Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. KPPn-46 2020-05-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMISIJA/DARBO GRUPĖ

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Proj

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO KOMISIJA

 

TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOMPLEKSINIO DERINIMO PROTOKOLAS

 

2020 m. gegužės 11 d. Nr. KPPn-46 (6.81)

            Alytus

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. DV- 246 sudaryta Alytaus miesto savivaldybės teritorijų planavimo komisija:

Pirmininkas  Mindaugas Matažinskas, AUŽS vedėjo pavaduotojas                               

Sekretorė Lydija Kračkienė, AUŽS vyriausioji specialistė

Posėdis įvyko:  Nuomonės pateiktos el. p. iki 2020-04-22

 

Posėdyje dalyvauja: -

 

1.    Planavimo organizatorius ir/ar jo įgaliotas asmuo: Mindaugas Matažinskas

2. Plano rengėjas ir/ar jo įgaliotas asmuo: Elvyra Tarasauskienė

                                                                                                                                               

3. Komisijos nariai ir kiti asmenys: _____________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

4. Darbotvarkė:

            4.1.  Dėl žemės sklypo, Sanatorijos g. 31b, Alytuje, padalijimo bei naudojimo reglamentų            nustatymo detaliojo  plano koregavimo. Koreguojama statinių statybos riba ir statybos techninio projekto rengimo metu.

 

5. SVARSTYTA: Žemės sklypo, Sanatorijos g. 31b, Alytuje, padalijimo bei naudojimo reglamentų nustatymo detaliojo  plano koregavimas. Koreguojama statinių statybos riba ir statybos techninio projekto rengimo metu.

 

6. NUTARTA: Derinti.

 

Protokolą pasirašo:

(Komisijos narių derinimas išreiškiamas įrašu „Suderinta“ ir parašu arba „Nederinama“ ir nurodymu, dėl kokių priežasčių.)

 

Komisijos nario atstovaujamos institucijos pavadinimas

Komisijos nario pareigos, vardas ir pavardė

Derinimo / nederinimo įrašas (šioje grafoje nurodomos ir nederinimo priežastys)

Parašas, data

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai:

AMSA

AUŽS vedėjo pavaduotojas Mindaugas Matažinskas

Suderinti

2020-04-14

AMSA

Miesto ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Algimantas Tarasevičius

Suderinti

2020-04-14

AMSA

Aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistė

 Ramunė Zubrė

Suderinti

2020-04-22

AMSA

AMSA direktoriaus pavaduotoja Neringa Rinkevičiūtė

Nepateikė nuomonės

 

AMS

AMS mero pavaduotojas Šarūnas Klėgeris

Nepateikė nuomonės

 

 Kitų institucijų atstovai:

UAB „Dzūkijos vandenys“

Projektų vadovas Evaldas Glebus

Suderinti

2020-04-16

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovas;

 

 

Nepateikė nuomonės

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamento atstovas;

 

Alytaus departamento  Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vedėja         Daiva Kazlauskienė

Suderinti

2020-04-18 raštas Nr. (1-11 14.6.5E)2-16660

 

PRIDEDAMA. Komisijos narių pateiktos nuomonės raštu, 7 lapai.

 

 

Pirmininkas                                                                                         Mindaugas Matažinskas

 

Sekretorė                                                                                            Lydija Kračkienė 

                            

 

 

Su protokolu susipažinau

 

Planavimo organizatorius

 

(Parašas)

 

Mindaugas Matažinskas

 

(Data)

 

Plano rengėja

 

(Parašas)

 

Elvyra Tarasauskienė

 

(Data)

 

PASTABA. Komisijos posėdžio protokolas pateikiamas planavimo organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui bei institucijoms, kurioms atstovavo įgalioti atstovai.

Dokumento priedai:
KPPn-46 - TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOMPLEKSINIO DERINIMO PROTOKOLAS (1 PRIEDAS)
KPPn-46 - TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOMPLEKSINIO DERINIMO PROTOKOLAS (2 PRIEDAS)
KPPn-46 - TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO KOMPLEKSINIO DERINIMO PROTOKOLAS (3 PRIEDAS)
Į pradžią