Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-101 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 12-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 12-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. T-101

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2020 m. balandžio 24 d. potvarkį Nr. M-12 „Dėl miesto savivaldybės tarybos 12-ojo posėdžio sušaukimo ir darbotvarkės“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Papildyti Alytaus miesto savivaldybės 9-osios tarybos 12-ojo posėdžio darbotvarkę klausimais:

 1. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus šilumos tinklai“ vadovo ir įmonės 2019 m. veiklos ataskaitai (klausimo pranešėjas Mindaugas Nevardauskas, UAB „Alytaus šilumos tinklai“ direktorius; 10 min.)

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-04-18 sprendimo Nr. T-136 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Dalia Jezukevičienė; 5 min.)

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

 

Į pradžią