Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-397 2020-05-11
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-25 ĮSAKYMO NR. DV-786 „DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO IR JŲ PAVADAVIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-09-25 ĮSAKYMO NR. DV-786 „DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO IR JŲ PAVADAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 11 d. Nr.  DV-397

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

 p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-09-25 įsakymo Nr. DV-786 „Dėl atsakingų asmenų skyrimo ir jų pavadavimo“ 1 punktą ir vietoje žodžių „Jonui Muzikevičiui, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjui, vykdyti specialiosios ekspertų komisijos funkcijas, o jam nesant darbe – jį pavaduoti Rasai Ogulevičienei, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojai“ įrašau žodžius „Svetlanai Vrubliauskienei, Vidaus administravimo skyriaus vyresniajai specialistei, vykdyti specialiosios ekspertų komisijos funkcijas, o jai nesant darbe – ją pavaduoti Rasai Ogulevičienei, Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojai“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

 

 

______________

 

 

 

Į pradžią