Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-10 2020-02-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 10-ASIS POSĖDIS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

9-OSIOS TARYBOS 10-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2020 m. vasario 27 d. Nr.  TPR-10

Alytus

 

Posėdis įvyko 2020 m. vasario 27 d. 9.00-17.00 val..

Posėdžio pirmininkas Savivaldybės meras Nerijus Cesiulis.

Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Posėdyje dalyvavusių narių skaičius: 26.

Nedalyvavo: Danutė Remeikienė, Vilija Ramanauskienė nuo 11.45 val. iki 14.00 val., Vytas Jazepčikas nuo 11.45 val., Valdemaras Chomičius nuo 13.10 val., Sigitas Leonavičius nuo 13.10 val., Skaistė Ulčickaitė nuo 13.10 val., Gediminas Daukšys nuo 13.10 val. iki 14.20 val., Valius Micevičius nuo 15.20 val.

 

Nerijus Cesiulis. Laba diena, pradedame tarybos posėdį. Prašome tarybos narius posėdžio pradžioje užsiregistruoti.

Iš viso taryboje yra 27 nariai. Posėdyje dalyvauja 26 tarybos nariai. Dėl pateisinamų priežasčių tarybos posėdyje nedalyvauja Danutė Remeikienė.

Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 36 klausimai.

Taip pat yra parengtas sprendimo projektas dėl tarybos posėdžio darbotvarkės papildymo, kuriuo siūloma papildyti posėdžio darbotvarkę keturiais papildomais klausimais: „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimo Nr. T-343 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn“ pripažinimo netekusiu galios“, „Dėl pritarimo Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai“, „Dėl pritarimo Mykolo Romerio universiteto ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai“ ir „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. T-344 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“. Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė pristatys sprendimo projektą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 10-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“.

SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 10-ojo posėdžio darbotvarkės papildymas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 24, prieš – 1, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - prieš

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris – už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 10-ojo posėdžio darbotvarkės papildymo“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Ar yra pasiūlymų dėl pateiktos posėdžio darbotvarkės?

Tarybos narė Nijolė Makštutienė pasiūlė atidėti posėdžio darbotvarkės 1 klausimo svarstymą, nes iš viešų pasisakymų matyti, kad sprendimas nepakankamai gerai aptartas su bendruomene.

Jurgis Krasnickas teigė prieštaraujantis darbotvarkės 1 klausimo atidėjimui, nes, jo nuomone, sprendimą reikia priimti kuo skubiau, o vėliau jį bus galima koreguoti jeigu atsiras konkrečių pasiūlymų.

Sigitas Leonavičius taip pat pritarė N. Makštutienės pasiūlymui atidėti klausimo svarstymą, nes bendruomenės priešinimasis rodo, kad ne viskas yra su jais suderinta.

Vilija Ramanauskienė pažymėjo, kad nebūtina atidėti viso sprendimo projekto svarstymą, galima už pateiktus punktus balsuoti atskirai.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl tarybos narės Nijolės Makštutienės pasiūlymo atidėti šiandienos posėdžio darbotvarkės 1 klausimo svarstymą.

Balsuota. Už – 7, prieš – 18, susilaikė: 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - prieš

Česlovas Daugėla - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - prieš

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Šukevičienė - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Nerijus Cesiulis - prieš

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - prieš

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - prieš

Šarūnas Klėgeris - prieš

Tomas Pačėsas - prieš

Valdas  Račkauskas - prieš

Valdemaras Chomičius - prieš

Valė Gibienė - prieš

Valerijus Vencius - prieš

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Jastremskas - prieš

Nerijus Cesiulis. Pasiūlymui nepritarta, klausimas bus svarstomas. Frakcijų atstovų pasitarime buvo nuspręsta iš šios dienos posėdžio darbotvarkės išbraukti 35 klausimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimo Nr. T-253 „Dėl atstovo delegavimo į Regioninę kultūros tarybą“ pakeitimo“ svarstymą. Ar yra prieštaraujančių? Prieštaraujančių nėra, klausimas išbraukiamas iš darbotvarkės. Daugiau pasiūlymų nėra, todėl prašau balsuoti dėl pateiktos posėdžio darbotvarkės su pakeitimais patvirtinimo.

Balsuota. Už – 25, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - už

Skaistė Ulčickaitė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris – už

Nerijus Cesiulis. Darbotvarkė patvirtinta.

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 10-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“ pakeitimo.

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

3. Dėl negyvenamojo pastato, statinio patalpos nuomos 1999-12-17 sutarties Nr. 109 nutraukimo ir negyvenamųjų patalpų Rotušės a. 2, Alytuje, nuomos viešo konkurso būdu.

4. Dėl ilgalaikės paskolos.

5. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimo Nr. T-280 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro mėnesio paslaugų kainų sporto šakų organizuotų grupių sportininkams sąrašo patvirtinimo ir atsiskaitymo būdo nustatymo“ pakeitimo.

6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-200 „Dėl VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.

7. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimo Nr. T-142 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojos delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios.

8. Dėl viešosios įstaigos „Alytaus infrastruktūra“ likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo.

9. Dėl įmonių skolų už valstybinės žemės nuomą pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo.

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-407 „Dėl sutikimo perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jų dalims) eksploatuoti“ pripažinimo netekusiu galios.

12. Dėl žemės sklypo Fortų g. 2, Alytuje, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono.

13. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Gilmera“ investicijų sutarčiai.

14. Dėl UAB „GLASS LT“ atleidimo nuo 2019 m. nekilnojamojo turto mokesčio.

15. Dėl UAB „Premium Oils“ 2019 m. nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo.

16. Dėl UAB „Premium Oils“ 2019 m. žemės nuomos mokesčio sumažinimo.

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-245 „Dėl viešame aukcione parduodamo Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.

18. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo.

20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo.

21. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo.

22. Dėl pritarimo savivaldybės materialiojo turto nuomos 2015-06-29 sutarties Nr. SR-926(38.5) ir 2015-04-15 sutarties Nr. SR-615(38.5) atnaujinimui.

23. Dėl negyvenamųjų patalpų (garažo) Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

24. Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais.

25. Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

26. Dėl negyvenamųjų patalpų Rotušės a. 4, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

27. Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose tvarkos aprašo patvirtinimo.

28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-285 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo“ ir 2015-06-16 sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios.

29. Dėl Alytaus dailės mokyklos teikiamo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mėnesio mokesčių dydžių nustatymo.

30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-240 „Dėl Alytaus dailės mokyklos teikiamo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mėnesio mokesčio pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios.

31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-59 „Dėl Alytaus muzikos mokyklos teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų mėnesio mokesčio ir kitų teikiamų mokamų paslaugų mėnesio mokesčio dydžių nustatymo“ pakeitimo.

32. Dėl pritarimo Alytaus šv. Benedikto gimnazijos lauko stadiono remonto projektui pagal Sporto rėmimo fondo sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo konkursą.

33. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-397 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

34. Dėl Užimtumo didinimo 2020 m. programos patvirtinimo.

35. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimo Nr. T-253 „Dėl atstovo delegavimo į Regioninę kultūros tarybą“ pakeitimo.

36. Dėl Alytaus miesto savivaldybės saugomų vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų sąrašo paskelbimo.

37. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimo Nr. T-343 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn“ pripažinimo netekusiu galios.

38. Dėl pritarimo Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.

39. Dėl pritarimo Mykolo Romerio universiteto ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.

40. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. T-344 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.

Nerijus Cesiulis. Informuoju, kad 2020 m. vasario 10 d. buvo gautas Vyriausybės atstovo įstaigos Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse teikimas „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-12-28 sprendimu Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“. Sprendimo projektas parengtas ir pateiktas šios dienos tarybos posėdyje.

2020 m. vasario 11 d. gautas Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse teikimas „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-85 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo ar panaikinimo“. Sprendimo projektas rengiamas ir bus teikiamas kitam tarybos posėdžiui.

2020 m. vasario 17 d. gautas Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse teikimas „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. T-321 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos projektinės iniciatyvos „Tau Alytau“ atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ panaikinimo“. Sprendimo projektas rengiamas ir bus teikiamas kitam tarybos posėdžiui.

Nerijus Cesiulis. Suteikiu žodį norintiems pasisakyti tarybos nariams Vytautui Jastremskui ir Sigitui Leonavičiui.

Tarybos narys Vytautas Jastremskas perskaitė „Alytaus piliečių“ frakcijos pareiškimą kuriuo „Alytaus piliečių“ frakcija pasiskelbė Alytaus miesto savivaldybės opozicija ir pristatė savo veiklos kryptis (pareiškimas pridedamas),

Tarybos narys Sigitas Leonavičius perskaitė paklausimą dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ direktoriaus Jurijaus Červiakovskio veiklos (paklausimo kopija pridedama).

Nerijus Cesiulis. Į paklausimą bus atsakyta įstatymų nustatyta tvarka.

1. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“ pakeitimas.

Tarybos narys Valdas Račkauskas pareiškė, kad nusišalina nuo klausimo svarstymo, nes svarstomame sprendimo projekte yra minima įstaiga, kurios vadovu jis yra buvęs ir dar nepraėjęs vienerių metų laikotarpis.

Valdas Račkauskas išėjo iš posėdžių salės 9.19 val.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos pirmininkė Vilija Ramanauskienė priminė visiems nusišalinimo procedūros eigą.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Šiuo klausimu pasisakyti yra užsirašę 6 asmenys: Sakalėlio pradinės mokyklos bendruomenės atstovai Edvardas Bielskis ir Kristina Šiupienytė, „Drevinuko“ darželio-mokyklos bendruomenės atstovai Aida Rasymienė, Mantas Kazakevičius ir Tomas Vailionis, Alytaus miesto moterų klubo „Zonta“ atstovė Zofija Rauličkienė ir Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos atstovas Eimantas Čakas; prašau pasisakyti.

Edvardas Bielskis ir Kristina Šiupienytė pasisakė prieš Sakalėlio pradinės mokyklos perkėlimą į Vidzgirio progimnazijos patalpas, nes toks sprendimas nesuderintas su mokyklos bendruomene.

Aida Rasymienė, Tomas Vailionis ir Mantas Kazakevičius pasisakė prie „Drevinuko“ darželio-mokyklos mokinių perkėlimą į Vidzgirio progimnazijos patalpas, nes Vidzgirio progimnazija nėra pritaikyta vaikams su fizine negalia.

Zofija Rauličkienė taip pat pasisakė prieš „Drevinuko“ darželio-mokyklos perkėlimą į Vidzgirio progimnazijos patalpas, nes į šios mokyklos specialiąją infrastruktūrą yra investuota daug tarptautinių projektų lėšų, kurias investuojant tarpininkavo ir moterų klubas „Zonta“, kitos labdaros organizacijos.

Eimantas Čakas Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos vardu pasisakė prieš šios mokyklos likvidavimą, nes mokykla yra moderni, į jos infrastruktūrą investuota daug projektinių lėšų, mokosi pakankamai nemažai mokinių.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Gediminas Daukšys paklausė, kodėl nebus svarstoma jo pateikta sprendimo projekto alternatyva.

Nerijus Cesiulis paprašė Teisės skyriaus vedėją Svetlaną Delekienę atsakyti į G. Daukšio klausimą.

Teisės skyriaus vedėja Svetlana Delekienė atsakė į tarybos nario Gedimino Daukšio klausimą paaiškindama, kad G. Daukšio pateiktas sprendimo projektas negali būti laikomas svarstomo sprendimo projekto alternatyva, tokį išaiškinimą Teisės skyriui pateikė ir Vyriausybės atstovo įstaigos vyresnioji patarėja Angelė Vaitkevičiūtė.

Gediminas Daukšys reikalavo nutraukti klausimo svarstymą, nes, jo nuomone, yra pažeidžiamas tarybos veiklos reglamentas.

Nerijus Cesiulis paprašė Vyriausybės atstovo įstaigą posėdyje atstovaujančios vyresniosios patarėjos paaiškinti, ar, jos nuomone, klausimas svarstomas pažeidžiant teisės aktus.

Angelė Vaitkevičiūtė paaiškino, kad Vyriausybės atstovų įstaigos kompetencijai nepriklauso spręsti, ar tarybos posėdžio procedūros prieštarauja tarybos veiklos reglamentui.

Andrius Jučas kreipėsi į G. Daukšį ir teigė, kad svarstant jo pateiktą sprendimo projektą būtų taikomi dvigubi standartai, nes jo pateiktas projektas nebuvo svarstytas nei komitetų posėdžiuose, nei su bendruomenėmis.

Nerijus Cesiulis paaiškino, kad G. Daukšio pateiktas sprendimo projektas galės būti svarstomas artimiausiose komitetų posėdžiuose.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti pranešėjo?

Klausė: Sigitas Leonavičius (klausimas merui), Andrius Jučas, Gediminas Daukšys (2 klausimai), Jurgita Šukevičienė, Valius Micevičius, Česlovas Daugėla, Gintautas Andriuškevičius, Sigitas Leonavičius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Andrius Jučas pasisakė palaikysiantis sprendimo projektą ir teigė, kad būtina atsižvelgti ir į lopšelių-darželių vietų trūkumą mieste ir padėti tiems tėvams, kurie savo problemas išreiškia ne taip garsiai, tačiau jų interesai taip pat yra svarbūs. Priėmus šį sprendimą dar bus galima diskutuoti komitetų posėdžiuose dėl jo koregavimo ateityje.

Gediminas Daukšys teigė, kad svarstant sprendimo projektą buvo pateikta nemažai gerų pasiūlymų, tačiau į juos nebuvo atsižvelgta, jo nuomone, didesnis lėšų kiekis nepadės pagerinti ugdymo kokybės, o priėmus sprendimą bus atimta demokratinė gyventojų teisė savarankiškai rinktis ugdymo įstaigas savo vaikams.

Česlovas Daugėla pažymėjo, kad Švietimo ir sporto ir Turto valdymo ir verslo skyriai informavo, kad šiuo metu 5 ugdymo įstaigų pastatai yra naudojami ne ugdymo reikmėms, todėl švietimo reformos nereikėtų grįsti patalpų trūkumu, o reformuojamų įstaigų vadovams pasiūlius kitas vadovų pareigas užimti be konkursų siekiama juos nutildyti.

Sigitas Leonavičius teigė, kad vykdant tokias reformas reikėtų atsižvelgti į kitų miestų gerąją patirtį, kuomet priimant tokius reikšmingus sprendimus atsižvelgiama į gyventojų poreikius, o ne priiminėti privalomus sprendimus nepaisant gyventojų nuomonės.

Gintautas Andriuškevičius pažymėjo, kad reformos tikslas turėtų būti ugdymo kokybės gerinimas, o ne ekonominės naudos siekimas, nes investuojama turi būti į vaikus, o ne į pastatus, taip pat teigė, kad, jo nuomone, neteisinga uždarytį vieną iš geriausių Lietuvoje „Sakalėlio“ pradinę mokyklą, nes būtent pradinėse klasėse susiformuoja vaikų įgūdžiai toliau sėkmingai mokytis.

Valerijus Vencius pasisakė prieš sprendimo projektą teigdamas, kad būtų neteisinga naikinti pradinių mokyklų bendruomenes po to, kai į jas tiek jėgų, lėšų ir geranoriškumo investavo ir Zonta, ir kitos paramos organizacijos.

Vytautas Jastremskas pažymėjo, kad reformuojant švietimo tinklą reikėtų kompleksiškai spręsti ne tik progimnazijų ir pradinių mokyklų, bet ir gimnazijų klausimus atsižvelgiant į mokinių pasiekimus, mokyklų profiliavimus ir inovacijų diegimą. Taip pat teigė palaikantis Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos likvidavimą, nes ten mokosi santykinai mažai mokinių, lyginant su tuo, kiek į šią mokyklą investuojama.

Laura Radzevičiūtė teigė įžvelgianti dvi esmines švietimo tinklo problemas: darželių vietų trūkumą ir įstaigų išlaikymo lėšų trūkumą. Jos nuomone, lėšų trūkumui spręsti Gediminas Daukšys parengė gerą pasiūlymą, tačiau jis nebuvo pateiktas tarybos nariams svarstyti, o darželių vietų trūkumo problemą galima spręsti panaudojant buvusių Sutrikusio vystymosi kūdikių namų patalpas.

Andrius Jučas išsakė repliką Č. Daugėlai ir L. Radzevičiūtei teigdamas, kad nėra taip paprasta atlaisvinti jau išnuomotas buvusių ugdymo įstaigų patalpas, o miestas privalo galvoti apie plėtrą nes, esant ekonominiam augimui, mieste gyventojų tik daugės.

Vytas Jazepčikas pažymėjo, kad pateiktas tinklo pertvarkos projektas yra kosmetinis, liečia tik dvi mokyklas, todėl nereikėtų taip priešintis, reikėtų į miesto plėtrą žvelgti plačiau, įvertinant šiandieninę situaciją ir ateities perspektyvas. Skiriant didelę dalį biudžeto lėšų įstaigų pastatų išlaikymui nukenčia kitos sritys – nerenovuojamos sveikatos priežiūros, kultūros, sporto įstaigos. Kitų miestų pavyzdžiai rodo, kad sutaupius lėšas pagerėjo ir ugdymosi pasiekimai.

Laima Vincė Kirkliauskienė pažymėjo, kad tarybos nariai privalo priimti ir nepopuliarius sprendimus, jeigu pagal susiklosčiusias gyvenimiškas aplinkybes tokie sprendimai reikalingi, tik taip išliks sąžiningi prieš visus miesto gyventojus. Taip pat pastebėjo, kad atliktos investicijos į „Drevinuko“ darželio mokyklos infrastruktūrą niekur nedings, o liks darželį lankysiantiems vaikams su negalia.

Valė Gibienė pritarė bendrai pozicijai, kad švietimo tinklo pertvarka yra reikalinga, tačiau kvietė prieš balsuojant dėl sprendimo projekto į vaikus pažvelgti ne kaip į sąnaudas, o kaip į investicijas.

Jurgita Šukevičienė teigė išgirdusi daugybę gerų pasiūlymų, kuriuos verta svarstyti ir pažymėjo, kad juos visus bus galima aptarti rengiant tolimesnį švietimo tinklo pertvarkos planą, o šiuo metu yra svarstomas 2016-2020 metų pertvarkos planas, todėl nereikėtų išsiplėsti per daug.

Česlovas Daugėla pažymėjo, kad švietimo tinklo pertvarka yra būtina, tačiau ne tokia, kokia yra pateikta.

Povilas Labukas teigė nebalsuosiantis dėl „Drevinuko“ darželio mokyklos, nes mano, kad pagal pateiktą planą nebus pilna apimtimi patenkinti šios įstaigos bendruomenės lūkesčiai.

Vytautas Jastremskas pasiūlė dėl sprendimo projekto balsuoti papunkčiui.

Gediminas Daukšys pastebėjo, kad siekiant įgyvendinti tokią švietimo tinklo pertvarką mokinių tėvams yra siūloma pagerinti sąlygas, nors jie to neprašo, jiems to nereikia, nes šiuo metu jie turi geriausias sąlygas.

Nijolė Makštutienė pripažino, kad buvo padaryta klaida švietimo tinklo pertvarką pradėti siūlant tam tikrus sprendimus, o ne pirmiausiai paklausiant įstaigų bendruomenių, ką galėtų pasiūlyti jie patys.

Tomas Pačėsas pažymėjo, kad vykdant tokias reformas reikėtų pasigilinti į kitų miestų patirtį, iš jų pasimokyti ir paprašė mero išsakyti savo asmeninę nuomonę apie pateiktą sprendimo projektą.

Sigitas Leonavičius pastebėjo, kad švietimo kokybę kuria ne Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, o visa švietimo bendruomenė.

Jurgis Krasnickas atkreipė dėmesį, kad nekorektiška dėl nepasiteisinusių sprendimų kaltinti vieną ar kitą specialistą, nes esminius sprendimus priiminėja visi miesto vadovai kartu su tarybos nariais.

Nerijus Cesiulis. Skelbiu 10 minučių pertrauką.

Pertrauka.

Nerijus Cesiulis. Tęsiame posėdį. Kas dar nori pasisakyti?

Laura Radzevičiūtė paprašė mero atsakyti į prieš pertrauką Tomo Pačėso pateiktą klausimą, kokia jo nuomonė apie pateiktą sprendimo projektą.

Nerijus Cesiulis atsakė teigdamas, kad balsuos už sprendimo projektą.

Vytautas Jastremskas pažymėjo, kad per pertrauką pasikalbėjo su Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos darbuotojais, jam kilo papildomų klausimų, mano, kad apie šios mokyklos likimą reikėtų diskutuoti papildomai ir atsiima savo siūlymą dėl sprendimo projekto balsuoti papunkčiui.

Andrius Jučas pasiūlė dėl sprendimo projekto balsuoti papunkčiui.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl Andriaus Jučo siūlymo dėl sprendimo projekto balsuoti papunkčiui.

Balsuota. Už – 15, prieš – 10, susilaikė – 0,  iš viso balsavo – 25.

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - prieš

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - prieš

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - prieš

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valė Gibienė - prieš

Valerijus Vencius - prieš

Valius Micevičius - prieš

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas – prieš

Nerijus Cesiulis. Siūlymui pritarta. Prašau balsuoti dėl sprendimo projekte pateiktos lentelės 1 punkto – Alytaus „Drevinuko“ mokyklos darželio.

Balsuota. Už – 12, prieš – 11, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - prieš

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - prieš

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Sigitas Leonavičius - prieš

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Valdemaras Chomičius - už

Valė Gibienė - prieš

Valerijus Vencius - prieš

Valius Micevičius - prieš

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - prieš

Nerijus Cesiulis. Pritarta.

Skaistė Ulčickaitė pareiškė nusišalinanti nuo balsavimo dėl „Sakalėlio“ pradinės mokyklos, nes šioje mokykloje mokosi jos vaikas ir 11.36 val. išėjo iš posėdžių salės

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl sprendimo projekte pateiktos lentelės 3 punkto – „Sakalėlio“ pradinės mokyklos.

Balsuota. Už – 11, prieš – 11, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - prieš

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - prieš

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - registravosi, bet nebalsavo

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Valdemaras Chomičius - už

Valė Gibienė - prieš

Valerijus Vencius - prieš

Valius Micevičius - prieš

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - prieš

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

Skaistė Ulčickaitė grįžo į posėdžių salę 11.37 val.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl sprendimo projekte pateiktos lentelės 9 punkto – Vidzgirio progimnazijos.

Balsuota. Už – 13, prieš – 11, susilaikė – 0,  iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas – už

Česlovas Daugėla – prieš

Dmitrij Kačiurin – už

Edmundas Čečėta – už

Gediminas Daukšys – prieš

Gintautas Andriuškevičius – prieš

Jurgis Krasnickas – už

Jurgita Šukevičienė – už

Laima Vincė Kirkliauskienė – už

Laura Radzevičiūtė – prieš

Nerijus Cesiulis – už

Nijolė Makštutienė– už

Povilas Labukas – už

Sigitas Leonavičius – prieš

Skaistė Ulčickaitė – už

Šarūnas Klėgeris – už

Valdemaras Chomičius – už

Valė Gibienė – prieš

Valerijus Vencius – prieš

Valius Micevičius – prieš

Vilija Ramanauskienė – prieš

Vilma Krušnienė – prieš

Vytas Jazepčikas – už

Vytautas Jastremskas – prieš

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas. Prašau balsuoti dėl sprendimo projekte pateiktos lentelės 13 punkto – Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos.

Balsuota. Už – 13, prieš – 11, susilaikė – 0,  iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - prieš

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - prieš

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - prieš

Skaistė Ulčickaitė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Valdemaras Chomičius - už

Valė Gibienė - prieš

Valerijus Vencius - prieš

Valius Micevičius - prieš

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - prieš

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 13, prieš – 10, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 24.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - prieš

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Sigitas Leonavičius - prieš

Skaistė Ulčickaitė - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - susilaikė

Valius Micevičius - prieš

Valė Gibienė - prieš

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Jastremskas - prieš

Česlovas Daugėla - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Skelbiu 10 minučių pertrauką.

Pertrauka.

Tarybos narys Valdas Račkauskas grįžo į posėdžių salę 11.55 val.

2. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2011-12-28 sprendimo Nr. T-306  „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo  mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis, Gediminas Daukšys (2 klausimai), Jurgita Šukevičienė, Sigitas Leonavičius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 6, prieš – 10, susilaikė – 6, iš viso balsavo – 23.

Andrius Jučas - prieš

Dmitrij Kačiurin - prieš

Edmundas Čečėta - prieš

Gediminas Daukšys - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgita Šukevičienė - susilaikė

Laura Radzevičiūtė - susilaikė

Nerijus Cesiulis - susilaikė

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - susilaikė

Sigitas Leonavičius - prieš

Skaistė Ulčickaitė - prieš

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valdemaras Chomičius - už

Valerijus Vencius - prieš

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilma Krušnienė - prieš

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - prieš

Šarūnas Klėgeris - susilaikė

Nerijus Cesiulis. Sprendimas nepriimtas.

NUSPRĘSTA. Nepriimti sprendimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos  2011-12-28 sprendimo Nr. T-306 „Dėl Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“.

3. SVARSTYTA. Negyvenamojo pastato, statinio patalpos nuomos 1999-12-17 sutarties Nr. 109 nutraukimas ir negyvenamųjų patalpų Rotušės a. 2, Alytuje, nuoma viešo konkurso būdu.

Pranešėja tarybos narė Laura Radzevičiūtė pristatė sprendimo projektą.

Tarybos narys Valerijus Vencius pristatė sprendimo projekto alternatyvą.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valerijus Vencius (klausimas Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjai Auksei Juonienei dėl sutarčių stebėsenos).

A. Juonienė paaiškino, kad 2012 metais buvo pakeista 1999 metų nuomos sutartis ir jos pakeitimas pasirašytas tarp Alytaus miesto teatro, kaip turto valdytojo, ir UAB „Alytaus radijo“, nes 2011 metais teatro pastatas buvo perduotas į Alytaus miesto teatro turto balansą ir savivaldybės administracija jo naudojimo nekontroliavo, nes tai ne administracijos kompetencija. Taip pat pažymėjo, kad 2012 metų nuomos sutarties pakeitimas pasirašytas pažeidžiant tuo metu galiojusį Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintą tvarkos aprašą.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Vytautas Jastremskas (2 klausimai A. Juonienei).

Nerijus Cesiulis. Prašau situaciją pakomentuoti Vyriausybės atstovų įstaigos vyresniąją patarėją Angelę Vaitkevičiūtę ir savivaldybės kontrolierių Arturą Juškauską.

A. Vaitkevičiūtė paaiškino, kad Vyriausybės atstovų įstaigai buvo pateiktas tarybos sprendimo projektas, kuriame minima 1999 metų nuomos sutartis tarp Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Alytaus radijas“, tačiau posėdžio metu paaiškėjus, kad šiuo metu galioja sutartis tarp Alytaus miesto teatro ir UAB „Alytaus radijas“, Vyriausybės atstovų įstaigos kompetencijai nepriklauso vertinti sutarčių tarp dviejų ūkio subjektų.

Arturas Juškauskas paaiškino, kad sutarties pakeitimas 2012 metais buvo pasirašytas neteisėtai, o pateikta sprendimo projekto alternatyva neatitinka savivaldybės tarybos patvirtintos tvarkos ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatų, nes UAB „Alytaus radijas“ neatitinka subjekto, kuriam būtų galima patalpas išnuomoti be konkurso, požymių.

Nerijus Cesiulis. Kas dar nori paklausti?

Klausė: Valerijus Vencius (klausimas Teisės skyriaus vedėjai Svetlanai Delekienei dėl teatro pastato nuosavybės teisių).

Teisės skyriaus vedėja Svetlana Delekienė paaiškino, kad nuosavybės teise turtas priklauso Alytaus miesto savivaldybei, o patikėjimo teise jį valdo Alytaus miesto teatras. 1999 metų Alytaus miesto savivaldybės tarybos valdybos sprendimas dėl nuomos sutarties sudarymo nebuvo pripažintas netekusiu galios, todėl ši sutartis yra galiojanti, tik nuomos sutartyje turėtų būti nustatytas galiojimo terminas, nes vėliau teisės aktais buvo nustatyta, kad visos sutartys turi galioti iki termino pabaigos ir pateikė argumentus, pagrindžiančius jos nuomonę, kad ir sprendimo projektas, ir projekto alternatyva atitinka teisės aktus ir gali būti priimti.

Andrius Jučas, išklausęs pateiktą teisinį vertinimą, pateikė klausimą savivaldybės kontrolieriui, ar, jo nuomone, 2012 metais atliktas nuomos sutarties pakeitimas, kurį pasirašė Alytaus miesto teatro direktorius, yra teisėtas?

Laura Radzevičiūtė pažymėjo, kad 2012 metais atliktas nuomos sutarties pakeitimas neturėtų būti vertinamas kaip atskira sutartis, nes tai yra tik pakeitimas, kuris atskirai jokios teisinės galios neturi. Taip pat atkreipė dėmesį į anksčiau išsakytą savivaldybės kontrolieriaus poziciją, kad projekto alternatyva prieštarauja Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymui.

Valė Gibienė klausė savivaldybės kontrolieriaus ar Alytaus miesto teatre buvo atliktas auditas ir ar buvo pateikta pastabų dėl neteisėtai išnuomoto turto?

Laura Radzevičiūtė paaiškino, kad, jos žiniomis, Alytaus miesto teatre buvo atlikti trys auditai, tačiau nebuvo suformuluoti tokie audito tikslai, kurie atsakytų į klausimą ar teisėtai išnuomotos patalpos.

Sigitas Leonavičius paklausė Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjos A. Juonienės ar kitiems nuomininkams yra griežtai taikomi maksimalūs nuomos sutarčių terminai ir kokios procedūros atliekamos po to?

Auksė Juonienė paaiškino, kad visiems nuomininkams jau anksčiau buvo taikomas maksimalus 10 metų nuomos terminas, įskaitant sutarčių pakeitimus, nes taip buvo numatyta savivaldybės tarybos patvirtintose taisyklėse.

Dmitrij Kačiurin paklausė, ar pateikta projekto alternatyva yra galima? Ar už tokią alternatyvą galima balsuoti?

Auksė Juonienė išsakė savo asmeninę nuomonę, kad visiems nuomininkams turi galioti lygiateisiškumo principas ir pasisakė už sprendimo projektą.

Gediminas Daukšys paprašė Vyriausybės atstovų įstaigos vyresniąją patarėją dar kartą paaiškinti, ar pateikti sprendimų projektai neprieštarauja teisės aktams?

Auksė Juonienė pažymėjo, kad sutarčių kontrolę vykdo savivaldybės kontrolierius.

Valė Gibienė pastebėjo, kad teisiškai pateiktus sprendimų projektus šiame tarybos posėdyje vertina ir Teisės skyriaus vedėja, ir klausimo pranešėja, ir administracijos specialistai, o jų visų nuomonės skiriasi, todėl reikėtų laikytis bendros tvarkos, leisti Teisės skyriaus vedėjai būti atsakingai pagal jos kompetenciją ir nesiimti vertinti visiems, taip pat pažymėjo, kad 2013 ir 2015 metais buvo atlikti auditai, kuriuose nebuvo pateikta pastabų dėl nagrinėjamos sutarties teisėtumo.

Laura Radzevičiūtė paaiškino, kad minėtuose 2013 ir 2015 metų audituose buvo nagrinėjamos tik patalpų panaudos sutartys, o jos pateiktas sprendimo projektas yra teisiškai teisingas ir labai reikalingas.

Gintautas Andriuškevičius teigė, kad neaišku ar turi būti nagrinėjama sutartis tarp dviejų ūkio subjektų, ar tarp savivaldybės ir UAB „Alytaus radijas“.

Laura Radzevičiūtė paaiškino, kad turtas priklauso Alytaus miesto savivaldybei, todėl susitarimus dėl jo naudojimo turi sudaryti savivaldybė.

Nijolė Makštutienė paklausė, ar terminuotą patalpų nuomos sutartį galima sudaryti tik konkurso būdu, ar galima ir be konkurso?

Auksė Juonienė atsakė, jog nagrinėjamu atveju be konkurso sudaryti terminuotos patalpų nuomos sutarties negalima.

Sigitas Leonavičius paklausė ar pasibaigus maksimaliam patalpų nuomos terminui, galima sudaryti sutartį be konkurso?

Auksė Juonienė atsakė, kad tokiu atveju sutartis sudaroma tik konkurso būdu.

Česlovas Daugėla pasiūlė atidėti klausimo svarstymą.

Valerijus Vencius paprašė Teisės skyriaus vedėjos dar kartą atsakyti, ar, teisiškai vertinant, gali būti balsuojama už pateiktą sprendimo projektą ir už alternatyvą?

Teisės skyriaus vedėja paaiškino, kad tarybos nariai turi teisę balsuoti ir už sprendimo projektą, ir už alternatyvą.

Nerijus Cesiulis. Suteikiu žodį užsirašiusiems kalbėti UAB „Alytaus radijas“ direktoriui Liudui Ramanauskui ir miesto gyventojai Almai Šėperienei.

Liudas Ramanauskas teigė nesuprantantis, kodėl siūloma nutraukti tik šią sutartį, nevertinant kartu ir kitų Alytaus miesto savivaldybės nuomos sutarčių ir pažymėjo manantis, kad pateiktas tarybos sprendimo projektas parengtas iš asmeninių rengėjos paskatų.

Alma Šėperienė pažymėjo, kad priėmus svarstomą sprendimą būtų sunaikintas Alytaus radijas, kuris miesto gyventojams yra labai svarbus ir atkreipė dėmesį, kad savivaldybės taryba turėtų ne griauti, o kurti ir daryti gerus darbus.

Laura Radzevičiūtė atsakė į pasisakiusios gyventojos teiginius pažymėdama, kad radijo stoties savo sprendimu sunaikinti nenorinti.

Česlovas Daugėla atsiėmė siūlymą atidėti klausimo svarstymą.

Valerijus Vencius paaiškino, kad tarybos nariams neturėtų kilti abejonių dėl abiejų pateiktų sprendimo projektų teisėtumo.

Andrius Jučas pažymėjo, kad savivaldybės turimos patalpos yra išnuomotos labai įvairiomis kainomis, jos nustatytos viešų konkursų būdu, todėl tai yra objektyvu, o paskelbus viešą konkursą pagal šiandienos situaciją nekilnojamojo turto rinkoje būtų atnaujinta ir nagrinėjama sutartis.

Sigitas Leonavičius pastebėjo, kad yra atnaujinamos ir kitos patalpų, esančių tame pačiame pastate, nuomos sutartys, kainas apskaičiuojant pagal dabar galiojančius teisės aktus, todėl nagrinėjamas atvejis nė kiek ne išskirtinis.

Vytautas Jastremskas pasisakė už sprendimo projekto alternatyvą, nes, pristatant klausimą komitetuose, buvo teigiama, kad sutartis sudaryta pažeidžiant įstatymus, o diskusijos metu išaiškėjo, kad tai netiesa, todėl reikėtų nustatyti bendrą kainą visoms Alytaus miesto teatro pastato patalpoms ir sudaryti vienodas sąlygas visiems subjektams.

Laura Radzevičiūtė prieštaravo Vytautui Jastremskui teigdama, kad savivaldybės taryba negali nustatyti nuomos kainos.

Jurgis Krasnickas pasisakė už sprendimo projektą teigdamas, kad visiems turi būti sudarytos vienodos sąlygos.

Nerijus Cesiulis. Prašau alternatyviai balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto ar alternatyvos.

Balsuota. Už 1 – 13, už 2 – 8, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas    Už 1

Česlovas Daugėla - Už 2

Dmitrij Kačiurin - Už 2

Edmundas Čečėta - Už 1

Gediminas Daukšys - Už 1

Gintautas Andriuškevičius - Už 2

Jurgis Krasnickas - Už 1

Jurgita Šukevičienė - Už 1

Laima Vincė Kirkliauskienė - Už 1

Laura Radzevičiūtė - Už 1

Nerijus Cesiulis - registravosi, bet nebalsavo

Nijolė Makštutienė - Už 2

Povilas Labukas - Už 1

Sigitas Leonavičius - Už 1

Šarūnas Klėgeris - Už 1

Tomas Pačėsas - Už 1

Valdemaras Chomičius - Už 1

Valė Gibienė - Už 2

Valerijus Vencius - Už 2

Valius Micevičius - Už 1

Vilma Krušnienė - Už 2

Vytautas Jastremskas - Už 2

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas, pritarta sprendimo projektui.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamojo pastato, statinio patalpos nuomos 1999-12-17 sutarties Nr. 109 nutraukimo ir negyvenamųjų patalpų Rotušės a. 2, Alytuje, nuomos viešo konkurso būdu“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Skelbiu 40 min. pietų pertrauką.

Pertrauka.

4. SVARSTYTA. Ilgalaikė paskola.

Pranešėjas administracijos direktorius Rolandas  Juonys.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Gintautas Andriuškevičius, Česlovas Daugėla.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl ilgalaikės paskolos“ (pridedama).

Valerijus Vencius pasisakė dėl posėdžio darbotvarkės 1 klausimo balsavimo rezultatų – jo nuomone, vertinant balsavimo rezultatus buvo pažeistas Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 81 punktas, kuris nustato, kad „Balsuojant elektronine balsų skaičiavimo sistema, dalyvaujančiais tarybos posėdyje svarstant konkretų klausimą laikomi tie tarybos nariai, kurie užsiregistravo sistemoje prieš balsuodami konkrečiu posėdžio klausimu. Balsuojant elektronine balsų skaičiavimo sistema, fizinis tarybos nario buvimas posėdžių salėje nėra laikomas dalyvavimu balsuojant“. Balsuojant dėl posėdžio darbotvarkės 1 klausimu pateikto sprendimo projekto lentelės 3 punkto – „Sakalėlio“ pradinės mokyklos – užsiregistravo 23 tarybos nariai, iš jų 11 balsavo „už“, todėl šiam punktui buvo nepritarta.

Nerijus Cesiulis. Prašau Nijolę Makštutienę pakomentuoti susidariusią situacija.

Nijolė Makštutienė paaiškino, kad balsavimo sistema užfiksavo jos registraciją balsavimui, tačiau neužfiksavo jos balsavimo.

Nerijus Cesiulis paprašė Teisės skyriaus vedėją paaiškinti, kaip reikėtų elgtis tokioje situacijoje.

Teisės skyriaus vedėja paaiškino, kad tarybos narė N. Makštutienė turėjo stebėti kaip sistema užfiksavo jos balsavimą, ji gali parašyti prašymą įskaičiuoti jos balsą „už“, tačiau negalima numatyti, kaip teismas vertintų tokį pareiškimą esant teisminiam ginčui.

Laura Radzevičiūtė teigė, kad Nijolė Makštutienė balsavo už visą sprendimo projektą, todėl jos balsą galima vertinti kaip balsavimą už atskirą jo punktą.

Nerijus Cesiulis paklausė Teisės skyriaus vedėjos, kaip reikėtų elgtis, jeigu nesuveikė elektroninė balsavimo sistema.

Teisės skyriaus vedėja S. Delekienė paaiškino, kad toks atvejis Tarybos veiklos reglamente nėra aptartas, todėl nėra aišku kaip reikėtų elgtis. Tarybos narė turi teisę savo nuomonę pareikšti raštu.

Nijolė Makštutienė paprašė posėdžio protokole užfiksuoti, kad dėl posėdžio darbotvarkės 1 klausimu pateikto sprendimo projekto lentelės 3 punkto – „Sakalėlio“ pradinės mokyklos – ji balsavo „už“, bet balsavimo sistema to neužfiksavo.

Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė pažymėjo, kad tarybos narės viešai pareikšta nuomonė bus užfiksuota posėdžio protokole.

5. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimo Nr. T-280 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro mėnesio paslaugų kainų sporto šakų organizuotų grupių sportininkams sąrašo patvirtinimo ir atsiskaitymo būdo nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėjas VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorius Tomas Stupuris.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Valerijus Vencius, Gintautas Andriuškevičius, Vytautas Jastremskas, Valerijus Vencius, Valė Gibienė, Laura Radzevičiūtė (2 klausimai), Gintautas Andriuškevičius, Laima Vincė Kirkliauskienė, Gediminas Daukšys (2 klausimai), Vytautas Jastremskas, Nerijus Cesiulis, Andrius Jučas, Laura Radzevičiūtė, Valerijus Vencius, Gintautas Andriuškevičius,

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Gintautas Andriuškevičius pastebėjo, kad padidinus kainas už Alytaus sporto ir rekreacijos centro būrelius, Alytaus dailės ir muzikos mokyklų užsiėmimus susidarys nepalankios sąlygos mieste auginti ir ugdyti vaikus.

Vytautas Jastremskas pritarė G. Andriuškevičiui ir atkreipė dėmesį į tai, kad yra vaikų, kurie lanko būrelius ne vienoje įstaigoje, todėl tokie kainų pakėlimai sumažins būrelius lankančių vaikų skaičių.

Andrius Jučas pasiūlė atidėti klausimo svarstymą.

Laura Radzevičiūtė pažymėjo, kad privačiuose sporto klubuose vaikų ugdymas kainuoja  22 eurus, įskaitant neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšas ir tėvų sumokamus mokesčius, o Alytaus sporto ir rekreacijos centre – 58 eurus.

Gediminas Daukšys pritarė siūlymui atidėti klausimo svarstymą, nes siūloma nustatyti kaina nepagrįsta jokiais objektyviais skaičiavimais.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl tarybos nario Andriaus Jučo siūlymo atidėti klausimo svarstymą.

Balsuota. Už – 19, prieš – 3, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - prieš

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - prieš

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Siūlymui pritarta.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

Tomas Pačėsas paprašė klausimą toliau svarstant komitetuose pateikti objektyvius duomenis, kad būtų galima teisingai vertinti situaciją.

Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad nereikėtų biudžeto lėšomis kompensuoti būrelių tiems vaikams, kurių tėvai negali sumokėti patys.

6. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-200 „Dėl VšĮ Alytaus  apskrities S. Kudirkos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-200 „Dėl VšĮ Alytaus  apskrities S. Kudirkos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“ (pridedama).

7. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimo Nr. T-142 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojos delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“ 1 punkto pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 22, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimo Nr. T-142 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojos delegavimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

8. SVARSTYTA. Viešosios įstaigos „Alytaus infrastruktūra“ likvidavimas ir likvidatoriaus paskyrimas.

Pranešėja administracijos direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Tomas Pačėsas, Vilija Ramanauskienė,

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laura Radzevičiūtė pastebėjo, kad pritarus sprendimo projektui bus sutaupyta 272 000 eurų per metus.

Vytautas Jastremskas pažymėjo, kas pateikti skaičiai negali būti vertinami kaip sutaupymas, nes funkcijas, kurias atlieka įstaiga, vis tiek turės atlikti kažkas kitas, todėl reikėtų leisti įstaigai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir konkuruoti su kitomis tokias paslaugas teikiančiomis įmonėmis.

Valerijus Vencius teigė, kad perdavus VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ funkcijas vykdyti UAB „Alytaus butų ūkiui“ vis tiek reikės dalyvauti viešajame paslaugų pirkime. Negalima garantuoti, kad ši įmonė laimės ir bus sutaupyta tiek lėšų, kiek teigiama.

Česlovas Daugėla išsakė savo nuomonę, kad nereikėtų likviduoti gerai veikiančios įstaigos, o jeigu kyla problemų su jos finansavimu, užtektų pakeiti jos teisinį statusą ir viskas išsispręstų.

Tomas Pačėsas pažymėjo, kad įmonė, kaip teigia klausimo pranešėja, dalyvauja viešuosiuose pirkimuose nuo 2012 metų ir laimi tik labai mažą jų dalį, todėl dalyvavimas dar viename konkurse nieko nepakeis.

Laura Radzevičiūtė teigė, kad įstaiga turėjo būti likviduota jau anksčiau, nes Valstybės kontrolės išvadoje jau 2016 metais buvo pažymėta, kad VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ finansuojama neteisėtai.

Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad įstaiga nuo 2016 metų buvo finansuojama neteisėtai, jau po pateiktos Valstybės kontrolės išvados, todėl reikia tokią situaciją nutraukti kuo skubiau.

Gediminas Daukšys teigė, kad administracijos direktorius turėtų atlikti tarnybinį patikrinimą ir išsiaiškinti kas atsakingas už ketverius metus neteisėtai skirtą finansavimą VšĮ „Alytaus infrastruktūra“.

Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad tokį tyrimą galėtų atlikti ir Kontrolės komitetas.

Vytautas Jastremskas teigė, kad pateiktas lėšų sutaupymo paskaičiavimas nėra pagristas objektyviais skaičiavimais.

Andrius Jučas pažymėjo, kad prijungus likviduojamos įstaigos funkcijas prie uždarosios akcinės bendrovės, reikėtų sudaryti nepriklausomą valdybą.

Vilija Ramanauskienė pastebėjo, kad UAB „Alytaus butų ūkis“ vykdomos funkcijos nėra savivaldos funkcijos ir jos gali būti perduotos privačiam verslui, todėl jos manymu, viešosios įstaigos funkcijų perdavimas yra politizuotas, siekiant dirbtinai išlaikyti uždarąją akcinę bendrovę.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 16, prieš – 6, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 22.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - prieš

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - prieš

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - prieš

Česlovas Daugėla - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl viešosios įstaigos „Alytaus infrastruktūra“ likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo“ (pridedama).

Laura Radzevičiūtė ir Gediminas Daukšys pateikė repliką po balsavimo.

9. SVARSTYTA. Įmonių skolų už valstybinės žemės nuomą pripažinimas beviltiškomis ir jų nurašymas.

Pranešėjas Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas  Mindaugas  Vaikšnoras.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl įmonių skolų už valstybinės žemės nuomą pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo“ (pridedama).

10. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Sigitas Stumbras.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 18, prieš – 3, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - prieš

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - prieš

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

11. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-407 „Dėl sutikimo perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jų dalims) eksploatuoti“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Laura Radzevičiūtė (2 klausimai).

Laura Radzevičiūtė paprašė pranešėjos pateikti 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-248 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juice & Water Group“ valstybinės žemės nuomos sutarties prieš terminą nutraukimo“ projekto ir jo rengimo dokumentų paketo kopiją.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 17, prieš – 0, susilaikė – 4, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-407 „Dėl sutikimo perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypą (jo dalį), reikalingą perleidžiamam statiniui ar įrenginiui (jų dalims) eksploatuoti“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

12. SVARSTYTA. Žemės sklypo Fortų g. 2, Alytuje, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuoma be aukciono.

Pranešėja Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėja Vilma Bartusevičienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Vytautas Jastremskas siūlė balsuoti prieš sprendimo projektą, nes įmonės vykdoma veikla yra tarši, todėl miesto teritorijoje jai ne vieta.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 16, prieš – 3, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - susilaikė

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - prieš

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - prieš

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl žemės sklypo Fortų g. 2, Alytuje, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ (pridedama).

13. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Gilmera“ investicijų sutarčiai.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 16, prieš – 3, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - prieš

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - prieš

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

Laura Radzevičiūtė paprašė posėdžio protokole užfiksuoti, kad nespėjo paspausti balsavimo sistemos mygtuko, bet balsuoja „užׅ“ sprendimo projektą.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Gilmera“ investicijų sutarčiai“ (pridedama).

14. SVARSTYTA. UAB „GLASS LT“ atleidimas nuo 2019 m. nekilnojamojo turto mokesčio.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl UAB „GLASS LT“ atleidimo nuo 2019 m. nekilnojamojo turto mokesčio“ (pridedama).

15. SVARSTYTA. UAB „Premium oils“ 2019 m. nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl UAB „Premium oils“ 2019 m. nekilnojamojo turto mokesčio sumažinimo“ (pridedama).

16. SVARSTYTA. UAB „Premium oils“ 2019 m. žemės nuomos mokesčio sumažinimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl UAB „Premium oils“ 2019 m. žemės nuomos mokesčio sumažinimo“ (pridedama).

17. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-245 „Dėl viešame aukcione parduodamo Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Česlovas Daugėla, Laima Vincė Kirkliauskienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Frakcijų atstovų pasitarime buvo pasiūlyta iš sprendimo projekto išbraukti Juozapavičiaus g. 33 nekilnojamojo turto objektus. Prašau balsuoti dėl pateikto pasiūlymo.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0,  iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Česlovas Daugėla - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Šarūnas Klėgeris - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valė Gibienė - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Nerijus Cesiulis. Siūlymui pritarta. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto su pakeitimu.

Balsuota. Už – 15, prieš – 4, susilaikė – 2, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - prieš

Vilija Ramanauskienė - susilaikė

Vilma Krušnienė - prieš

Vytautas Jastremskas - susilaikė

Česlovas Daugėla - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-245 „Dėl viešame aukcione parduodamo Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

18. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Česlovas Daugėla.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 18, prieš – 3, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - prieš

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ (pridedama).

19. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Skelbiu 10 minučių pertrauką.

Pertrauka.

20. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 18, prieš – 1, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 19.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - prieš

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

21. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo“ (pridedama).

22. SVARSTYTA. Pritarimas savivaldybės materialiojo turto nuomos 2015-06-29 sutarties Nr. SR-926(38.5) ir 2015-04-15 sutarties Nr. SR-615(38.5) atnaujinimui.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Vytautas Jastremskas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo savivaldybės materialiojo turto nuomos 2015-06-29 sutarties Nr. SR-926(38.5) ir 2015-04-15 sutarties Nr. SR-615(38.5) atnaujinimui“ (pridedama).

 

23. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų (garažo) Ligoninės g. 12, Alytuje, nuoma viešojo konkurso būdu.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų (garažo) Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“ (pridedama).

24. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, perdavimas panaudos pagrindais.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 19.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais“ (pridedama).

25. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuoma viešojo konkurso būdu.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“ (pridedama).

26. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Rotušės a. 4, Alytuje, nuoma viešojo konkurso būdu.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Rotušės a. 4, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“ (pridedama).

27. SVARSTYTA. Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas pristatė sprendimo projektą ir paaiškino, kad Vyriausybės atstovų įstaiga pateikė pastabą dėl tvarkos aprašo pavadinimo, todėl turi būti pakoreguotas ir sprendimo pavadinimas.

Tarybos narys Gediminas Daukšys pristatė savo pateiktą sprendimo projekto alternatyvą.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas, Česlovas Daugėla, Vytautas Jastremskas, Nijolė Makštutienė, Vilija Ramanauskienė, Valė Gibienė, Dmitrij Kačiurin, Valė Gibienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laima Vincė Kirkliauskienė pažymėjo, kad tvarkos aprašą rengė ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, todėl reikėtų pasitikėti jų pasiūlymais, nes jie geriausiai žino, kam reikėtų panaudoti surinktas lėšas.

Česlovas Daugėla išsakė savo nuomonę teigdamas, kad mokesčiai turėtų būti nustatinėjami prieš tvirtinant savivaldybės metų biudžetą, o ne atvirkščiai.

Nerijus Cesiulis paaiškino, kad, pakėlus mokesčius ir surinkus daugiau lėšų, jas planuojama panaudoti priimant vėlesnius sprendimus.

Jurgita Šukevičienė pažymėjo, kad nereikėtų spręsti tik vieno sektoriaus atlyginimų padidinimo klausimo, nes į tai reikia žvelgti kompleksiškai, neišskiriant vien tik ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų.

Laima Vincė Kirkliauskienė pritarė J. Šukevičienei ir teigė, kad įstaigų vadovai patys geriau žino, kokioms reikmėms panaudoti surinktas lėšas.

Gediminas Daukšys teigė, kad atlyginimus galima kelti ir palaipsniui, nagrinėjant kiekvieno sektoriaus poreikius atskirai.

Nerijus Cesiulis. Prašau alternatyviai balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto ir alternatyvos.

Balsuota. Už 1 – 11, už 2 – 3, iš viso balsavo – 14.

Andrius Jučas - Už 1

Česlovas Daugėla registravosi, bet nebalsavo

Dmitrij Kačiurin - Už 1

Edmundas Čečėta - Už 1

Gediminas Daukšys - Už 2

Gintautas Andriuškevičius - registravosi, bet nebalsavo

Jurgis Krasnickas - Už 1

Jurgita Šukevičienė - Už 1

Laima Vincė Kirkliauskienė - Už 1

Laura Radzevičiūtė - Už 2

Nerijus Cesiulis - Už 1

Nijolė Makštutienė - Už 1

Povilas Labukas - Už 1

Šarūnas Klėgeris - Už 1

Tomas Pačėsas - Už 2

Valdas  Račkauskas - Už 1

Valė Gibienė - registravosi, bet nebalsavo

Valerijus Vencius - registravosi, bet nebalsavo

Vilija Ramanauskienė - registravosi, bet nebalsavo

Vilma Krušnienė - registravosi, bet nebalsavo

Vytautas Jastremskas - registravosi, bet nebalsavo

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas, pritarta sprendimo projektui.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

28. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-285 „Dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo“  ir 2015-06-16 sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pripažinimas netekusiais galios.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 18, prieš – 2, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vytautas Jastremskas - prieš

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-285 „Dėl mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo“  ir 2015-06-16 sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“ (pridedama).

29. SVARSTYTA. Alytaus dailės mokyklos teikiamo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mėnesio mokesčių dydžių nustatymas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 18, prieš – 3, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - prieš

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - prieš

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus dailės mokyklos teikiamo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mėnesio mokesčių dydžių nustatymo“ (pridedama).

30. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-240 „Dėl Alytaus dailės mokyklos teikiamo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mėnesio mokesčio pakeitimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 19, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - susilaikė

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-240 „Dėl Alytaus dailės mokyklos teikiamo neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mėnesio mokesčio pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

31. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-59 „Dėl Alytaus muzikos mokyklos teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų mėnesio mokesčio ir kitų teikiamų mokamų paslaugų mėnesio mokesčio dydžių nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 14, prieš – 4, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - prieš

Vilija Ramanauskienė - prieš

Vilma Krušnienė - prieš

Vytautas Jastremskas - prieš

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-59 „Dėl Alytaus muzikos mokyklos teikiamų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programų mėnesio mokesčio ir kitų teikiamų mokamų paslaugų mėnesio mokesčio dydžių nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

32. SVARSTYTA. Pritarimas Alytaus šv. Benedikto gimnazijos lauko stadiono remonto projektui pagal Sporto rėmimo fondo sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo konkursą.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Tarybos narys Edmundas Čečėta pareiškė, kad nusišalina nuo klausimo svarstymo.

Edmundas Čečėta išėjo iš posėdžių salės 16.16 val.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas, Tomas Pačėsas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 20, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 20.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Alytaus šv. Benedikto gimnazijos lauko stadiono remonto projektui pagal Sporto rėmimo fondo sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo konkursą“ (pridedama).

Edmundas Čečėta grįžo į posėdžių salę 16.22 val.

33. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-397 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas Tarybos narys Valerijus Vencius pristatė sprendimo projektą ir alternatyvą.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Andrius Jučas, Jurgis Krasnickas, Vilija Ramanauskienė, Andrius Jučas, Gediminas Daukšys, Laura Radzevičiūtė, Česlovas Daugėla, Nerijus Cesiulis, Nijolė Makštutienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Gediminas Daukšys pritarė, kad reikia didinti išmokas gimus vaikui, tačiau, jo nuomone, reikėtų paramą jaunoms šeimoms teikti kompleksiškai, ne tik finansiškai.

Česlovas Daugėla pastebėjo, kad Alytaus rajono savivaldybė padidino išmokas gimus vaikui, todėl bus nesąžininga, jeigu nepriėmus sprendimo bus toks didelis skirtumas tarp miesto ir rajono savivaldybių mokamų išmokų dydžių.

Valė Gibienė pažymėjo, kad priėmus sprendimą per metus susidarytų ne tokia didelė suma, kad reikėtų jos papildomai ieškoti biudžete, užtektų tik protingai suplanuoti išlaidas.

Valerijus Vencius pastebėjo, kad svarstant biudžeto projektą buvo žinoma, jog kasmet lieka nepanaudotų lėšų socialinei paramai, todėl papildomai jokių finansavimo šaltinių ieškoti nereikės.

Jurgita Šukevičienė pakomentavo kaip panaudojamos lėšos socialinei paramai mokėti ir kaip perskirstomas jų likutis.

Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad sutaupytos lėšos socialinei paramai mokėti yra perskirstomos kur kas svarbesnėms reikmėms negu išmokos gimus vaikui.

Tomas Pačėsas pastebėjo, kad neprieštarauja pateiktam siūlymui didinti išmokas, tačiau svarstant šį klausimą turėtų būti aišku iš kokių lėšų jos bus mokamos.

Valerijus Vencius atsakė, kad lėšos išmokoms bus surenkamos iš gyventojų pajamų mokesčio.

Nerijus Cesiulis. Prašau alternatyviai balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto ir alternatyvos.

Balsuota. Už 1 – 4, už 2 – 7, iš viso balsavo – 11.

Andrius Jučas - registravosi, bet nebalsavo

Česlovas Daugėla - Už 2

Dmitrij Kačiurin - Už 1

Edmundas Čečėta - registravosi, bet nebalsavo

Gediminas Daukšys - registravosi, bet nebalsavo

Gintautas Andriuškevičius - Už 2

Jurgis Krasnickas - Už 1

Jurgita Šukevičienė - registravosi, bet nebalsavo

Laima Vincė Kirkliauskienė - registravosi, bet nebalsavo

Laura Radzevičiūtė - registravosi, bet nebalsavo

Nerijus Cesiulis - registravosi, bet nebalsavo

Nijolė Makštutienė - Už 1

Povilas Labukas - registravosi, bet nebalsavo

Šarūnas Klėgeris - registravosi, bet nebalsavo

Tomas Pačėsas - registravosi, bet nebalsavo

Valdas  Račkauskas - Už 1

Valė Gibienė - Už 2

Valerijus Vencius - Už 2

Vilija Ramanauskienė - Už 2

Vilma Krušnienė - Už 2

Vytautas Jastremskas - Už 2

Nerijus Cesiulis. Sprendimas nepriimtas.

NUSPRĘSTA. Nepriimti sprendimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-397 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

34. SVARSTYTA. Užimtumo didinimo 2020  m. programos patvirtinimas.

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Roberta Samuolytė-Kisielienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 18, prieš – 0, susilaikė – 1, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Užimtumo didinimo 2020  m. programos patvirtinimo“ (pridedama).

35. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimo Nr. T-253 „Dėl atstovo delegavimo į Regioninę kultūros tarybą“ pakeitimas.

Pranešėja Kultūros skyriaus vedėja Vilma Liaukuvienė.

NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo svarstymą.

36. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės saugomų vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų sąrašo paskelbimas.

Pranešėjas Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas Nerijus  Abromaitis.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas – už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės saugomų vietinio reikšmingumo lygmens kultūros paveldo objektų sąrašo paskelbimo“ (pridedama).

37. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimo Nr. T-343 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 18, prieš – 3, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - prieš

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - prieš

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - prieš

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimo Nr. T-343 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

38. SVARSTYTA. Pritarimas Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.

Pranešėjas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai“ (pridedama).

39. SVARSTYTA. Pritarimas Mykolo Romerio universiteto ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.

Pranešėjas tarybos narys Povilas Labukas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Mykolo Romerio universiteto ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai“ (pridedama).

40. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. T-344 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas tarybos narys Povilas Labukas.

Nerijus Cesiulis. Kas nori paklausti?

Klausė: Gintautas Andriuškevičius.

Nerijus Cesiulis. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laima Vincė Kirkliauskienė pasidžiaugė, kad teikiamas toks sprendimo projektas, nes švietimo įstaigoms yra svarbus kiekvienas darbuotojas, o jų ten labai trūksta.

Nerijus Cesiulis. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. Už – 21, prieš – 0, susilaikė – 0, iš viso balsavo – 21.

Andrius Jučas - už

Dmitrij Kačiurin - už

Edmundas Čečėta - už

Gediminas Daukšys - už

Gintautas Andriuškevičius - už

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Šukevičienė - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Laura Radzevičiūtė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Tomas Pačėsas - už

Valdas  Račkauskas - už

Valerijus Vencius - už

Valė Gibienė - už

Vilija Ramanauskienė - už

Vilma Krušnienė - už

Vytautas Jastremskas - už

Česlovas Daugėla - už

Šarūnas Klėgeris - už

Nerijus Cesiulis. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-10-31 sprendimo Nr. T-344 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

Nerijus Cesiulis. Posėdis baigtas. Dėkoju visiems už darbą.

 

 

Posėdžio pirmininkas

 

Nerijus Cesiulis

Posėdžio sekretorė

 

Dalia Jezukevičienė

 

Į pradžią