Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TŽ-192 2020-05-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 


                                                                                                                              Projektas

2020-05-08 Nr. TŽ-192

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS

 

      Nr.  T-

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 ,,Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-61 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo komisijos siūlymus,  išdėstytus 2020 m. balandžio 22 d. protokole Nr. KPPt-151, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Suteikti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą šioms Alytaus miesto savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms:

1.1.  VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei;

1.2.  VšĮ Alytaus poliklinikai;

1.3.  VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrui.

2. Suteikti kandidato į skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centrui. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Nerijus Cesiulis                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės tarybai

 

 

 

SPRENDIMO

DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS

PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020-05-08

(data)

Alytus

 

 

 

Sprendimo projektu siūloma suteikti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą trims Alytaus miesto  savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir vienai įstaigai – kandidato į skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigą vardą. Siekiant įvertinti korupcijos indeksą ir atitiktį skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardui gauti, buvo sudaryta Alytaus miesto savivaldybei pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo komisija (Alytaus miesto savivaldybės mero 2019 m. kovo 29 d. potvarkis Nr. M-12 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybei pavaldžių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo komisijos sudarymo“).

Komisija nuvyko į visas Alytaus miesto savivaldybei pavaldžias asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir atliko vertinimą pagal nurodytas sritis. Įstaigos buvo vertinamos pagal kriterijus, nurodytus Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos apraše, patvirtintame  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-61 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Vadovaujantis tvarkos aprašo 2 priedu įstaigos pagal surinktus balus buvo išskirstytos pagal paslaugų teikimo profilį ir pagal tai skirtas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas arba kandidatės į skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą statusas. Skaidrios asmens sveikatos priežiūros  įstaigos vardo statusas galioja 5 metus, kandidato į skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą statusas galioja 1 metus.

 

 

 

 

Vyriausiasis specialistas                                                                      Povilas  Jagelavičius

 

Tel. (8 315) 55 145, el. p. povilas.jagelavicius@alytus.lt

Dokumento priedai:
TŽ-192 - DĖL SKAIDRIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VARDO SUTEIKIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMS. PRIEDAS. POSĖDŽIO PROTOKOLAS
Į pradžią