Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-155 2020-05-07
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-04-18 SPRENDIMO NR. T-136 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-04-18 SPRENDIMO NR. T-136 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 7 d. Nr.  T-155

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Povilo Labuko 2020-04-29 gautą prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-04-18 sprendimą Nr. T-136 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“:

1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Kultūros, švietimo ir sporto komitetą:

Valdemaras Chomičius,

Gediminas Daukšys,

Laima Vincė Kirkliauskienė,

Nijolė Makštutienė,

Valdas Račkauskas,

Jurgita Šukevičienė.“

2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetą:

Valė Gibienė,

Šarūnas Klėgeris,

Vilma Krušnienė,

Povilas Labukas,

Tomas Pačėsas,

Valerijus Vencius.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Nerijus Cesiulis       

                                                                                                                                          

______________

 

 

Į pradžią