Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1033 2019-12-18
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. AKREDITUOTŲ LAISVŲJŲ MOKYTOJŲ PATEIKTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ IR AKREDITUOTŲ KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. AKREDITUOTŲ LAISVŲJŲ MOKYTOJŲ PATEIKTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ IR AKREDITUOTŲ KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 18 d. Nr.  DV-1033

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr.  T-33 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21, 22 ir 23 punktais, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės švietimo teikėjų parengtų neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos, patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. DV-133 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo teikėjų parengtų neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos sudarymo ir jos veiklos reglamento tvirtinimo“, 2019-12-10 posėdžio nutarimą (2019-12-12 protokolas Nr. KPPt-543),

t v i r t i n u:

1. Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. akredituotų laisvųjų mokytojų pateiktų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašą (pridedama).

2. Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. akredituotų kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų pateiktų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. DV-1033

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. AKREDITUOTŲ LAISVŲJŲ MOKYTOJŲ PATEIKTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Laisvojo mokytojo vardas, pavardė

Neformaliojo vaikų švietimo programos kodas ir

programos pavadinimas

1.

Eglė Remeikienė

1. (120300986) Tapk krepšinio šokėja!

2. (120502147) Aerobinė gimnastika

2.

Vilija Markauskienė

3. (122001082) „Kuriu papuošalą pati“

4.(122001077) „Mokomės švęsti kultūringai“

3.

Rūta Karkauskaitė-Ivanauskė

5. (120300573) Šokio aerobika ir kūno rengyba

6. (120501152) Kūno rengyba treniruoklių salėje

7. (120501261) Funkcinės treniruotės treniruoklių salėje

4.

Raminta Parchomenkienė

8. (120300718) Neoklasikinio šokio studija

5.

Tomas Vainikonis

9. (120500967) Vaikų mokymas plaukti, vandens terapija ir plaukimo pratybos neįgaliesiems

6.

Inga Neseckienė

10. (121400574) „Anglų kalba mažiesiems“                                                                                                                                

7.

Alina Kunigiškienė

11. (121400573) „Mokausi anglų kalbos linksmai“

8.

Ligitas Bernatavičius

12. (120300286) Pramoginių šokių mokymas

9.

Lilija Bernatavičienė

13. (120300287) Pramoginių, šiuolaikinių ir orkestrinių šokių mokymas

10.

Asta Galbuogienė

14. (122000294) „Menas kaip terapija“

15. (122000704) Integruota programa „Judėk ir būk sveikas“

11.

Jolita Kalėdienė

16. (121100335) Keramikos studija

17. (121400279) „Man patinka anglų kalba“ 7–8 metų moksleiviams

18. (121400280) „Man patinka anglų kalba“  8–10 metų moksleiviams

19. (121400281) „Man patinka anglų kalba“ 10–11 metų moksleiviams

12.

Aušra Saulevičiūtė

20. (120300566) Šou ir šiuolaikinio šokio stiliaus techninių elementų mokymo užsiėmimų programa

21. (120300567) Šokio studija „Aušrinė“ vaikų ir paauglių amžiaus programa

22. (120300568) Šokio studija „Aušrinė“ vyresniųjų šokėjų programa

13.

Eglė Lynikienė

23. (121200088) Kino klubas

14.

Jureta Šametienė

24. (120100596) YAMAHA muzikos mokyklos dainavimo programa

15.

Laisvutė Adomaitienė

25. (120300817) „Liaudies šokis – jaunieji „Dainavos“ nariai“

26. (120300818) „Liaudies šokis – gyvoji tautinės kultūros versmė“

16.

Dainius Cimbolas

27. (120501664) „Mokomės bendrauti ir stiprinti kūną dziudo treniruočių pagalba“

17.

Gražina Noreikienė

28. (120101443) Skudučiavimo ugdymas

18.

Rimas Berulis

29. (120501421) Vaikų pirmojo lygio šaudymo iš lanko programa

19.

Elvina Narauskienė

30. (122001241) „Kalbėk, skaityk, rašyk“

20.

Rūta Jakulienė

31.(121000582) „Idėjas įgyvendinkime su 3D programomis“

21.

Saulius Čiuplys

32.(120600463) „Elektronikos programų ABC“

22.

Rasytė Skendelienė

33.(121100416) „Kuriame iš odos ir gobeleno“

23.

Eglė Maceikaitė

34.(121100417) „Siuvinių dizainas ir puošyba“

 

Iš viso

34 programos

2020 m. vasario 12 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-122 redakcija

­­­­­______________________

 

                                                                 


 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. gruodžio 18 d.

įsakymu Nr. DV-1033

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 M. AKREDITUOTŲ KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ PATEIKTŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Kito neformaliojo vaikų švietimo teikėjo pavadinimas

Neformaliojo vaikų švietimo programos kodas ir

programos pavadinimas

1.

Nacionalinė krepšinio akademija

1. (120501406) Krepšinis (Alytaus m. sav.)

2.

Šokių studija DOSADO

2. (120300634) Sportinių ir šiuolaikinių šokių mokymas

3.

Alytaus kolegija

3. (121000499) Kūrybinių užduočių sprendimas (C++ 2 kursas)

4. (121000500) Pirmoji pažintis su programavimu (C++ 1 kursas)

5. (121000503) Programavimo „Python“ pagrindai (I kursas)

6. (121000493) „Logo“ programuokime sudėtingiau jaunučiams

7. (121000510) Kompiuterinė kūryba fotografijoje ir spaudiniuose

8. (121000494) Animacijos kūrimas „Blender“ 3D aplinkoje

9. (121000492) „Logo“ ir MakeCode“ programuokime sudėtingiau

10. (121000498) IT kūrybinė laboratorija (C++4 kursas)

11. (121000495) „Drąsiai į kompiuterijos pasaulį“ pradedantiesiems

12. (121000505) Projektų kūrimas (C++ 3 kursas)

13. (121000326) Kompiuterinis projektavimas „AutoCad“ sistemoje (I kursas)

14. (121000327) Praktiniai medijų meno pagrindai

15. (121000497) Interaktyvi kūryba „Scratch“ ir „Coder Dojo“ aplinkose

16. (121000507) Tinklapių kūrimo pagrindai

17. (121000509) Vaizdų kompozicija su „Adobe Photoshop“ programa

18. (121000496) Fizika per moderniąsias technologijas

19. (121000504) Taikomasis programavimas „Java“

20. (121000331) Trimatė kompozicija ir erdvinis modeliavimas

21. (121000330) Architektūrinis projektavimas, trimatis (3D) modeliavimas ir spausdinimas (II kursas)

22. (121000506) „Web“ („Back-end“) programavimas

23. (121000502) Programavimas „Python“ sudėtingiau (II kursas)

24. (121000501) Programavimas mobiliesiems įrenginiams

25. (121000508) Objektinis programavimas (C# kalba)

26. (121000549) Sudėtingesnis programavimas „Scratch“ ir „MakeCode“ aplinkoje (II kursas)

4.

Alytaus apskrities moterų futbolo  klubas

27. (120501973) Sveikas laisvalaikis sportuojant

5.

VšĮ „American English School“ Alytaus filialas

28. (121400028) „Bendrauk drąsiai 2“ Alytaus miesto 7–9 metų moksleiviams (anglų kalba)

29. (121400029) „Viešojo kalbėjimo pagrindai 2“ Alytaus miesto 10–14 metų moksleiviams (anglų kalba)

30. (121400030) „Viešojo kalbėjimo menas 2“Alytaus miesto 15–19 metų moksleiviams (anglų kalba)

6.

VšĮ „Galiu kitaip“

31. (120600064) Robotikos akademija

7.

Lietuvos šaulių sąjunga

32. (121500013) Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus miesto jaunųjų šaulių ugdymo programa

8.

Alytaus neformaliojo švietimo centras „Tolerancija“

33. (121100228) Kaimyninių šalių liaudies amatai (medienos dirbiniai)

34. (121400282) Rusų kalba ir kultūra (ABC)

35. (121300210) Rusų kalba ir kultūra (pažengusiems)

36. (121300254) Lenkų kultūros ir kalbos pažinimas

9.

VšĮ  futbolo akademija Dainava“

37. (120501964) Neformalus vaikų švietimas futbolo veikloje

10.

Futbolo klubas „Spartukai“

38. (120501965) Neformalus vaikų švietimas futbolo veikloje

 

11.

VšĮ „Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centras“

39. (120300908) Saviraiškos lavinimas ir kūno rengyba, pasitelkiant sportinį šokį „Zumba“ (Alytus)

40. (122000795) Emocinio ir fizinio lavinimo kūrybinės dirbtuvės

12.

VšĮ KSU Švietimo akademija

41. (121100415) Tarptautinis vaikų universitetas „Alfa“

13.

Asociacija Viešieji interneto prieigos taškai

42. (121000489) Mobiliųjų aplikacijų kūrimas Alytaus m.

14.

VšĮ LT „Imperator“

43. (120501145) Vaikų fizinio tobulėjimo ir savimotyvacijos pagrindai

15.

Asociacija Alytaus tradicinio aikido klubas

44. (120501645) Japonų kovinio meno aikido („ai wa ki do“) sisteminiai užsiėmimai

16.

Lietuvos skautija

45. (121500348) Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa: skautauk, patirk, atrask  (Alytaus m. sav.)

17.

Asociacija Alytaus aeroklubas

46. (120600280) Aviacija, sukurta ir išbandyta laiko

18.

VšĮ „Jaunasis sportininkas“

47. (120501424) Neformalus vaikų, jaunimo ugdymas krepšinio veikloje

19.

VšĮ „Jūsų sportas“

48. (120501420) Neformalus vaikų ugdymas krepšinyje

49. (120501675) „Augu ir stiprėju kartu su krepšiniu“

20.

VšĮ „Robotikos akademija“

50. (120600120) „Ankstyvoji Robotika – Alytus“

51. (120600121) „Smagioji Robotika – Alytus“

21.

UAB „ARV-Auto“

52. (120900050) „Mokausi būti vairuotoju“

 

22.

Asociacija Lietuvos automobilių klubas (LAK)

 

53. (122001257) „Būk saugus“

 

23.

VšĮ „Aš čia...“

54.(122001347) „Menų kalvė“

 

Iš viso

54 programos

 

                                                                 _____________________

Į pradžią