Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-402 2020-05-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-05-05 ĮSAKYMO NR. DV-377 ,,DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJAMS“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020-05-05 ĮSAKYMO NR. DV-377 ,,DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ PREKYBOS VIETŲ DARBUOTOJAMS“ PAKEITIMO

 

2020 m. gegužės 12 d. Nr.  DV-402

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 5 d. sprendimą Nr. V-1071 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. V-1055 ,,Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti prekybos vietų darbuotojams“ pakeitimo“,

p a k e i č i u Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-05-05 įsakymą Nr. DV-377 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių prekybos vietų darbuotojams“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Nustatau, kad:

1.1. Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių prekybos vietų darbuotojams prevenciniai laboratoriniai tyrimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti atliekami pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. V-1055 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti prekybos vietų darbuotojams“ nustatytus prioritetus.

1.2. Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių prekybos vietų savininkai ar vadovai sudaro savo darbuotojų sąrašą, kuriems priklauso prevencinis tyrimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), informuoja apie tai darbuotojus ir suteikia jiems galimybę nuvykti į mobilų punktą, esantį Pramonės g. 1B, Alytuje, kad būtų atliktas prevencinis tyrimas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

1.3. Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančiose prekybos vietose dirbantys darbuotojai, kurie buvo įtraukti į prevencinio įmonės/įstaigos testavimo sąrašą, skambina telefonu 1808, registruojasi dėl prevencinio tyrimo atlikimo, nurodo registravimosi kodą ,,prekyba“ ir nurodytu laiku nuvyksta į mobilų punktą.

1.4. Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje esančių prekybos vietų savininkai ar vadovai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. V-1055 „Dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti prekybos vietų darbuotojams“ 4 punkte nurodytą informaciją teikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos vyriausiajam specialistui (savivaldybės gydytojui) el. paštu povilas.jagelavicius@alytus.lt.“

2. Pripažįstu netekusiu galios 3 punktą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

 

 

______________

 

 

 

Į pradžią