Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-391 2020-05-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-12-21 ĮSAKYMO NR. DV-1269 „DĖL STATYBOS DARBŲ TRIUKŠMO KONTROLIERIAUS PASKYRIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-12-21 ĮSAKYMO NR. DV-1269 „DĖL STATYBOS DARBŲ TRIUKŠMO KONTROLIERIAUS PASKYRIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020 m. gegužės 8 d. Nr.  DV-391

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-21 įsakymą Nr. DV-1269 „Dėl statybos darbų triukšmo kontrolieriaus paskyrimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

 

 

______________

 

 

 

Į pradžią