Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-395 2020-05-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-04-23 ĮSAKYMO NR. DV-353 „DĖL ĮGALIOJIMO ORGANIZUOTI VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRAS“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-04-23 ĮSAKYMO NR. DV-353 „DĖL ĮGALIOJIMO ORGANIZUOTI VIEŠOJO PIRKIMO PROCEDŪRAS“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 8 d. Nr.  DV-395

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-04-23 įsakymo Nr. DV-353 „Dėl įgaliojimo organizuoti viešojo pirkimo procedūras“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

„2. N u s t a t a u, kad  už prekes bus apmokama iš 141 mokymo lėšų 21.01.01.09 priemonės finansuoti bendrąjį ugdymą Šv. Benedikto gimnazijoje.“

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

 

 

______________

 

 

 

Į pradžią