Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-389 2020-05-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2020 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ (21.01.02.06), FINANSUOJAMOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS (1301), PASKIRSTOS TVIRTINIMO IR MAKSIMALAUS VAIKŲ SKAIČIAUS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖJE NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2020 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PROGRAMOS PRIEMONĖS PLĖSTI NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ (21.01.02.06), FINANSUOJAMOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS (1301), PASKIRSTOS TVIRTINIMO IR MAKSIMALAUS VAIKŲ SKAIČIAUS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖJE NUSTATYMO

 

2020 m. gegužės 8 d. Nr.  DV-389

Alytus

 

 

Neteko galios 2020 05 15 Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DV-422 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-08 įsakymo Nr. DV-389 „Dėl 2020 m. Alytaus miesto savivaldybės švietimo programos priemonės plėsti neformalųjį vaikų švietimą (21.01.02.06), finansuojamos Europos sąjungos lėšomis (1301), paskirstos tvirtinimo ir maksimalaus vaikų skaičiaus neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimo grupėje nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios“.

______________

 

Į pradžią