Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-409 2020-05-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL EISMO RIBOJIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL EISMO RIBOJIMO

 

2020 m. gegužės 12 d.Nr.  DV-409

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 32 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 8 dalies 3 punktu:

1. L e i d ž i u dėl dujotiekio statybos darbų nuo 2020 m. gegužės 14 d. iki 2020 m. gegužės 25 d. apriboti transporto priemonių eismą Alytaus Sanatorijos gatvėje prie 33 namo.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti per vietines informavimo priemones.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

 

 

______________

 

 

 

Į pradžią