Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-154 2020-05-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-189 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-06-27 SPRENDIMO NR. T-189 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 7 d. Nr.  T-154

Alytus

 

 

 

                     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į gautą Alytaus miesto savivaldybės tarybos narės Laimos Vincės Kirkliauskienės 2020-04-16 prašymą ir gautą Alytaus miesto savivaldybės tarybos Edmundo Čečėtos 2020-04-22 sutikimą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-189 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ 1 punktą – išbraukti žodžius „Laima Vincė Kirkliauskienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė“ ir įrašyti žodžius „Edmundas Čečėta, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Nerijus Cesiulis       

 

 

______________

 

 

Į pradžią