Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-137 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO UŽSAKOVO FUNKCIJAS

                                                                                                                             

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PROJEKTUI IR PAVEDIMO ATLIKTI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO UŽSAKOVO FUNKCIJAS

 

2020-04-30 Nr. T-137

Alytus

 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 30 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Miesto sodo koncertinės erdvės įrengimo projektui.

2. Pavesti Alytaus miesto savivaldybės administracijai atlikti Miesto sodo koncertinės erdvės įrengimo projekto įgyvendinimo užsakovo funkcijas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

 

Į pradžią