Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-140 2020-04-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO

Teisės akto vaizdo įrašas                                                                                                          

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO

 

2020-04-30 Nr. T-140

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 25 straipsnio 2 dalies 5 punktu, Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašu, sudarytu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimu Nr. T-85 „Dėl Parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“, ir atsižvelgdama į turto vertės nustatymo pažymą Nr. 20021638, V. T. 2020-01-27 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Parduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausantį kambarį bendrabutyje Daugų g. (duomenys neskelbtini), Alytuje (unikalus numeris 1198-2000-2017:0098, bendras plotas 34,34 kv. m; gyvenamasis plotas 28,70 kv. m), už 6 108,90 Eur nuomininkui V. T. (gim. (duomenys neskelbtini)).

2. Nustatyti, kad notarinės pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo išlaidas moka pirkėjas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Nerijus Cesiulis

 

 

______________

 

 

Į pradžią