Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-393 2020-05-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL EISMO RIBOJIMO IR SUSTABDYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL EISMO RIBOJIMO IR SUSTABDYMO

 

2020 m. gegužės 8 d. Nr.  DV-393

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 3 punktu:

1. L e i d ž i u dėl Alytaus Pulko, Rūtų ir Gardino gatvių žiedinės sankryžos statybos darbų nuo 2020 m. gegužės 13 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. apriboti transporto priemonių eismą Pulko gatvės statybos darbų vietoje ir sustabdyti transporto priemonių eismą Rūtų ir Gardino gatvių statybų darbų vietoje.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti per vietines informavimo priemones.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

 

 

______________

 

 

 

Į pradžią