Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-9 2020-01-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 9-ASIS POSĖDIS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 9-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2020 m. sausio 30 d. Nr.  TPR-9

Alytus

 

Posėdis įvyko 2020 m. sausio 30 d. 9.00 val.– 12.30 val.

Posėdžio pirmininkas Savivaldybės meras Nerijus Cesiulis.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 26 .

Nedalyvavo: Danutė Remeikienė.

 

Nerijus Cesiulis, savivaldybės meras. Pradedame tarybos posėdį. Prašome tarybos narius posėdžio pradžioje užsiregistruoti.

Iš viso taryboje yra 27 nariai. Posėdyje dalyvauja ­­26 tarybos nariai.

Nedalyvauja: Danutė Remeikienė (serga).

Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 39 klausimai.

Taip pat yra parengtas sprendimo projektas dėl tarybos posėdžio darbotvarkės papildymo, kuriuo teikiamas 1 papildomas klausimas „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“.

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė pristatys sprendimo projektą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 9-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“.

SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 9-ojo posėdžio darbotvarkės papildymas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 25, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA: Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 9-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Kokių dar būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės?

Noriu informuoti tarybos narius, kad 2019 m. gruodžio mėn. 18 d. buvo gautas Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse teikimas „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 112 ir 179 punktų pakeitimo – sprendimo projektas yra parengtas ir bus svarstomas šios dienos tarybos posėdyje. 

Taip pat noriu priminti, kad Frakcijų atstovų pasitarime buvo pateiktas siūlymas išimti iš posėdžio darbotvarkės 21 klausimą „Dėl žemės sklypo Fortų g. 2, Alytuje, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ ir 22 klausimą „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Gilmera“ investicijų sutarčiai“. Klausimai susiję su investicijomis Fortų gatvėje. Frakcijų atstovų pasitarime visi pritarė, kad šie klausimai būtų išimti iš šios dienos posėdžio darbotvarkės ir svarstomi vasario mėnesio tarybos posėdyje.

Dėl klausimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“ svarstymo – yra siūlymas šį klausimą svarstyti ne posėdžio pabaigoje, o po pertraukos.

   Jeigu daugiau pasiūlymų, pastabų nėra, prašau balsuoti dėl pateiktos posėdžio darbotvarkės su visais pateiktais pakeitimais ir papildymais.

Balsuota. už - 25, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 26

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

NUSPRĘSTA: Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 9-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Alytaus miesto savivaldybės administracijai.

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių transliacijų.

5. Dėl atstovo delegavimo į UAB „Alytaus šilumos tinklai“ nepriklausomų valdybos narių atrankos komisiją.

6.   Dėl atstovo delegavimo į UAB „Dzūkijos vandenys“ nepriklausomų valdybos narių atrankos komisiją.

7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo.

8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-10-08 sprendimo Nr. T-207 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo“ pakeitimo.

9. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-189 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-04-18 sprendimo Nr. T-135 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo.

12. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-04-18 sprendimo Nr. T-134 „Dėl Jurgitos Šukevičienės skyrimo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja“ pakeitimo.

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimo Nr. T-139 „Dėl Šarūno Klėgerio skyrimo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoju“ pakeitimo.

14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2019 metų kūrybinės veiklos programos ataskaitos patvirtinimo.

15. Dėl pritarimo projektams ir pavedimo atlikti projektų parengimo paslaugų ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

16. Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių patvirtinimo.

18. Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis.

19. Dėl 2018-05-24 valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. 2SUN-45-(14.2.56.) / SRN-35-(32.26.) nutraukimo prieš terminą ir panaudos teisių išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro.

20. Dėl Alytaus miesto tarybos 1996-07-04 sprendimo Nr. 621 „Dėl gatvių ir parko pavadinimų“ pakeitimo.

21. Dėl žemės sklypo Fortų g. 2, Alytuje, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono.

22. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Gilmera“ investicijų sutarčiai.

23.  Dėl AB „Kauno grūdai“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

25. Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo.

26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-45 „Dėl amortizacinių atskaitymų pastatų nusidėvėjimui atkurti normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčiams apmokėti nustatymo“ pakeitimo.

27.   Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo.

28. Dėl pritarimo savivaldybės materialiojo turto nuomos 2015-02-02 sutarties Nr. N-02/2015 ir 2015-04-07 sutarties Nr. N-03/2015 atnaujinimui.

29. Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T-200 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių, viešųjų, neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo įstaigų mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-390 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų dydžio vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam mokiniui ugdyti per mėnesį nustatymo“ pakeitimo.

33. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-11-28 sprendimo Nr. T-375 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo“ pakeitimo.

34. Dėl Alytaus dailės mokyklos direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo.

35. Dėl savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sporto sričių nustatymo.

36. Dėl Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

37. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T-145 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

38. Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą.

39. Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo.

40. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

Nerijus Cesiulis. Darbotvarkė patvirtinta.

Tarybos narys Gediminas Daukšys nori pateikti paklausimą.

Gediminas Daukšys informavo, kad administracijos direktoriui pateikė 2 paklausimus: dėl įstaigų išlaidų detalizavimo ir dėl gatvių valymo sutarčių vykdymo ir negauna į juos atsakymo, todėl paprašė administracijos direktoriaus įpareigoti atsakingus darbuotojus teikti tarybos nariams informaciją.

 

1. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimas.

Pranešėjas miesto savivaldybės administracijos direktorius Rolandas  Juonys.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 4, iš viso balsavo - 26

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius - susilaikė

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - susilaikė

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (pridedama).

Repliką po balsavimo išsakė tarybos narys Gediminas Daukšys.

2. SVARSTYTA. Teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimas Alytaus miesto savivaldybės administracijai.

Pranešėjas miesto savivaldybės administracijos direktorius Rolandas  Juonys.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laura Radzevičiūtė pasveikino administraciją, žengus šį žingsnį, tik išsakė pastebėjimą, kad po šio sprendimo priėmimo, būtinai reikia pasirengti tvarkas.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 25, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Alytaus miesto savivaldybės administracijai“ (pridedama).

3. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Dalia  Kavolynienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 26, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 26

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

4. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių transliacijos.

Pranešėja Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė Laura Radzevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Vytautas Jastremskas (2 kl.), Valė Gibienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 14, prieš - 8, susilaikė - 4, iš viso balsavo - 26

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - susilaikė

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - susilaikė

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - susilaikė

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - prieš

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - prieš

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - prieš

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - prieš

Česlovas Daugėla - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių transliacijų“ (pridedama).

5. SVARSTYTA. Atstovo delegavimas į UAB „Alytaus šilumos tinklai“  nepriklausomų valdybos narių atrankos komisiją.

Pranešėjas Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad svarstant klausimą komitetuose, buvo pateikta siūlymų papildyti sprendimo projektą ir papildomai įrašyti tarybos narius Andrių Jučą ir kaip pakaitinį – Šarūną Klėgerį.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Vytautas Jastremskas pateikė 2 klausimus savivaldybės administracijos direktoriui.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laura Radzevičiūtė pažymėjo, kad komitetuose buvo kalbėta apie tai, kad reikalinga įrašyti dar 2 tarybos narius ir komitetuose tam buvo pritarta; Vilija Ramanauskienė pasiūlė  į komisiją deleguoti tarybos narį Vytautą Jastremską, kuris yra šios srities ekspertas.

Sigitas Leonavičius atsakė į Vytauto Jastremsko užduotus direktoriui klausimus.

Vytautas Jastremskas stebėjosi kaip pasiūlymą keisti komisijos sudėtį pateikė tarybos narys, nesusijęs su dauguma ir daugumos atstovai yra pastatyti prieš faktą, išsakė pastabą, kad uždavus klausimą administracijos direktoriui, jis išgirdo arogantišką atsakymą, jis pažymėjo, kad esminis principas nepriklausomų valdybų yra tas, kad jos turėtų būti nepriklausomos, nepolitizuotos ir jose turėtų dirbti profesionalai, į valdybas taip pat deleguojami administracijos darbuotojai, per kuriuos administracijos direktorius gali dalyvauti formuojant bendrovės veiklą, jo nuomone šis sprendimo projektas atsirado ne laiku ir be pagrindo, todėl jis nepalaikys tokios idėjos.

Laura Radzevičiūtė atsakė Vytautui Jastremskui ir pažymėjo, kad tai nėra valdybos, o tik deleguoti asmenys į atrankos komisiją.

Nerijus Cesiulis. Kadangi yra pateikta siūlymų deleguoti papildomai tarybos narius į minėtą komisiją, prašau tarybos narius balsuoti dėl siūlymo įrašyti į UAB „Alytaus šilumos tinklai“  nepriklausomų valdybos narių atrankos komisiją tarybos narius Andrių Jučą ir kaip pakaitinį Šarūną Klėgerį.

Balsuota. Už: 18 Prieš: 4 Susilaikė: 2 Iš viso balsavo: 24

Andrius Jučas už

Česlovas Daugėla susilaikė

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin už

Edmundas Čečėta už

Gediminas Daukšys už

Gintautas Andriuškevičius prieš

Jurgis Krasnickas už

Jurgita Šukevičienė už

Laima Vincė Kirkliauskienė už

Laura Radzevičiūtė už

Nerijus Cesiulis susilaikė

Nijolė Makštutienė

Povilas Labukas už

Sigitas Leonavičius už

Skaistė Ulčickaitė už

Šarūnas Klėgeris už

Tomas Pačėsas už

Valdas Račkauskas už

Valdemaras Chomičius už

Valė Gibienė prieš

Valerijus Vencius už

Valius Micevičius už

Vilija Ramanauskienė prieš

Vilma Krušnienė registravosi, bet nebalsavo

Vytas Jazepčikas už

Vytautas Jastremskas prieš

Nerijus Cesiulis. Pritarta, kad tarybos nariai Andrius Jučas ir Šarūnas Klėgeris būtų įrašyti į atrankos komisiją. Prašau balsuoti dėl siūlymo įrašyti į UAB „Alytaus šilumos tinklai“  nepriklausomų valdybos narių atrankos komisiją tarybos narį Vytautą Jastremską be pakaitinio asmens.

Balsuota. Už: 9 Prieš: 6 Susilaikė: 11 Iš viso balsavo: 26

Andrius Jučas susilaikė

Česlovas Daugėla susilaikė

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin už

Edmundas Čečėta susilaikė

Gediminas Daukšys prieš

Gintautas Andriuškevičius už

Jurgis Krasnickas prieš

Jurgita Šukevičienė susilaikė

Laima Vincė Kirkliauskienė susilaikė

Laura Radzevičiūtė prieš

Nerijus Cesiulis susilaikė

Nijolė Makštutienė už

Povilas Labukas susilaikė

Sigitas Leonavičius prieš

Skaistė Ulčickaitė už

Šarūnas Klėgeris susilaikė

Tomas Pačėsas prieš

Valdas Račkauskas už

Valdemaras Chomičius prieš

Valė Gibienė už

Valerijus Vencius už

Valius Micevičius susilaikė

Vilija Ramanauskienė už

Vilma Krušnienė susilaikė

Vytas Jazepčikas susilaikė

Vytautas Jastremskas už

Nerijus Cesiulis. Siūlymui nepritarta. Prašau balsuoti dėl viso pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 16, prieš - 3, susilaikė - 6, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - susilaikė

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - susilaikė

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - susilaikė

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - susilaikė

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - susilaikė

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - prieš

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl atstovų delegavimo į UAB „Alytaus šilumos tinklai“  nepriklausomų valdybos narių atrankos komisiją.“ (pridedama).

6. SVARSTYTA. Atstovo delegavimas į UAB „Dzūkijos vandenys“  nepriklausomų valdybos narių atrankos komisiją.

Pranešėjas Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad į šią komisiją siūloma taip pat papildomai įtraukti tarybos narius Šarūną Klėgerį ir Andrių Jučą.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl siūlymo į UAB „Dzūkijos vandenys“  nepriklausomų valdybos narių atrankos komisiją tarybos narius Šarūną Klėgerį ir kaip pakaitinį – Andrių Jučą.

Balsuota. Už: 17 Prieš: 1 Susilaikė: 7 Iš viso balsavo: 25

Andrius Jučas už

Česlovas Daugėla susilaikė

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin susilaikė

Edmundas Čečėta už

Gediminas Daukšys už

Gintautas Andriuškevičius susilaikė

Jurgis Krasnickas už

Jurgita Šukevičienė už

Laima Vincė Kirkliauskienė už

Laura Radzevičiūtė už

Nerijus Cesiulis susilaikė

Nijolė Makštutienė

Povilas Labukas už

Sigitas Leonavičius už

Skaistė Ulčickaitė susilaikė

Šarūnas Klėgeris už

Tomas Pačėsas už

Valdas Račkauskas susilaikė

Valdemaras Chomičius už

Valė Gibienė prieš

Valerijus Vencius už

Valius Micevičius už

Vilija Ramanauskienė už

Vilma Krušnienė susilaikė

Vytas Jazepčikas už

Vytautas Jastremskas už

Nerijus Cesiulis. Kandidatūroms pritarta. Prašau balsuoti dėl viso sprendimo pilnumoje.

Balsuota. už - 18, prieš - 1, susilaikė - 6, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - susilaikė

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - susilaikė

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - susilaikė

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - susilaikė

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - prieš

Vilija Ramanauskienė - susilaikė

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - susilaikė

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl atstovų delegavimo į UAB „Dzūkijos vandenys“  nepriklausomų valdybos narių atrankos komisiją“ (pridedama).

7. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimas.

Pranešėjas Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas  Gintautas Andriuškevičius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori balsuoti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 25, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 26

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos patvirtinimo“ (pridedama).

8. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-10-08 sprendimo Nr. T-207 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė, Etikos komisijos pirmininkė  Vilija Ramanauskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė Laura Radzevičiūtė (2 kl.) ir siūlė atidėti klausimo svarstymą.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl tarybos narės Lauros Radzevičiūtės siūlymo atidėti klausimo svarstymą.

Balsuota. Už: 7 Prieš: 15 Susilaikė: 3 Iš viso balsavo: 25

Andrius Jučas susilaikė

Česlovas Daugėla susilaikė

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin prieš

Edmundas Čečėta prieš

Gediminas Daukšys už

Gintautas Andriuškevičius prieš

Jurgis Krasnickas

Jurgita Šukevičienė prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė prieš

Laura Radzevičiūtė už

Nerijus Cesiulis prieš

Nijolė Makštutienė prieš

Povilas Labukas už

Sigitas Leonavičius už

Skaistė Ulčickaitė prieš

Šarūnas Klėgeris prieš

Tomas Pačėsas už

Valdas Račkauskas prieš

Valdemaras Chomičius už

Valė Gibienė prieš

Valerijus Vencius prieš

Valius Micevičius už

Vilija Ramanauskienė prieš

Vilma Krušnienė prieš

Vytas Jazepčikas susilaikė

Vytautas Jastremskas prieš

Nerijus Cesiulis. Siūlymui nepritarta. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 2, susilaikė - 4, iš viso balsavo - 26

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - prieš

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-10-08 sprendimo Nr. T-207 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų naujos redakcijos tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

Repliką po balsavimo išsakė savivaldybės meras Nerijus Cesiulis.

9. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-189 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėja Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 25, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-189 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo“ (pridedama).

10. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 25, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Nuo kito tarybos posėdžio darbotvarkės klausimo nusišalinu ir pirmininkavimą perduodu mero pavaduotojai Jurgitai Šukevičienei.

11. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-04-18 sprendimo Nr. T-135 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Jurgita Šukevičienė. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Jurgita Šukevičienė. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-04-18 sprendimo Nr. T-135 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

12. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-04-18 sprendimo Nr. T-134 „Dėl Jurgitos Šukevičienės skyrimo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja“ pakeitimo.

Tarybos narė, mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 25, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-04-18 sprendimo Nr. T-134 „Dėl Jurgitos Šukevičienės skyrimo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja“ pakeitimo“ pakeitimo“ (pridedama).

13. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimo Nr. T-139 „Dėl Šarūno Klėgerio skyrimo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoju“ pakeitimas.

Tarybos narys, mero pavaduotojas Šarūnas Klėgeris nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 25, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimo Nr. T-139 „Dėl Šarūno Klėgerio skyrimo Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoju“ pakeitimo“ (pridedama).

14. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2019 metų kūrybinės veiklos programos ataskaitos patvirtinimas.

Pranešėja Alytaus miesto teatro direktorė Inesa Pilvelytė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Gediminas Daukšys (2 kl.), Tomas Pačėsas, Sigitas Leonavičius, Laura Radzevičiūtė (2 kl.), Andrius Jučas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Valerijus Vencius padėkojo teatro direktorei už veiklą, už miesto šventės dienų organizavimą ir siūlė tarybai pagalvoti kaip padėti teatrui visomis prasmėmis.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 26

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - susilaikė

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2019 metų kūrybinės veiklos programos ataskaitos patvirtinimo“ (pridedama).

15. SVARSTYTA. Pritarimas projektams ir pavedimas atlikti projektų parengimo paslaugų ir statybos darbų užsakovo funkcijas.

Pranešėjas Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Sigitas Stumbras.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 26, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 26

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo projektams ir pavedimo atlikti projektų parengimo paslaugų ir statybos darbų užsakovo funkcijas“ (pridedama).

16. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimas.

Pranešėja Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Vida Mačernienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 26, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 26

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2019 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo“ (pridedama).

17. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių patvirtinimas.

Pranešėja Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Vida Mačernienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 25, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 25

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių patvirtinimo“ (pridedama).

18. SVARSTYTA. Sutikimas perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimas pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 26, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 26

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis“ (pridedama).

19. SVARSTYTA. 2018-05-24 valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. 2SUN-45-(14.2.56.) / SRN-35-(32.26.) nutraukimas prieš terminą ir panaudos teisių išregistravimas iš nekilnojamojo turto registro.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 26, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 26

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl 2018-05-24 valstybinės žemės panaudos sutarties Nr. 2SUN-45-(14.2.56.) / SRN-35-(32.26.) nutraukimo prieš terminą ir panaudos teisių išregistravimo iš nekilnojamojo turto registro“ (pridedama).

20. SVARSTYTA. Alytaus miesto tarybos 1996-07-04 sprendimo Nr. 621 „Dėl gatvių ir parko pavadinimų“ pakeitimas.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 26, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 26

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto tarybos 1996-07-04 sprendimo Nr. 621 „Dėl gatvių ir parko pavadinimų“ pakeitimo“ (pridedama).

21. SVARSTYTA. Žemės sklypo fortų g. 2, Alytuje, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

22. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Gilmera“ investicijų sutarčiai.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

23. SVARSTYTA. AB „Kauno grūdai“ atleidimas nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 25, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl AB „Kauno grūdai“ atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio“ (pridedama).

24. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė pakomentavo sprendimo projektą ir sprendimo projekto alternatyvą.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas, Skaistė Ulčickaitė (2 kl.), Gediminas Daukšys, Valerijus Vencius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Česlovas Daugėla pažymėjo, kad nereikėtų užsiiminėti diskriminacija ir išskirti kažkurias specialybes ir siūlė balsuoti už alternatyvą; Laura Radzevičiūtė pažymėjo, kad viskas apspręsta ministro tvarkose, savivaldybė tik prisideda prie valstybės politikos, jeigu bus pritarta alternatyvai ar yra numatytas finansavimas ir kvietė balsuoti už sprendimo projektą; meras Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad kol kas biudžete lėšų nėra numatyta, todėl nereikėtų suteikti vilčių gyventojams ir kvietė tarybos narius balsuoti atsakingai; Dmitrij Kačiurin pažymėjo, kad pristatydamas strateginį planą, administracijos direktorius pažymėjo, kad pirmas neigiamas veiksnys – senstanti visuomenė ir dabar tarybos nariai diskutuoja ar reikia, kad jaunos šeimos atvažiuotų ir kurtųsi mieste ir jo nuomone, kad būtent šioje vietoje nereikia taupyti ir siūlė balsuoti už alternatyvą; Sigitas Leonavičius išsakė Aplinkos ir plėtros komiteto nuomonę; Vilija Ramanauskienė pažymėjo, kad nereikėtų riboti; Andrius Jučas pritarė sprendimo projektui; Laura Radzevičiūtė pritarė Andriaus Jučo mintims; Sigitas Leonavičius išsakė repliką; Povilas Labukas pritarė sprendimo projektui; Valė Gibienė kvietė balsuoti už alternatyvą.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto ar sprendimo projekto alternatyvos.

Balsuota. Už 1: 13 Už 2: 12 Iš viso balsavo: 25

Andrius Jučas Už 1

Česlovas Daugėla Už 2

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin Už 2

Edmundas Čečėta Už 1

Gediminas Daukšys

Gintautas Andriuškevičius Už 2

Jurgis Krasnickas Už 1

Jurgita Šukevičienė Už 1

Laima Vincė Kirkliauskienė Už 2

Laura Radzevičiūtė Už 1

Nerijus Cesiulis Už 1

Nijolė Makštutienė Už 1

Povilas Labukas Už 1

Sigitas Leonavičius Už 2

Skaistė Ulčickaitė Už 2

Šarūnas Klėgeris Už 1

Tomas Pačėsas Už 1

Valdas Račkauskas Už 2

Valdemaras Chomičius Už 1

Valė Gibienė Už 2

Valerijus Vencius Už 1

Valius Micevičius Už 2

Vilija Ramanauskienė Už 2

Vilma Krušnienė Už 2

Vytas Jazepčikas Už 1

Vytautas Jastremskas Už 2

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Skelbiama 20 min pertrauka.

Pertrauka.

25. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimas.

Pranešėja miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Prašau tarybos narius pareikšti kas turėtų nusišalinti nuo šio klausimo svarstymo.

Nusišalino tarybos nariai: Nijolė Makštutienė (nuo 21 ir 25 programų), Andrius Jučas (nuo 26 ir 28 programų) , Gediminas Daukšys (nuo 22 programos), Valė Gibienė (nuo 22 programos), Dmitrij Kačiurin (nuo 22 programos), Valdas Račkauskas (nuo 21 programos), Edmundas Čečėta (nuo 21 programos), Šarūnas Klėgeris (nuo 22 programos), Tomas Pačėsas (nuo 25 programos), Vytas Jazepčikas (nuo 22 programos), Vilma Krušnienė (nuo 22 programos), Vytautas Jastremskas (nuo 26 programos), Valdemaras Chomičius (nuo 25 programos), Nerijus Cesiulis (nuo 21 programos), Jurgita Šukevičienė (nuo 21 programos).

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti kas už tai, kad būtų nepritarta tarybos narių nusišalinimui.

Balsuota. Už: 17 Prieš: 5 Susilaikė: 3 Iš viso balsavo: 25

Andrius Jučas už

Česlovas Daugėla susilaikė

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin už

Edmundas Čečėta už

Gediminas Daukšys už

Gintautas Andriuškevičius susilaikė

Jurgis Krasnickas už

Jurgita Šukevičienė už

Laima Vincė Kirkliauskienė prieš

Laura Radzevičiūtė už

Nerijus Cesiulis už

Nijolė Makštutienė prieš

Povilas Labukas prieš

Sigitas Leonavičius už

Skaistė Ulčickaitė už

Šarūnas Klėgeris už

Tomas Pačėsas už

Valdas Račkauskas už

Valdemaras Chomičius už

Valė Gibienė registravosi, bet nebalsavo

Valerijus Vencius prieš

Valius Micevičius už

Vilija Ramanauskienė prieš

Vilma Krušnienė susilaikė

Vytas Jazepčikas už

Vytautas Jastremskas už

Nerijus Cesiulis. Tarybos narių nusišalinimui nuo klausimo svarstymo nepritarta. Prašau Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininką perskaityti komiteto išvadą dėl 2020 metų biudžeto projekto.

Vytas Jazepčikas perskaitė Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto išvadą dėl Alytaus miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto projekto (išvada pridedama).

Nerijus Cesiulis.  Kas nori paklausti?

Klausė: Česlovas Daugėla pateikė klausimą Vytui Jazepčikui, Sigitas Leonavičius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Valerijus Vencius pažymėjo, kad turi rimtų pastabų dėl biudžeto projekto, t. y. dėl logopedų ir mokytojų padėjėjų poreikio, dėl švietimo įstaigų materialinės bazės, jo nuomone, reikėtų atsižvelgti į svarbesnius poreikius, nei į tuos, kurie galėtų palaukti ir informavo, kad balsuojant dėl biudžeto projekto jis susilaikys; Andrius Jučas oponavo V. Venciui teigdamas, kad didžiąją biudžeto dalį ir sudaro švietimo dalis ir pažymėjo, kad netikslinga skirti pinigus, neatlikus švietimo tinklo pertvarkos, išsakė pastabų dėl valstybės politikos, kur teisės aktais numatytas darbo užmokesčio padidinimas, tačiau lėšų valstybė tam neskiria; Vytautas Jastremskas pažymėjo, kad parengtas sprendimo projektas nepatiko, nes dalykai, dėl kurių buvo sutarta, susitarimo nebuvo laikomasi ir pareiškė, kad Alytaus piliečių frakcija balsuos prieš sprendimo projektą; Laura Radzevičiūtė pasidžiaugė, kad meras atsižvelgė į visų frakcijų pasiūlymus ir pažymėjo, kad frakcijos „Už Alytų“ vardu ir socialdemokratų frakcijos seniūno J. Krasnicko vardu pareiškė, kad atsiima teiktą sprendimo projekto alternatyvą; Gediminas Daukšys išsakė pastabų dėl strateginio plano, tačiau dabar reikia atlikti tik formalumą ir kvietė nutraukti diskusijas; Sigitas Leonavičius padėkojo direktoriaus pavaduotojai Neringai Rinkevičiūtei už profesionalų biudžeto pristatymą komitetuose, tačiau paprieštaravo A. Jučui teigdamas, kad norint atlikti švietimo tinklo pertvarką, reikia turėti pilną ekonominę analizę, efektyvumo analizę, kurios šiai dienai nėra padarytos; Česlovas Daugėla išsakė pastabą, kad biudžetas yra prieštaraujantis visai strategijai ir per 9 biudžeto svarstymus savo praktikoje dar tokio miestui nenaudingo biudžeto jis nėra matęs ir pažymėjo, kad šiam biudžetui pritarti tikrai nebegalima; meras Nerijus Cesiulis atsakė Č. Daugėlai, kad į dalį frakcijos ir komiteto siūlymų yra atsižvelgta, nes pinigų yra tiek, kiek jų yra.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 6, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 26

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - susilaikė

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - prieš

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - prieš

Česlovas Daugėla - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“ (pridedama).

26. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-45 „Dėl amortizacinių atskaitymų pastatų nusidėvėjimui atkurti normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčiams apmokėti nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - susilaikė

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-02-26 sprendimo Nr. T-45 „Dėl amortizacinių atskaitymų pastatų nusidėvėjimui atkurti normatyvų ir rinkos pataisos koeficientų savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčiams apmokėti nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

27. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352  „Dėl Savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - susilaikė

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352  „Dėl Savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

28. SVARSTYTA. Pritarimas savivaldybės materialiojo turto nuomos 2015-02-02 sutarties Nr. N-02/2015 ir 2015-04-07 sutarties Nr. N-03/2015 atnaujinimui.

Tarybos narys Tomas Pačėsas nusišalino nuo klausimo svarstymo.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Sigitas Leonavičius išsakė komiteto nuomonę ir pažymėjo, kad kitą mėnesį reikėtų peržiūrėti visų kitų įstaigų, kurios yra išsinuomojusios patalpas, nuomos sąlygas ir jas suvienodinti.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto ar sprendimo projekto alternatyvos .

Balsuota. Už 1: 2 Už 2: 19 Iš viso balsavo: 21

Andrius Jučas Už 2

Česlovas Daugėla Už 2

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin Už 2

Edmundas Čečėta Už 2

Gediminas Daukšys

Gintautas Andriuškevičius Už 2

Jurgis Krasnickas Už 2

Jurgita Šukevičienė Už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė Už 2

Laura Radzevičiūtė Už 1

Nerijus Cesiulis Už 2

Nijolė Makštutienė Už 2

Povilas Labukas Už 2

Sigitas Leonavičius Už 2

Skaistė Ulčickaitė Už 2

Šarūnas Klėgeris Už 2

Tomas Pačėsas

Valdas Račkauskas Už 2

Valdemaras Chomičius Už 1

Valė Gibienė

Valerijus Vencius Už 2

Valius Micevičius

Vilija Ramanauskienė

Vilma Krušnienė Už 2

Vytas Jazepčikas Už 2

Vytautas Jastremskas Už 2

Nerijus Cesiulis. Priimta sprendimo alternatyva.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo savivaldybės materialiojo turto nuomos 2015-02-02 sutarties Nr. N-02/2015 ir 2015-04-07 sutarties Nr. N-03/2015 atnaujinimui“ (pridedama).

29. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuoma viešojo konkurso būdu.

Nusišalino tarybos nariai: Dmitrij Kačiurin, Vilma Krušnienė, Valė Gibienė, Vytas Jazepčikas, Šarūnas Klėgeris.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valerijus Vencius, Skaistė Ulčickaitė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Česlovas Daugėla siūlė išgirsti įstaigos vadovų norą; Andrius Jučas pritarė Č. Daugėlos ir įstaigos vadovo nuomonei; Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad prekyboje gėlėmis jis nemato nieko blogo; Vilija Ramanauskienė pažymėjo, kad yra toks vadovų noras, o ir atrodo netvarkingai, Jurgita Šukevičienė pažymėjo, kad tai ir stilistikos klausimas, nes netinkama vieta; Valerijus Vencius siūlė išgirsti vadovo argumentuotą nuomonę; Valius Micevičius pažymėjo, kad jeigu vadovai nori, patys ir turėtų pasirūpinti stilistika; Vytautas Jastremskas pažymėjo, kad nereikia gundyti žmonių; meras Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad tai turėtų būti ligoninės vadovų reikalas kas ten turėtų būti.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 8, prieš - 7, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 18

Andrius Jučas - prieš

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - susilaikė

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - susilaikė

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - prieš

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vytautas Jastremskas - prieš

Česlovas Daugėla - prieš

Nerijus Cesiulis. Sprendimas nepriimtas.

NUSPRĘSTA. Nepriimti sprendimo „Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“.

30. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T-200 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių tvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valius Micevičius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T-200 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

31. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ (pridedama).

32. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių, viešųjų, neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo įstaigų mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių, viešųjų, neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo įstaigų mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

33. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-390 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų dydžio vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam mokiniui ugdyti per mėnesį nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valerijus Vencius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 1, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - prieš

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-390 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų dydžio vienam neformaliojo vaikų švietimo programoje dalyvaujančiam mokiniui ugdyti per mėnesį nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

34. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-11-28 sprendimo Nr. T-375 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo“ pakeitimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-11-28 sprendimo Nr. T-375 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų elektroninio mokinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (pridedama).

35. SVARSTYTA. Alytaus dailės mokyklos direktoriaus skyrimas ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - susilaikė

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus dailės mokyklos direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento nustatymo“ (pridedama).

36. SVARSTYTA. Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sporto sričių nustatymas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Adomas Andrušaitis.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sporto sričių nustatymo“ (pridedama).

37. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijų  skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Adomas Andrušaitis pakomentavo sprendimo projektą ir alternatyvą.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valė Gibienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laura Radzevičiūtė kvietė balsuoti už sprendimo projekto alternatyvą.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto ar sprendimo projekto alternatyvos.

Balsuota. Už 1: 0 Už 2: 24 Iš viso balsavo: 24

Andrius Jučas Už 2

Česlovas Daugėla Už 2

Danutė Remeikienė

Dmitrij Kačiurin Už 2

Edmundas Čečėta Už 2

Gediminas Daukšys

Gintautas Andriuškevičius Už 2

Jurgis Krasnickas

Jurgita Šukevičienė Už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė Už 2

Laura Radzevičiūtė Už 2

Nerijus Cesiulis Už 2

Nijolė Makštutienė Už 2

Povilas Labukas Už 2

Sigitas Leonavičius Už 2

Skaistė Ulčickaitė Už 2

Šarūnas Klėgeris Už 2

Tomas Pačėsas Už 2

Valdas Račkauskas Už 2

Valdemaras Chomičius Už 2

Valė Gibienė Už 2

Valerijus Vencius Už 2

Valius Micevičius Už 2

Vilija Ramanauskienė Už 2

Vilma Krušnienė Už 2

Vytas Jazepčikas Už 2

Vytautas Jastremskas Už 2

Nerijus Cesiulis. Priimta sprendimo alternatyva.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijų  skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

38. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T-145 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Adomas Andrušaitis.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T-145 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės sportininkų premijų skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

39. SVARSTYTA. Pritarimas papildomam susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą.

Pranešėja Kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas, Valerijus Vencius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Nijolė Makštutienė siūlė pritarti sprendimo projektui ir skirti lėšas, nes kultūros ir meno darbuotojai jau labai seniai šito laukia; Česlovas Daugėla siūlė pritarti sprendimo projektui; meras Nerijus Cesiulis atkreipė tarybos narių dėmesį, kad šiandien taryba priima antrą sprendimą, kuriam nėra numatytas finansavimas, jis siūlė atidėti šio klausimo svarstymą kitam mėnesiui; Vytautas Jastremskas siūlė pritarti sprendimo projektui; Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad jeigu taryba priims šį sprendimą, tai kur sutaupyti ir rasti lėšas variantų tikrai yra, šiandien reikalingas politinis sprendimas ir siūlė pritarti sprendimo projektui; Vytautas Jastremskas išsakė repliką; Česlovas Daugėla išsakė repliką dėl vedimo tvarkos; Valerijus Vencius siūlė trūkstamas lėšas sprendimui įgyvendinti paimti iš reprezentacinių lėšų eilutės ir siūlė pritarti sprendimo projektui.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 14, prieš - 0, susilaikė - 10, iš viso balsavo - 24

Andrius Jučas - susilaikė

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgita Šukevičienė - susilaikė

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Laura Radzevičiūtė - susilaikė

Nerijus Cesiulis - susilaikė

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - susilaikė

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - susilaikė

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2018 m. spalio 4 d. memorandumo dėl bendradarbiavimo siekiant didinti savivaldybių kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo apmokėjimą“ (pridedama).

40. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimas.

Pranešėja savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, koordinuojanti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas savivaldybėje, Ingrida Rutkauskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Edmundas Čečėta.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Sigitas Leonavičius pažymėjo, kadangi komitetuose buvo labai geras pristatymas, siūlė tą informaciją paskelbti ne tik savivaldybės portale; Vytas Jazepčikas pastebėjo, kad kai kurios problemos kartojasi metai iš metų ir reikėtų atkreipti dėmesį į pačias aktualiausias problemas, pusė gydytojų yra pensinio amžiaus, ateityje reikėtų papildomai numatyti lėšų savišvietai.

Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 25, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 25

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Posėdis baigtas. Dėkoju visiems už darbą.

 

 

Posėdžio pirmininkas

 

 

Nerijus Cesiulis

Posėdžio sekretorė

 

Dalia Jezukevičienė

 

Į pradžią