Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-131 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ UGDYMĄ ALYTAUS JAUNIMO CENTRE IR ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRE KARANTINO METU NETAIKYMO

Teisės akto vaizdo įrašas                                                                                        

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ UGDYMĄ ALYTAUS JAUNIMO CENTRE IR ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRE KARANTINO METU NETAIKYMO

 

2020-04-30 Nr. T-131

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, atsižvelgdama į Alytaus jaunimo centro 2020-04-06 raštą Nr. S-29 „Dėl mokesčio už paslaugas Alytaus jaunimo centre karantino laikotarpiu“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Netaikyti karantino metu mokesčio už vaikų ugdymą Alytaus jaunimo centre ir Alytaus sporto ir rekreacijos centre.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas galioja iki karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje atšaukimo dienos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

 

Į pradžią