Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-120 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO IR JO VADOVO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI R FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO IR JO VADOVO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI R FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2020-04-30 Nr.  T-120

Alytus

 

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 5 punktu, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 5 dalimi, 11 straipsniu, Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro įstatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimu Nr. T-231 „Dėl Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro įstatų tvirtinimo“, 31.5 papunkčiu ir 35 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro ir jo vadovo 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti Viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama)

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-120 - DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO IR JO VADOVO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI R FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
T-120 - DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO IR JO VADOVO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI R FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią