Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-400 2020-05-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-01-31 ĮSAKYMO NR. DV-77 „DĖL PAVEDIMO TIKRINTI, AR PAGAL SAVIVALDYBĖS PROGRAMĄ ATNAUJINAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ STATYBOS RANGOS AKTUOSE NURODYTI DARBAI ATITINKA INVESTICIJŲ PLANE NURODYTAS PRIEMONES“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-01-31 ĮSAKYMO NR. DV-77 „DĖL PAVEDIMO TIKRINTI, AR PAGAL SAVIVALDYBĖS PROGRAMĄ ATNAUJINAMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ STATYBOS RANGOS AKTUOSE NURODYTI DARBAI ATITINKA INVESTICIJŲ PLANE NURODYTAS PRIEMONES“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2020 m. gegužės 12 d. Nr. DV-400

 

 

                   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 353 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo“ 2.2 punktu,

                   p r i p a ž į s t u netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-31 įsakymą Nr. DV-77 „Dėl pavedimo tikrinti, ar pagal savivaldybės programą atnaujinamų daugiabučių namų statybos rangos aktuose nurodyti darbai atitinka investicijų plane nurodytas priemones“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                         Rolandas Juonys   

                                                                                                                                                                

______________

 

                                          

Į pradžią