Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-105 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 2020–2022 M. INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO ŠILUMOS ŪKĮ PLANO SUDERINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 2020–2022 M. INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO ŠILUMOS ŪKĮ PLANO SUDERINIMO

 

2020-04-30 Nr. T-105

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Suderinti UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 2020–2022 m. investicijų į Alytaus šilumos ūkį planą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-105 - DĖL UAB „ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ 2020–2022 M. INVESTICIJŲ Į ALYTAUS MIESTO ŠILUMOS ŪKĮ PLANO SUDERINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią