Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-405 2020-05-12
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SANATORIJOS G. 31B, ALYTUJE, PADALIJIMO BEI NAUDOJIMO REGLAMENTŲ NUSTATYMO DETALIOJO PLANO KOREGAVIMUI, KOREGUOJANT STATINIŲ STATYBOS ZONĄ IR STATYBOS RIBĄ TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO METU

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRITARIMO ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO SANATORIJOS G. 31B,  ALYTUJE, PADALIJIMO BEI NAUDOJIMO REGLAMENTŲ NUSTATYMO DETALIOJO PLANO KOREGAVIMUI, KOREGUOJANT STATINIŲ STATYBOS ZONĄ IR STATYBOS RIBĄ TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO METU

 

2020 m. gegužės 12 d. Nr.  DV-405

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.3, 318.3.1 papunkčiais, atsižvelgdamas į projektuotojos E. T.  parengtą Žemės sklypo, esančio Sanatorijos g. 31B,  Alytuje, padalijimo bei naudojimo reglamentų nustatymo detaliojo plano koregavimą su patikslintais sprendiniais (koreguojama statinių statybos zona ir statybos riba techninio projekto rengimo metu) bei į Teritorijų planavimo komisijos 2020-05-11 protokolą Nr. KPPn-46,

p r i t a r i u Žemės sklypo, esančio Sanatorijos g. 31B,  Alytuje, padalijimo bei naudojimo reglamentų nustatymo detaliojo plano, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2005-04-14 sprendimo Nr. T-63 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 8 punktu, koregavimui, koreguojant statinių statybos zoną ir statybos ribą techninio projekto rengimo metu pagal tikslinimo brėžinį (pridedama) ir aiškinamąjį raštą (pridedama), išlaikant norminius atstumus iki sklypo ribų, nesukeliant naujų neigiamų padarinių gyvenimo ir aplinkos kokybei, nekeičiant privalomų teritorijos naudojimo reglamentų.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Rolandas Juonys

______________

 

 

Į pradžią