitaisyti, vadinasi Peticijų komisija savo darbo neatliko, Andrius Jučas atsakė į Č. Daugėlos išsakytas pastabas, meras Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad žmonės, teikdami peticijas, jas pasirašydami, turėtų susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų, Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad yra ir bus prieš aerodromo panaikinimą Alytuje, nes tai yra strateginis objektas, tačiau yra už LEZ‘o įsteigimą Alytuje ir jo nuomone, galima pakartotinai kreiptis į Peticijų komisiją, išlaikant visus įstatymų reikalavimus, Sigitas Leonavičius išsakė repliką į mero pastebėjimą, Česlovas Daugėla išsakė repliką.

Nerijus Cesiulis. Šiuo klausimu užsirašė kalbėti Aeroklubo atstovas Dalius Sinkevičius.

Dalius Sinkevičius išsakė priekaištus Peticijų komisijai dėl peticijos nepriėmimo kaip teisinio dokumento, jis kreipėsi į tarybos narius, kad šie atkreiptų dėmesį į bendruomenės prašymą.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 16, prieš - 4, susilaikė - 4, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - susilaikė

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - susilaikė

Sigitas Leonavičius - prieš

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl atsisakymo tenkinti Č. Galakvoščiaus skundą dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos 2019-09-24 sprendimo Nr. Kppn-88“ pakeitimo“ (pridedama).

Jurgis Krasnickas išsakė repliką po balsavimo.

2. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių sporto infrastruktūros patalpų  naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

3. SVARSTYTA. Dėl Alytaus pramonės parko operatoriaus atrinkimo.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

4. SVARSTYTA. Įgaliojimo suteikimas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Nėra norinčių. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl įgaliojimo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui“ (pridedama).

5. SVARSTYTA. Delegavimas į asociacijos Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdybą.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė pakomentavo sprendimo projektą ir Aplinkos ir plėtros komiteto siūlymu parengtą sprendimo projekto alternatyvą.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Tomas Pačėsas.

 Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto ar sprendimo projekto alternatyvos.

Balsuota. Už 1: 1 Už 2: 21 Iš viso balsavo: 22

Andrius Jučas - Už 2

Česlovas Daugėla - Už 2

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin - Už 2

Edmundas Čečėta - Už 2

Gediminas Daukšys

Gintautas Andriuškevičius - Už 2

Jurgis Krasnickas

Jurgita Šukevičienė - Už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė - Už 2

Laura Radzevičiūtė

Nerijus Cesiulis - Už 2

Nijolė Makštutienė - Už 2

Povilas Labukas - Už 2

Sigitas Leonavičius - Už 2

Skaistė Ulčickaitė - Už 2

Šarūnas Klėgeris

Tomas Pačėsas - Už 2

Valdas Račkauskas - Už 2

Valdemaras Chomičius - Už 2

Valė Gibienė - Už 1

Valerijus Vencius - Už 2

Valius Micevičius - Už 2

Vilija Ramanauskienė - Už 2

Vilma Krušnienė - Už 2

Vytas Jazepčikas - Už 2

Vytautas Jastremskas - Už 2

Nerijus Cesiulis. Priimta sprendimo alternatyva.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl delegavimo į asociacijos Alytaus miesto vietos veiklos grupės valdybą“ (pridedama).

6. SVARSTYTA. Alytaus miesto šeimos centro teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimas.

Pranešėjas Alytaus miesto šeimos centro direktorius Romutis Žebuolis.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto šeimos centro teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo“ (pridedama).

7. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos „Alytaus infrastruktūra“ parduodamos produkcijos kainų sąrašo patvirtinimas.

Pranešėja VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ direktorė Jolanta Sovienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Edmundas Čečėta išsakė pastabą dėl taikomų PVM ir siūlė ateityje taikyti protingumo kriterijus, parduodant eglės, pušies ar ąžuolo 6 metrų medieną ir taikant jai  9 procentų PVM.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešosios įstaigos „Alytaus infrastruktūra“ parduodamos produkcijos kainų sąrašo patvirtinimo“ (pridedama).

8. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-65 „Dėl viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ direktorė Jolanta Sovienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-65 „Dėl viešosios įstaigos „Alytaus parkai“ teikiamų paslaugų kainų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

9. SVARSTYTA. Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašo patvirtinimas.

Pranešėja VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ viešojo transporto administravimo padalinio vadovė Diana Klimenkienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Vilija Ramanauskienė, Česlovas Daugėla.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Česlovas Daugėla išsakė nepasitenkinimą vežėju, nes kiekvienais metais dotacijos tik didėja, jis priekaištavo, kad atėjus vežėjui iš kito miesto, savo miesto gyventojai neteko darbo vietų, jis siūlė šį klausimą svarstyti iš esmės; Andrius Jučas pažymėjo, kad įvyko konkursas, yra teisinis reglamentavimas, vyko viešieji pirkimai.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 15, prieš - 4, susilaikė - 5, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - susilaikė

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - prieš

Vilija Ramanauskienė - susilaikė

Vilma Krušnienė - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais bilietų rūšių ir kainų (tarifų) sąrašo patvirtinimo“ (pridedama).

10. SVARSTYTA. Žmonių palaikų laidojimo Alytaus miesto kapinėse, jų tvarkymo ir lankymo taisyklių patvirtinimas.

Pranešėjas Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Algimantas Tarasevičius pakomentavo gautus Aplinkos ir plėtros komiteto pasiūlymus ir Vyriausybės atstovo pastabas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl žmonių palaikų laidojimo Alytaus miesto kapinėse, jų tvarkymo ir lankymo taisyklių patvirtinimo“ (pridedama).

11. SVARSTYTA. Kolumbariumo nišos kainos patvirtinimas.

Pranešėjas Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Algimantas Tarasevičius pakomentavo gautus Aplinkos ir plėtros komiteto pasiūlymus.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valerijus Vencius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl kolumbariumo nišos kainos patvirtinimo“ (pridedama).

12 .SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimo Nr. T-176 „Dėl laidojimo ir kapinių lankymo Alytaus mieste taisyklių tvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėjas Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Algimantas Tarasevičius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimo Nr. T-176 „Dėl laidojimo ir kapinių lankymo Alytaus mieste taisyklių tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.“ (pridedama).

 

13. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimo Nr. T-269 „Dėl nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo ir kapavietės skyrimo Alytaus miesto kapinėse tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėjas Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Algimantas Tarasevičius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-01 sprendimo Nr. T-269 „Dėl nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų laidojimo ir kapavietės skyrimo Alytaus miesto kapinėse tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

14. SVARSTYTA. pritarimo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.

Pranešėjas Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Jonas  Muzikevičius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Vytas Jazepčikas, Andrius Jučas, Valius Micevičius (2 kl.).

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 16, prieš - 0, susilaikė - 7, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - susilaikė

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - susilaikė

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - susilaikė

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - susilaikė

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai“ (pridedama).

15. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė pakomentavo sprendimo projektą ir Aplinkos ir plėtros komiteto pasiūlytą projekto alternatyvą.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Nijolė Makštutienė pasisakė dėl vasaros poilsio vaikams finansavimo ir siūlė balsuoti už alternatyvą, tačiau nepritarė, kad į komisiją įeitų tarybos nariai, Česlovas Daugėla pažymėjo, kad atimama galimybė iš biudžetinių įstaigų teikti  įvairias iniciatyvas, Vytas Jazepčikas pažymėjo, kad biudžetinės organizacijos biudžeto lėšas naudoja daug efektyviau, Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad reikia suteikti galimybę biudžetinėms įstaigoms ir pritaria alternatyvai, Vytautas Jastremskas siūlė biudžetinėms įstaigoms lėšas numatyti biudžete ir siūlė eiti paprastesniu keliu, Sigitas Leonavičius siūlė atsisakyti senos praktikos išeliminuoti iš komisijų ar darbo grupių tarybos narius, jo nuomone, politikai turi spręsti, o administracija vykdyti, Valerijus Vencius pasisakė už sprendimo projektą, kadangi biudžetinės įstaigos ir taip turi galimybę gauti finansavimą iš biudžeto, o visuomeninėms organizacijos būtų apribota galimybė konkuruoti ir gauti finansavimą, Česlovas Daugėla (replika), Jurgis Krasnickas (replika).

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto ar sprendimo projekto alternatyvos.

Balsuota. Už 1: 2 Už 2: 22 Iš viso balsavo: 24

Andrius Jučas - Už 2

Česlovas Daugėla - Už 2

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin - Už 2

Edmundas Čečėta - Už 2

Gediminas Daukšys

Gintautas Andriuškevičius - Už 2

Jurgis Krasnickas - Už 2

Jurgita Šukevičienė - Už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė - Už 2

Laura Radzevičiūtė

Nerijus Cesiulis - Už 2

Nijolė Makštutienė - Už 2

Povilas Labukas - Už 2

Sigitas Leonavičius - Už 2

Skaistė Ulčickaitė - Už 2

Šarūnas Klėgeris - Už 2

Tomas Pačėsas - Už 2

Valdas Račkauskas - Už 2

Valdemaras Chomičius - Už 2

Valė Gibienė - Už 2

Valerijus Vencius - Už 1

Valius Micevičius - Už 2

Vilija Ramanauskienė - Už 2

Vilma Krušnienė - Už 2

Vytas Jazepčikas - Už 2

Vytautas Jastremskas - Už 1

Nerijus Cesiulis. Priimta sprendimo alternatyva.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

16. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimo Nr.T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimo Nr.T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

17. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-92 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Vidaus administravimo skyriaus vedėja Asta Guzienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-92 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

18. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimas, seniūnaičio veiklos išlaidų dydžio nustatymas.

Pranešėja Vidaus administravimo skyriaus vedėja Asta Guzienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo, seniūnaičio veiklos išlaidų dydžio nustatymo“ (pridedama).

19. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-232 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo tvirtinimo, seniūnaičio veiklos išlaidų dydžio nustatymo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Vidaus administravimo skyriaus vedėja Asta Guzienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-232 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių veiklos išlaidų apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo tvirtinimo, seniūnaičio veiklos išlaidų dydžio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

 

20. SVARSTYTA. Sutikimas perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimas pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis.

Pranešėjas Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis“ (pridedama).

21. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 2018-09-27 sprendimo Nr. T-269 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo“ pakeitimas.

Tarybos narys Valius Micevičius nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėjas Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018-09-27 sprendimo Nr. T-269 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo“ pakeitimo“ (pridedama).

22. SVARSTYTA. 2018-05-08 valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. 2SUN-40 (14.2.56) / SRN-28-(32.26) nutraukimas prieš terminą ir Domantonių gatvės žemės sklypo išregistravimas iš Nekilnojamojo turto registro.

Pranešėjas Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl 2018-05-08 valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. 2SUN-40 (14.2.56) / SRN-28-(32.26) nutraukimo prieš terminą ir Domantonių gatvės žemės sklypo išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro“ (pridedama).

23. SVARSTYTA. Žemės sklypo Lankų g. 12, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuoma be aukciono.

Pranešėjas Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl žemės sklypo Lankų g. 12, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ (pridedama).

24. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ investicijų sutarties prieš terminą nutraukimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Povilas Labukas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ investicijų sutarties prieš terminą nutraukimo“ (pridedama).

25. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Dvaro žuvys“ investicijų sutarčiai.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Dvaro žuvys“ investicijų sutarčiai“ (pridedama).

26. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Muldaigis“ investicijų sutarčiai.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Jurgis Krasnickas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Andrius Jučas atsakė tarybos nariui Jurgiui Krasnickui, meras Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad apsisaugodami save, galima pasunkinti sąlygas verslui, Povilas Labukas pažymėjo, kad reikalinga tinkamai identifikuoti tas įmones koks konkrečiai kapitalas ateina į miestą, kokios bus vykdomos veiklos ir prieš pasirašant sutartį, reikia atsakingiau į visa tai pažiūrėti.

Meras Nerijus Cesiulis paprašė, kad visa informacija apie įmonių, su kuriomis pasirašytos investicijų sutartys, veiklą reguliariai būtų teikiama tarybos komitetams.

Sigitas Leonavičius pažymėjo, kokie gali į miestą ateiti investuotojai, jeigu įmonės kreipiasi pagalbos, o jiems yra atsakoma ir siūlė keisti buvusią blogą praktiką. Jis tikisi, kad šioje kadencijoje bus realūs investuotojai ir realus darbas, apie kurį reikia informuoti ne tik tarybos narius, bet ir miesto visuomenę.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Muldaigis“ investicijų sutarčiai“ (pridedama).

Repliką po balsavimo išsakė Tomas Pačėsas.

Nerijus Cesiulis. Skelbiama 20 min pertrauka.

Pertrauka.

Po pertraukos į posėdį negrįžo tarybos nariai:  Valdemaras Chomičius, Povilas Labukas, Tomas Pačėsas.

27. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 18

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

28. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 18

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

29. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-46 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 18

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-46 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

30. SVARSTYTA. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - susilaikė

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo“ (pridedama).

31. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

32. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-264 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-264 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo“ pakeitimo“ (pridedama).

33. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Daugų g. 7, Alytuje, nuoma viešojo konkurso būdu.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valerijus Vencius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Daugų g. 7, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“ (pridedama).

34. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus kraštotyros muziejui.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Alytaus kraštotyros muziejui“ (pridedama).

35. SVARSTYTA. Nekilnojamųjų daiktų įsigijimas Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl nekilnojamųjų daiktų įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn“ (pridedama).

36. SVARSTYTA. Savivaldybės turto perdavimas Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės turto perdavimo Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms“ (pridedama).

37. SVARSTYTA. Pritarimas susitarimo memorandumui ir mero įgaliojimas jį pasirašyti.

Pranešėja vyriausioji specialistė tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Rima Mockevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo susitarimo memorandumui ir mero įgaliojimo jį pasirašyti“ (pridedama).

 

Nijolė Makštutienė iškėlė klausimą ir prašė tarybos narių pritarimo, kad numatyti biudžete lėšas, kad Alytaus sporto ir rekreacijos centre ugniagesiai, kurie dalyvavo gaisro gesinimo operacijoje, lapkričio mėnesį galėtų pasinaudoti baseinu.

Meras nerijus Cesiulis siūlė leisti naudoti baseinu iki sezono pabaigos.

Administracijos direktorius Rolandas Juonys siūlė paimti lėšų iš surinkto fondo ir išpirkti tarybos nariams abonementus, o kitame tarybos posėdyje, parengus sprendimo projektą, grąžinti lėšas.

Nijolė Makštutienė siūlė paimti lėšų iš pačios įstaigos.

Gintautas Andriuškevičius pritarė mero siūlymui leisti naudoti baseinu iki sezono pabaigos.

Jurgis Krasnickas, Sigitas Leonavičius, Edmundas Čečėta pritarė teisėtam lėšų skyrimui.

Tarybos nariai diskutavo šiuo klausimu ir visi vieningai sutarė, kad numatyti lapkričio mėnesiui 1000 eurų iš savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo ir skirti Alytaus sporto ir rekreacijos centrui, kad ugniagesiai jau lapkričio mėnesį galėtų naudotis baseinu.

Buvo sutarta, kad į teikiamą sprendimo projektą dėl biudžeto pakeitimo būtų įtrauktas 1000 eurų.

 

38. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ (pridedama).

39. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus Likiškėlių  progimnazijos „Erasmus+“ programos projektų „Europos startuoliai“, „GRASS“ ir „Apie vandenį“ įgyvendinimui.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas, Vilija Ramanauskienė siūlė iš 3 punkto išimti vardą, pavardę.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 20

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus Likiškėlių  progimnazijos „Erasmus+“ programos projektų „Europos startuoliai“, „GRASS“ ir „Apie vandenį“ įgyvendinimui“ (pridedama).

40. SVARSTYTA. Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos nuostatų patvirtinimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos nuostatų patvirtinimo“ (pridedama).

41. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimo Nr. T-320 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėja vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Dalia  Kavolynienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimo Nr. T-320 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurso sudarymo“ pakeitimo“ (pridedama).

42. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-338 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, pavaduojanti skyriaus vedėją Roberta Samuolytė-Kisielienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-338 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

43. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė pakomentavo sprendimo projektą ir pažymėjo, kad sprendimas bus pakoreguotas, jeigu tarybos nariai pritars, kad 1000 eurų įkelti į Alytaus sporto ir rekreacijos centro eilutę.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto su papildymu.

Balsuota. už - 20, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - susilaikė

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

44. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimas.

Pranešėjas Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Laukgusta“ žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo“ (pridedama).

45. SVARSTYTA. Žemės sklypo Artojų g. 33, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuoma be aukciono.

Pranešėjas Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl žemės sklypo Artojų g. 33, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ (pridedama).

46. SVARSTYTA. Žemės sklypo Artojų g. 31, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuoma be aukciono.

Pranešėjas Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl žemės sklypo Artojų g. 31, savivaldybės valdomo nuosavybės teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ (pridedama).

47. SVARSTYTA. Alytaus Likiškėlių progimnazijos direktorius.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 21

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus Likiškėlių progimnazijos direktoriaus“ (pridedama).

Repliką po balsavimo išsakė tarybos narys Sigitas Leonavičius.

48. SVARSTYTA. Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus skyrimas ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Edmundas Čečėta, Sigitas Leonavičius, Gintautas Andriuškevičius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Sigitas Leonavičius siūlė neskubėti skirti naujam direktoriui atlyginimo maksimumą, kuris iš progimnazijos ateina vadovauti gimnazijai ir siūlė skirti atlyginimo vidurkį, Valerijus Vencius siūlė palikti tai, kas yra projekte.

Nerijus Cesiulis. Kadangi tarybos narys Sigitas Leonavičius pateikė siūlymą numatyti direktoriui atlyginimo vidurkį, balsuosime alternatyviai. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto ar tarybos nario Sigito Leonavičiaus pasiūlyto atlyginimo vidurkio.

Balsuota. Už 1: 12 Už 2: 7 Iš viso balsavo: 19

Andrius Jučas - Už 1

Česlovas Daugėla - Už 2

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin - Už 1

Edmundas Čečėta - Už 2

Gediminas Daukšys

Gintautas Andriuškevičius - Už 1

Jurgis Krasnickas - Už 2

Jurgita Šukevičienė - Už 1

Laima Vincė Kirkliauskienė - Už 1

Laura Radzevičiūtė

Nerijus Cesiulis - Už 1

Nijolė Makštutienė

Povilas Labukas

Sigitas Leonavičius - Už 2

Skaistė Ulčickaitė - Už 1

Šarūnas Klėgeris - Už 1

Tomas Pačėsas

Valdas Račkauskas - Už 1

Valdemaras Chomičius

Valė Gibienė

Valerijus Vencius - Už 1

Valius Micevičius - Už 2

Vilija Ramanauskienė - Už 2

Vilma Krušnienė - Už 1

Vytas Jazepčikas - Už 1

Vytautas Jastremskas - Už 2

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Posėdis baigtas, dėkoju visiems už darbą.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                      Nerijus Cesiulis

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                          Dalia Jezukevičienė

 

 

Į pradžią